IEROBEŽOTAS PIEKĻUVES KOLEKCIJA. PILNTEKSTS PIEEJAMS LU STUDENTIEM U.C. PERSONĀLAM.

Recent Submissions

 • Savienojamības Problēmas Baltijas Jūras Reģionā. Fehmarn Belt Fixed Link Project un Øresund Bridge Gadījums 

  Borovskaya, Maria (Latvijas Universitāte, 2021)
  Darbā tiek pētītas savienojamības problēmas Baltijas jūras reģionā, analizējot Fehmarn Belt Fixed Link un Øresund Bridge gadījumus. Savienojamības attīstība ir atkarīga no transporta koridoru harmonizācijas, modernizācijas ...
 • Konceptuālās metaforas un ekoloģisko problēmu rāmējums 

  Kukle, Līva (Latvijas Universitāte, 2021)
  Konceptuālās metaforas valodā ir nozīmīgas, un tās var veicināt izpratni par aktuālām tēmām. Maģistra darbs veltīts ekoloģisko problēmu rāmējuma izpētei jaunākajā vides diskursā. Pētījuma mērķis bija noteikt avotjomas, kas ...
 • Metaforu tulkošana Eiropas Savienības Parlamenta debatēs 

  Burtniece, Dagnija (Latvijas Universitāte, 2021)
  Darbā identificētas metaforas Eiropas Savienības Parlamenta debašu runās ar mērķi analizēt izmantoto metaforu tulkošanas stratēģijas sinhronajā tulkojumā latviešu valodā, ņemot vērā metaforas veidu. Pirmajās divās nodaļās ...
 • Terminoloģijas ekvivalence Latvijas Privāto pensiju fondu likuma tulkojumā angļu valodā 

  Matule, Sanita (Latvijas Universitāte, 2021)
  Juridisko tekstu tulkošana ir viens no sarežģītākajiem tulkošanas veidiem terminoloģijas pārbagātības dēļ. Spiediens, ko ES dalībvalstsis izjūt tulkojot vietējos tiesību aktus, ir milzīgs, jo centieni izveidot vienotu ES ...
 • Burvja māceklis: apzinātās sapņošanas māksla. Sapņošana kā dzīves atkārtošana modernā pasaulē 

  Tzimoulakis, Ilias (Latvijas Universitāte, 2021)
  Šī pētījuma mērķis ir interpretēt un analizēt specifisku tiešsaistes izglītošanos, kuras nolūks ir privāta dalībnieku apmācība par apzinātību miega laikā. Pētījums koncentrējas uz izpratni pat to, ko apzinātība nozīmē ...
 • Korporatīvo sociālo mediju asinhronā komunikācija 

  Mc Cauley, Louise (Latvijas Universitāte, 2021)
  Uzņēmumu un patērētāju saziņa sociālajos medijos kļūst arvien nozīmīgāka. Asinhronā komunikācija korporatīvajos sociālajos medijos ir saziņas dalībnieku savstarpējā mijiedarbība, kas nenotiek vienlaikus. Šī darba mērķis ...
 • Sieviešu un vīriešu tēlu reprezentācija Augustas Damanskas stāstos. 

  Fedorenkova, Veronika (Latvijas Universitāte, 2021)
  Darbs ir veltīts tēlu reprezentācijas izpētei Augustas Damanskas stāstos. Darba mērķis – noteikt gendera sistēmas transformāciju Augustas Damanskas stāstos. Īpaša uzmanība tiek pievērsta terminam “genders”. Darba autore, ...
 • Reliģijas un ēšanas paradumu savstarpējā ietekme Japānā 

  Masuda, Marija Linda (Latvijas Universitāte, 2021)
  Bakalaura darba “Reliģijas un ēšanas paradumu savstarpējā ietekme Japānā” mērķis ir parādīt kā reliģija un kultūra savā starpā ietekmē viena otru, pat vienkāršajos ikdienas dzīves aspektos, piemēram, ēšanas tradīcijās. Tā ...
 • Jasira Arafata politiskā biogrāfija 

  Račkovs, Andrejs (Latvijas Universitāte, 2021)
  Darba nosaukums ir “Jasira Arafata politiskā biogrāfija.” Jasirs Arafats ir personība, kas spēlēja vienu no galvenajām lomām Palestīnas valsts izveidošanā visa 20. gadsimta garumā un tās attiecībās ar Tuvo Austrumu reģionā ...
 • Personīgās izaugsmes iespējas BSC darbinieku perspektīvā. Gadījuma izpēte 

  Persidska, Evija (Latvijas Universitāte, 2021)
  Maģistra darba mērķis ir izpētīt, kādā veidā PBM process ietekmē to, kā darbinieki uztver un realizē savu pašizaugsmi. Ņemot vērā, ka PBM modelis ir kļuvis par pašsaprotamu instrumentu daudzās organizācijās, domājot par ...
 • Mācīšanās un zināšanu apmaiņas prakses starp programmētājiem 

  Miezīte, Undīne (Latvijas Universitāte, 2021)
  Maģistra darba mērķis ir pētīt programmētāju mācīšanās prakses un savstarpējo attiecību nozīmi tajās. Balstoties uz ilgtermiņa programmētāju kopienas etnogrāfisku izpēti, maģistra darbā pētu programmēšanu un programmēšanas ...
 • Humora atveide “Disney” multiplikācijas filmu tulkojumos 

  Mackus, Anastasija (Latvijas Universitāte, 2021)
  Šī maģistra darba ietvaros tiek pētīta humora tulkošana. Pielietojot humora elementu salīdzinošo analīzi tiek apskatīti “Disney” animācijas filmu “Aukstā sirds” (2013), “Aukstā sirds 2” (2019) un “Zootropole” (2016) tulkojumi ...
 • Mežs: Latvijas privāto meža īpašnieku naratīvi un prakses 

  Lībiete, Zane (Latvijas Universitāte, 2021)
  Latvijas privāto meža īpašnieku attiecības ar savu mežu ir analizētas no trijām perspektīvām – īpašumtiesības, zināšanas, un aģentūra. Pētījumā izmantota starpdisciplināra pieeja, kombinējot aģentu tīkla teoriju (ATT) un ...
 • Reāliju apzīmējumu atveide Latvijas tūrisma pakalpojumu sniedzēju interneta vietnēs latviešu un angļu valodā 

  Timošenko, Maija (Latvijas Universitāte, 2021)
  Tūrisma reklāma virtuālajā telpā ir nozīmīgs līdzeklis pakalpojumu pārdošanā. Lai reklāmas lasītāji konvertētos par klientiem, būtiska loma pieder reklāmas tekstu valodas kultūrai un saprotamībai. Darba pētījuma ...
 • Veselība kā muzeja darbu organizējošs naratīvs 

  Sirmā, Ilze (Latvijas Universitāte, 2021)
  Maģistra darba “Veselība kā muzeja darbu organizējošs naratīvs” mērķis ir izpētīt pārmaiņu procesu muzeju kontekstā, kā piemēru ņemot Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja gadījumu. Pētnieciskie jautājumi virzīti uz to, ...
 • Mobilo spēļu dualā daba: starp eskeipismu un komūnu 

  Aigare, Anita (Latvijas Universitāte, 2021)
  Maģistra darbā tiek apskatīta mobilo spēļu duālā daba starp eskeipismu un komūnu (alianse S), kas tiek bāzēta BTK. Šī pētījuma ietvaros tiek skatīts kā komūna un eskeipisms sadzīvo, pastiprina un vai atrodas pretrunā viens ...
 • Attiecības ar nāvi paliatīvās aprūpes nodaļā: speciālistu perspektīva 

  Orste, Līna (Latvijas Universitāte, 2021)
  Diplomdarba mērķis ir uzzināt PA nodaļā strādājošu speciālistu pieredzies un priekšstatus saistībā ar miršanu un nāvi un to, kādas speciālista attiecības ar nāvi šajās pieredzēs un priekšstatos atklājas. Mana konceptuālā ...
 • Luīzes Pastores bērnu grāmatas “Maskačkas stāsts” angļu tulkojuma kultūras reāliju analīze 

  Bunkše, Līva (Latvijas Universitāte, 2021)
  Maģistra darba pētījums ietver kultūras reāliju klasifikāciju un tulkošanas stratēģiju un metožu lietošanu latviešu autores Luīzes Pastores bērnu grāmatas “Maskačkas stāsts” angļu valodas tulkojumā. Cilvēku dzīve nav ...
 • Bezrecepšu zāļu lietošanas instrukciju tulkojumu analīze 

  Lāce, Laine (Latvijas Universitāte, 2021)
  Zāles tiek gan eksportētas, gan importētas, tāpēc ir liels pieprasījums pēc zāļu lietošanas instrukciju tulkojumiem, jo instrukcijai ir jābūt tās valsts valodā, kurā konkrētās zāles tiek tirgotas. Šī maģistra darba mērķis ...
 • Terminoloģijas konsekvence ekonomikas tekstu tulkojumos 

  Komarova, Vera (Latvijas Universitāte, 2021)
  Maģistra darba “Terminoloģijas konsekvence ekonomikas tekstu tulkojumos” mērķis ir novērtēt terminoloģijas konsekvenci 1990. gadu, 2000. gadu un 2010. gadu ekonomikas mācību grāmatu latviešu un krievu valodā korpusa ietvaros. ...

View more