IEROBEŽOTAS PIEKĻUVES KOLEKCIJA. PILNTEKSTS PIEEJAMS LU STUDENTIEM U.C. PERSONĀLAM.

Recent Submissions

 • Runātāja retoriskais portrets pandēmijas situācijā. 

  Krutofala, Aleksandra (Latvijas Universitāte, 2020)
  Bakalaura darbs ir veltīts komunikatīvo dominantu izpētei runātāja retoriskājā portretā COVID-19 situācijā. Autora mērķis ir veikt izteicienu kopuma "stratēģisku" analīzi, kas dod iespēju retoriski attēlot divus ārstus ...
 • Autonomā vācu valodas apgūšana studentu vidū 

  Eglīte, Olga (Latvijas Universitāte, 2020)
  Šis darbs ir veltīts vācu valodas patstāvīgas mācīšanās pētīšanai studentu vidū. Tas ir balstīts uz autores tiešo pieredzi Erasmus studiju apmaiņas programmas laikā, kad studentiem bija nepieciešams apgūt vācu valodu un ...
 • E-apmācības aplikāciju izmantošana vācu valodas stundās vidusskolās 

  Babiča, Jeļizaveta (Latvijas Universitāte, 2020)
  Bakalaura darbā tiek aplūkota vidusskolas skolēnu motivācija mācīties vācu valodu, kā arī E-Learning aplikāciju izmantošana valodas apgūšanai. Darba mērķis ir ar aptaujas palīdzību noskaidrot, vai vidusskolas skolēni izmanto ...
 • Spāņu valoda Latvijā: Latvijas iedzīvotāju lingvistiskā attieksme kā faktors valodas izplatībā 

  Liepa, Zenta (Latvijas Universitāte, 2020)
  Latvijā, valstī ar stingru politisku un juridisku atbalstu valsts valodas nostiprināšanai, uz noteikta vēsturiska un ģeopolitiska fona ienāk arī viena no lielākajām pasaules valodām – spāņu valoda. Maģistra darbā tiek ...
 • Argumentācija Beļģijas un Francijas politiskajā diskursā no 2010. līdz 2020. gadam: kontrastīvā analīze 

  Strautniece, Inguna (Latvijas Universitāte, 2020)
  Retrospektīva analīze rāda, ka starptautisko imigrantu skaits pēdējos 30 gados ir dubultojies un ka šis pieaugums galvenokārt attiecas uz Rietumeiropas valstīm. Tas parāda, ka problēma, kas saistīta ar imigrācijas diskursu, ...
 • Mūsdienu latviešu erotiskais romāns - Karīnas Račko piemērs 

  Kaņepa, Diāna (Latvijas Universitāte, 2020)
  Pētījuma “Mūsdienu latviešu erotiskais romāns – Karīnas Račko piemērs” mērķis ir konstatēt un analizēt mūsdienu erotiskā romāna iezīmes Karīnas Račko (1988) romānos, kā arī noteikt autores romānu ietekmi uz lasītājiem. ...
 • Tulkošanas metodes un subjektīvisma faktors daiļliteratūras tulkošanā 

  Kļaviņa, Kristīne (Latvijas Universitāte, 2020)
  Daiļdarba tulkotājs var tikt uzskatīts arī par darba līdzautoru, jo ne labas valodu (avotvalodas un mērķvalodas) zināšanas, ne vienu un to pašu tulkošanas stratēģiju izmantošana negarantē vienādu iznākumu. Daiļliteratūras ...
 • Meteoroloģisko parādību atspoguļojums latviešu valodā 

  Pujate, Egita (Latvijas Universitāte, 2020)
  Bakalaura darba Meteoroloģisko parādību atspoguļojums latviešu valodā mērķis ir skatīt meteoroloģiskas parādības gan no semantiska, gan sintaktiska viedokļa – izpētīt, kādās sintaktiskās konstrukcijās tiek atspoguļotas ...
 • Tulkošanas stratēģijas Valsts Centrālās bankas gada pārskata ievadā 

  Polianoviča, Nadežda (Latvijas Universitāte, 2020)
  Finanšu tulkošana ir ļoti sarežģīts un augsti pieprasīts mūsdienās specializētās tulkošanas veids, kura kvalitāte ir cieši saistīta ar pareizu tulkošanas stratēģiju un rīku izvēli. Lai identificētu tulkošanas pieejas un ...
 • Metaforas fitnesa treneru publikācijās sociālajos medijos 

  Balode, Ingūna (Latvijas Universitāte, 2020)
  Metaforas sociālajos medijos un īpašos kontekstos, piemēram, metaforas politiskā diskursā, ir tikušas pētītas, tomēr pētījums par metaforām fitnesa treneru publikācijās sociālajos medijos nav ticis atrasts. Bakalaura darba ...
 • Fonētiskie stila izteiksmes līdzekļi Dž. R. R. Tolkīna darbā "Gredzenu pavēlnieks" 

  Brilte, Zane (Latvijas Universitāte, 2020)
  J.R.R. Tolkīna “Gredzenu Pavēlnieks” ir īpašs ne tikai ar to, ko panāca fantāzijas žanrā, bet arī izceļas ar savu specifisko valodu un stilu. Šī darba mērķis bija izpētīt fonētiskos mākslinieciskos līdzekļus pirmajā no ...
 • Autobiogrāfiskums jaunākajā latviešu romānā 

  Bokmane, Liene (Latvijas Universitāte, 2020)
  Maģistra darbā tiek pētīti jaunākie, pēdējo desmit gadu laikā izdotie autobiogrāfiskie romāni. Darba nolūks ir noskaidrot, kādā veidā izpaužas autobiogrāfiskums jaunākajā latviešu romānā un kas atšķirīgs katram no tiem. ...
 • Rīgas topogrāfija Aleksandra Čaka prozas tekstos dzīves pēdējā desmitgadē (1940.-1950.gads) 

  Līgotāja, Madara (Latvijas Universitāte, 2020)
  Maģistra darba „Rīgas topogrāfija Aleksandra Čaka prozas tekstos dzīves pēdējā desmitgadē (1940-1950)” mērķis ir izpētīt Rīgas topogrāfiju kā ideoloģisko zīmju atspoguļotāju Aleksandra Čaka prozas tekstos (publicistikā: ...
 • Kultūridentitāšu aspekti Laimas Kotas prozā 

  Tilta, Violeta (Latvijas Universitāte, 2020)
  Maģistra darba tēma ir “Kultūridentitāšu aspekti Laimas Kotas prozā”. Darba mērķis ir apzināt un analizēt L. Kotas prozu, atklājot kultūridentitāšu izpausmes, to izveidi ietekmējošos faktorus autores prozā. Tēma ir aktuāla ...
 • Konceptuālisms latviešu literatūrā 21. gadsimtā 

  Sudare, Līga (Latvijas Universitāte, 2020)
  Maģistra darbā tiek pētīta pēdējo divdesmit gadu (2000–2020) laikā publicētā konceptuālā latviešu literatūra, izceļot spilgtus un hrestomātiskus piemērus, kas reprezentē to, kā latviešu autori savā daiļradē integrē ...
 • Populārzinātniskā literatūra kā latviešu izglītošanas rīks 19. gs. pirmajā pusē 

  Kalks-Ķere, Estere (Latvijas Universitāte, 2020)
  Maģistra darba „Populārzinātniskā literatūra kā latviešu izglītošanas rīks 19. gs. pirmajā pusē” mērķis ir izpētīt latviešu populārzinātnisko literatūru 18. gs. beigu (datējot ar 1796. gadu) un 19. gs. pirmās puses periodikā, ...
 • Tulkošanas stratēģijas automašīnas īpašnieka rokasgrāmatas tulkojumā 

  Safronovs, Imants (Latvijas Universitāte, 2020)
  Īpašnieka rokasgrāmata ir reizē tehnisks un sabiedrisko attiecību dokuments, jo tā norāda pareizas un drošas lietošanas principus un tās kvalitāte veido lietotāja iespaidu par ražotāju. Pētījuma mērķis ir noskaidrot, kādas ...
 • Eifēmismu tulkošanas stratēģijas tiesu diskursā 

  Zariņa, Svetlana Lana (Latvijas Universitāte, 2020)
  Kontaktvalodu valodu un tiesību sistēmu mijiedarbībā savstarpēja bagātināšana notiek dažādi, tostarp nosaucot reālijas, ar kurām jāsaprot vārdi un vārdu savienojumi, kas apzīmē specifiskas šai valstij un kultūrai jēdzienus. ...
 • Rāmja bungu bubyna tradīcija Latgalē 

  Dukaļska, Zane (Latvijas Universitāte, 2020)
  Maģistra darba “Rāmja bungu bubyna tradīcija Latgalē” mērķis ir izpētīt un raksturot rāmja bungas bubynu kā mūzikas instrumentu un tā spēles tradīcijas robežas 21. gadsimta sākumā. Agrāku pētījumu par rāmja bungām Latvijā ...
 • Latvijas senioru novecošanās diskurss 

  Vugule, Patrīcija Paula (Latvijas Universitāte, 2020)
  Maģistra darba pētījuma jautājums ir - kā Latvijas seniori skata savu un citu novecošanos. Pētījumā, balstoties uz M. Fuko diskursa analīzes un zināšanu arheoloģijas teorijām, tika veikta novecošanās diskursa analīze par ...

View more