IEROBEŽOTAS PIEKĻUVES KOLEKCIJA. PILNTEKSTS PIEEJAMS LU STUDENTIEM U.C. PERSONĀLAM.

Recent Submissions

 • Rekonstrukcijas utopija krievu emigrācijas literatūrā (P. Krasnovs, I. Naživins) un mūsdienu krievu literatūrā (V. Sorokins, T. Tolstaja) 

  Vedjanova, Margarita (Latvijas Universitāte, 2019)
  Darbs ir veltīts rekonstrukcijas utopiju iezīmju izskatīšanai, krievu emigrācijas literatūrā uz P. Krasnova romāna «Aiz dzelkšņa » un I. Naživina stāstu apkopojuma «Nākotnes sausmiglā» piemēriem, un mūsdienu krievu literatūrā ...
 • Koncepts ''mokas'' krievu un latviešu valodiskajā pasaules redzējumā 

  Tašireva, Jekaterina (Latvijas Universitāte, 2019)
  Darbs ir veltīts koncepta “mokas” salīdzinošajam aprakstam krievu un latviešu valodiskajā pasaules redzējumā. Tā mērķis ir atklāt, aprakstīt un salīdzināt komponentus, kas ietilpst krievu koncepta “мучение“ un latviešu ...
 • Caur neiespējamām praksēm pretī morālei un ētikai: Zero Waste Latvijā 

  Meiere, Elīna (Latvijas Universitāte, 2019)
  Šis maģistra darbs pēta pretrunas individuālā Zero Waste praksē. Teorētiskajam ietvaram esmu izvēlējusies Katrīnas Vhīleres (Wheeler 2017) trīs līmeņu karkasu 'morālās ekonomijas' analīzei patēriņa kontekstā. Tā kā Vhīleres ...
 • Veselības aprūpe Latvijā: depresijas pacientu perspektīva 

  Jakunova, Ildze (Latvijas Universitāte, 2019)
  Maģistra darbā tiek aplūkota veselības aprūpes sistēma Latvijā depresijas pacientu perspektīvā, koncentrējoties uz to, kā indivīda izpratne par depresiju ir saistīta ar to, kā tiek meklēta palīdzība. Šajā pētījumā tiek ...
 • Dzimtes dualitātes: Sieviešu pašpalīdzības kursu gadījums Rīgā 

  Rituma, Zane (Latvijas Universitāte, 2019)
  Šajā maģistra darbā tiek analizēts kursu gadījums Rīgā, kas māca sievietēm, kā kļūt sievišķīgākām un dzīvot saskaņā ar noteiktiem sievišķības principiem, lai uzlabotu savu dzīvi un attiecības, ar mērķi padziļināt antropoloģisko ...
 • Somu valodas verba “laskea” polisēmijas skaidrojums kognitīvajā lingvistikā 

  Kožuhovska, Ruta (Latvijas Universitāte, 2019)
  Bakalaura darba “Somu valodas verba “laskea” polisēmijas skaidrojums kognitīvajā lingvistikā” mērķis ir noskaidrot “laskea” verba nozīmju semantiskās attiecības saskaņā ar kognitīvo lingvistiku. Darba pirmajā daļā ir ...
 • Mutiskā tulkošanas pasūtījuma izpildes sadalījums darba posmos 

  Lukstiņa, Ieva (Latvijas Universitāte, 2019)
  Maģistra darba tēma “Mutiskā tulkošanas pasūtījuma izpildes sadalījums darba posmos” ir izvēlēta, jo labi paveikta tulka darba pamatā ir atbilstošo darba soļu laba izpilde. Darbā ir analizēta tulkojumzinātnē pieejamā ...
 • Baltijas valstis kā robežvalstis starp Eiropas Savienības, NATO un Krievijas drošības politikām 

  Bramane, Laura (Latvijas Universitāte, 2019)
  Maģistra darbs analizē drošības jēdzienu, salīdzinot, kā Eiropas Savienība (ES) un Krievija attiecas pret savām kaimiņvalstīm, īpašu uzmanību pievēršot Baltijas valstīm kā robežvalstīm starp ES, NATO un Krievijas īstenotās ...
 • Arhetipi “Tūkstoš un vienas nakts pasakās” un latviešu tautas pasakās 

  Aprāne, Austra Laima (Latvijas Universitāte, 2019)
  Bakalaura darba “Arhetipi “Tūkstoš un vienas nakts pasakās” un latviešu tautas pasakās” mērķis ir atrast gan kopīgo, gan atšķirīgo abu tautu pasaku tēlos, veidu, kā arhetipi izpaužas šajās pasakās, kādas ir viņu īpašības ...
 • Politkorektums: sabiedrības kustība, ieviešot izmaiņas valodā 

  Svārupe, Anita (Latvijas Universitāte, 2019)
  Maģistra darbs izstrādāts angļu valodā. Šī darba apjoms ir 60 lappuses. Darbs satur 3 tabulas, 12 attēlus un 30 izmantotās literatūras avotus. Maģistra darba mērķis ir uzzināt vai politkorektumam, ieviešot izmaiņas valodā, ...
 • Skandināvu personvārdu atveide Latvijas mediju vidē 

  Freimane, Elīna (Latvijas Universitāte, 2019)
  Mūsdienās arvien vairāk iedzīvotāju informāciju iegūst caur elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem, kuros var izlasīt jaunākās ziņas par notikumiem pasaulē. Samērā daudz ir ziņas, kas ir veltītas dažādām atpazīstamām ...
 • Lībiskais dialekts rakstos un publiskā runā 

  Godiņa, Zanda (Latvijas Universitāte, 2019)
  Maģistra darbā „Lībiskais dialekts rakstos un publiskā runā” veikta Vidzemes un Kurzemes lībisko izlokšņu izpēte publiska lietojuma apstākļos. Analizējamajā materiālā ietverti gan teksti, gan runas paraugi, īpašu uzmanību ...
 • Lietvārda dzimtes svārstības mūsdienu latviešu valodā 

  Kokoreviča, Megija (Latvijas Universitāte, 2019)
  Bakalaura darba tēma ir „Lietvārda dzimtes svārstības mūsdienu latviešu valodā”. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt teorētisko literatūru par dzimtes kategoriju un analizēt amatu un profesiju nosaukumus, nedzīvu priekšmetu ...
 • Vienskaitlinieku un daudzskaitlinieku lietojums latviešu valodā 

  Nagle, Kitija (Latvijas Universitāte, 2019)
  Maģistra darbā aplūkoti vienskaitlinieki, daudzskaitlinieki un vārdi ar atšķirīgu leksisko nozīmi vienskaitlī un daudzskaitlī. Šī pētījuma uzdevumi ir teorētisko materiālu vākšana, valodas piemēru apkopošana un analizēšana, ...
 • Divdabja ar piedēkli -oš- semantika un lietojums 

  Rudze, Annija (Latvijas Universitāte, 2019)
  Darba mērķis ir izpētīt un noskaidrot, kā latviešu valodā tiek veidots un lietots divdabis ar piedēkli -oš-. Ja sākotnēji šis divdabis ir veidots galvenokārt no nepārejošiem verbiem, tad mūsdienu latviešu valodā sastopams ...
 • Maskulinitāte mūsdienu Latvijas vīriešu autoru dzejā 

  Zalāns, Kaspars (Latvijas Universitāte, 2019)
  Maģistra darbā tiek pētīta pēdējo desmit gadu (2008–2018) publicētā vīriešu autoru dzeja, ko sarakstījuši autori vecumā no 30–40 gadiem (1979.–1988. gada paaudze), ar nolūku izpētīt to, kādos veidos tiek atainota maskulinitāte ...
 • Helonīmi Latvijas lingvistiskajā ainavā 

  Paidere, Anita (Latvijas Universitāte, 2019)
  Maģistra darbā pētīti Latvijas helonīmi jeb purvu nosaukumi. Ievērojot toponīmiskās derivācijas principus, veikta helonīmu klasifikācija, analizēti pirmatnīgie helonīmi, atvasinātie helonīmi, salikteņi, kā arī vārdkopas. ...
 • Salīdzinošā A. Puškina metaforu tulkošana korejiešu un krievu valodā 

  Ferko, Valērija (Latvijas Universitāte, 2019)
  Šī maģistra darba nosaukums ir “Salīdzinoša A. Puškina metaforu tulkošana korejiešu un krievu valodā”. Tajā ir apskatīta metaforu tulkošana korejiešu valodā Aleksandra Puškina darbā “Pasakas par zelta gailīti”. Krievu ...
 • Ziemassvētki un Jāņi Igaunijas un Latvijas gadskārtu kalendārā 

  Lāce, Laura (Latvijas Universitāte, 2019)
  Bakalaura darbā „Ziemassvētki un Jāņi Igaunijas un Latvijas gadskārtu kalendārā” ir aprakstīta Ziemassvētku un Jāņu svētku norise, tradīcijas un ar tām saistītas paražas Igaunijā un Latvijā. Darba centrā ir jautājums, cik ...
 • Ķīna un ķīniešu migrācija ārzemēs 

  Gudovskaya, Victoria (Latvijas Universitāte, 2019)
  Migrācija kā viena no globalizācijas procesa izpausmēm ir kļuvusi par nozīmīgu parādību divdesmitajā gadsimtā. Ta ietekmē dažādu pasaules valstu politisko, sociālekonomisko un demogrāfisko attīstību, starpvalstu mijiedarbības ...

View more