Now showing items 1-2 of 2

  • Krasta erozijas apdraudējums apbūvei un infrastruktūrai Jūrmalas pilsētā 

   Andersons, Āris (Latvijas Universitāte, 2009)
   Darbā izveidots literatūras apskats par jūras krastu procesiem, to cēloņiem un ietekmējošiem faktoriem. Analizētas Jūrmalas pilsētas jūras krasta izmaiņas, salīdzinot patstāvīgā jūras krasta monitoringa datus. Izzināta ...
  • Sanešu dinamika Kolkasraga sēklī 

   Andersons, Āris (Latvijas Universitāte, 2011)
   Maģistra darbā pētīta sanešu dinamika Kolkasraga sēklī. Darbs balstās uz zinātniskās literatūras apskatu par krasta zonā notiekošajiem hidrodinamiskajiem un litodinamiskajiem procesiem, to cēloņiem un ietekmējošiem faktoriem, ...