IEROBEŽOTAS PIEKĻUVES KOLEKCIJA. PILNTEKSTS PIEEJAMS LU STUDENTIEM U.C. PERSONĀLAM.

Recent Submissions

 • Marginalizācijas atspoguļojums japāņu teātrī 

  Siliņa, Vanda (Latvijas Universitāte, 2024)
  Baklaura darba tēma ir “Marginalizācijas atspoguļojums japāņu teātrī, kuras autors ir Latvijas Univeristātes, Humanitārās fakultātes, Āziju studiju programmas, japāņu valodas moduļa, 3. kursa studente, Vanda Siliņa. Šajā ...
 • Koka semantika indoirāņu mītos 

  Vītola, Justīne (Latvijas Universitāte, 2024)
  Darbs satur koku un augu pasaules (galvenokārt reliģiskās) semantikas attēlojumu analīzi Indoirānas sakrālajos tekstos. Mūsdienās cilvēkiem aug interese par Tuvo Austrumu un Āzijas garīguma praksēm, kas aptver cilvēku ...
 • Mazgāšanās kultūra un vēsture Japānā 

  Polis, Lukass (Latvijas Universitāte, 2024)
  Mazgāšanās vēsturiski Japānā nav saistīta tikai ar relaksāciju un fiziskā ķermeņa tīrību; būtiskas arī citas komponentes, kas balstās Japānas kultūrā, mākslā, vēsturē un reliģijā, un attiecas uz garīgo tīrību; atspoguļojums ...
 • Sintoisma interpretācija japāņu animācijā "Mušiši" 

  Balode, Anna (Latvijas Universitāte, 2024)
  Bakalaura darbs “Sintoisma interpretācija japāņu animācijā “Mušiši”” pēta sintoismam raksturīgo pazīmju attēlojumu japāņu izcelsmes režisora Hiroši Nagahamas animācijā “Mušiši”. Darbā ir apskatīti atsevišķi sintoisma ...
 • Samuraju ētikas (Bušido) iezīmes sumo (1957-2023) 

  Pasītis, Artūrs Elvis (Latvijas Universitāte, 2024)
  „Samuraju ētikas (Bušido) iezīmes sumo (1957-2023)” Darba autors: Artūrs Elvis Pasītis Darba zinātniskā vadītājs: Asoc.prof. Anita Stašulāne Darbs izklāstīts uz 45 lpp. Bakalaura darbs sastāv no 3 nodaļām. Pirmajā nodaļā ...
 • Tōhoku reģiona dialekti un to loma Japānas sabiedrībā 

  Rusakovs, Andrejs (Latvijas Universitāte, 2024)
  Bakalaura darbā “Tōhoku reģiona dialekti un to loma Japānas sabiedrībā” ir aprakstīti un analizēti visi Tōhoku dialekta aspekti, ar mērķi noteikt, cik liela ir dialekta loma japāņu sabiedrībā un kādas sekas var radīt šī ...
 • Mandžūru tradicionālo kostīmu rašanās vēsture un nozīme turpmāko ķīniešu tradicionālo kostīmu attīstības procesā 

  Makņa, Loreta (Latvijas Universitāte, 2024)
  Bakalaura darba tēma ir „Mandžūru tradicionālo kostīmu rašanās vēsture un nozīme turpmāko ķīniešu tradicionālo kostīmu attīstības procesā’’. Jēdziens „tradicionālais kostīms’’ sevī ietver noteiktai kultūrai, etniskai grupai ...
 • Dzimumidentitātes aspekti Andreja Upīša romānā “Zelts” 

  Milbreta-Šmite, Jana (Latvijas Universitāte, 2023)
  Bakalaura darbā tiek pētīti Andreja Upīša romāna “Zelts” sieviešu un vīriešu tēli dzimumidentitātes aspektā, izmantojot feminisma un maskulinitātes teorijas. Pirmajā daļā tiek aprakstīta šo teoriju rašanās vēsture un ...
 • Īpašības vārdu lietojums pētnieciskajos rakstos 

  Karlovskis, Agnis (Latvijas Universitāte, 2023)
  Šajā bakalaura darbā tika pētīta tēma par īpašības vārdu lietojuma analīzi pētnieciskajos rakstos atbilstoši dažādu zinātnieku piedāvātajiem īpašības vārdu veidiem. Šī darba mērķis bija salīdzināt īpašības vārdu veidus ...
 • Galvenās grūtības kultūras un zinātnes ziņu tulkošanā no igauņu valodas krievu valodā ziņu portālā "Igaunijas Nacionālā raidorganizācija" 

  Soldatenko, Marija (Latvijas Universitāte, 2023)
  Lai žurnālists būtu spējīgs aprakstīt ziņās notikušo pasaulē, viņam ir nepieciešamas dziļas zināšanas par savas valsts kultūru un politiku. Savukārt žurnālistikas rakstu tulkotājiem ir jābūt ne tikai plašām zināšanām par ...
 • Somu valodas nesesīvo konstrukciju täytyy, pitää, tarvitsee un on tehtävä, un on pakko kolokācijas 

  Vahters, Raivo Roberts (Latvijas Universitāte, 2023)
  Šī darba tēma ir Somu valodas nesesīvo konstrukciju kolokācijas. Apskatītās konstrukcijas satur täytyy, pitää, tarvitsee, un on tehtävä un on pakko. Šī darba mērķis bija analizēt nesesīvo konstrukciju lietojumu somu valodā ...
 • Kvenju un somu valodas lingvistiskās līdzības 

  Dedels, Aleksandrs (Latvijas Universitāte, 2023)
  Šajā bakalaura darbā tiek pētītas lingvistiskās attiecības starp Dž. R.R. Tolkīna radīto elfu kvenju valodu un somu valodu. Pētījuma mērķis ir atklāt iespējamās līdzības un ietekmes, aplūkojot dažādus lingvistiskos aspektus, ...
 • Literārais nonsenss latviešu dzejas tradīcijā 

  Sīka, Dārta (Latvijas Universitāte, 2023)
  Maģistra darba “Literārais nonsenss latviešu dzejas tradīcijā” mērķis ir ir izzināt literārā nonsensa kā autonoma un pastāvīga žanra pazīmes, lai veidotu izpratni par tā īstenojumu latviešu dzejas tradīcijā. Darba teorētiskajā ...
 • Vērtību perspektīva mūsdienu dzejā bērniem Tuvajos Austrumos un Latvijā- salīdzinošs aspekts 

  Celitane, Betija (Latvijas Universitāte, 2023)
  Maģistra darba “Vērtību perspektīva mūsdienu dzejā bērniem Tuvo Austrumu un latviešu literatūrā: salīdzinošs aspekts” mērķis ir izpētīt vērtību aktualizācijas tendences mūsdienu Tuvo Austrumu un latviešu dzejā bērniem, ...
 • Vācu frazeoloģismi ar dzīvnieku nosaukumiem un to tulkojums krievu valodā. Salīdzinājums. 

  Ganusa, Aļesja (Latvijas Universitāte, 2023)
  Šī tēze “Vācu frazeoloģismi ar dzīvnieku nosaukumiem un to tulkojums krievu valodā. Salīdzinājums” veltīts salīdzinošai vācu un krievu valodas frazeoloģismu izpētei ar dzīvnieku nosaukumiem. Galvenais darba mērķis ir ...
 • Komiksi kā žanrs literatūrā 

  Deniņš, Dāvis Daniels (Latvijas Universitāte, 2023)
  Diplomdarbā "Komiks kā literatūras žanrs" tiek pētīts komiksu žanrs. Šajā rakstā aplūkotas žanra iezīmes, tā vēsture, tekstuālo un vizuālo komponentu kombinācija, kā arī apskatīta komiksu veidošanas tehnika un metodes. Šī ...
 • Vācbaltu-latviešu valodas un kultūras kontakts kā noteicējs grupu nosaukumu izveidē 

  Laicāne, Marika (Latvijas Universitāte, 2023)
  Tēmas izvēle pamatojama ar autores interesi par kultūrvēsturiskajām un politiskahām attiecībām starp latviešiem un vāciešiem. Tēma ir salīdzinoši maz pētīta. Šī darba mērķis ir atklāt jaunu perspektīvu pētīšanas procesā ...
 • Franču metaforu mutiskā tulkošana Eiropas Savienības Parlamenta debatēs 

  Ruģēns, Ārands (Latvijas Universitāte, 2023)
  Šajā pētījumā tiek pētītas un klasificētas tulkošanas stratēģijas, kuras mutvārdu tulki izmanto, strādājot ar metaforām, kuras tiek izmantotas Eiropas Savienības parlamentāro debašu laikā, tulkojot no franču valodas uz ...
 • Dzimumneitrāla valoda: latviešu un angļu valodas salīdzinājums 

  Bitāne, Zane (Latvijas Universitāte, 2023)
  Maģistra darba nosaukums ir „Dzimumneitrāla valoda: latviešu un angļu valodas salīdzinājums”. Šī darba apjoms ir 60 lappuses. Darbs satur 11 attēlus un 66 izmantotās literatūras avotus. Maģistra darba mērķis ir izpētīt ...
 • Vietniekvārdu viņš un tas attieksmes un lietojums latviešu valodā 

  Mellupa, Klinta (Latvijas Universitāte, 2023)
  Latviešu valodniecībā vietniekvārds tas ir norādāmais vietniekvārds, savukārt viņš ir gan personu, gan norādāmais vietniekvārds. Pētījuma mērķis ir noskaidrot, kādas ir vietniekvārdu viņš un tas funkcijas latviešu valodā, ...

View more