IEROBEŽOTAS PIEKĻUVES KOLEKCIJA. PILNTEKSTS PIEEJAMS LU STUDENTIEM U.C. PERSONĀLAM.

Recent Submissions

 • Sectarianism in Lebanon: Sport Clubs as a Case Study 

  Siebert, Julia Anaïs Niamh (Latvijas Universitāte, 2020)
  This thesis proposes that one of the main reasons why sports clubs in Lebanon cannot reach their full potential in sports is because the owners and sponsors of sports clubs, and sports organisations, have sectarian and ...
 • Džinni arābu kultūrā, literatūrā un reliģijā 

  Raucka, Laura (Latvijas Universitāte, 2020)
  Bakalaura darba “Džinni arābu literatūrā, reliģijā un kultūrā” mērķis ir iepazīstināt lasītāju ar džinna tēla lomu islāmā un arābu kultūrā. Darba pirmajā nodaļā tiek aprakstīti arābu priekšstati par to, kas ir džinni, ...
 • Arābu skatījums uz krusta karu kustību 

  Meļetina, Aleksandra (Latvijas Universitāte, 2020)
  Bakalaura darbā tika aplūkots arābu skatījums uz Krusta karu kustību. Šis darbs parāda, cik atšķirīgi ir Rietumu un Austrumu vēsturnieku viedokļi par Eiropas un Āzijas tautu Krustu karu cēloņiem, gaitu un rezultātiem. ...
 • Ķīnas Tautas Republikas dzimstības un ģimenes plānošanas likums - cēloņi un sekas 

  Liseka, Elīna (Latvijas Universitāte, 2020)
  Bakalaura darbā “Ķīnas Tautas Republikas dzimstības un ģimenes plānošanas likums- cēloņi un sekas” tiek aplūkots 1979.gadā pieņemtā “Dzimstības un ģimenes plānošanas likuma” vēsturiskā attīstība, izpilde ...
 • Ķīniešu mūzikas terapijas idejas: tradīcija un tās interpretācija 21. gadsimtā 

  Özcoşkun, Dilge Bengü (Latvijas Universitāte, 2020)
  Music therapy is one of the oldest methods known in China and other countries for healing patients. Many civilizations emphasized the importance of music and realized that it could be effective in treatment and applied ...
 • Daoisma elementi akupunktūrā 

  Nezhentseva, Anna (Latvijas Universitāte, 2020)
  Bakalaura darbs „Daoisma elementi akupunktūrā” ir veltīts ķīniešu dziedināšanas pirmsākumiem, daoisma jēdzienam un galvenokārt akupunktūrai kā daoisma daļai. Galvenais darba apskatāmais temats: daoisma koncepcija akupunktūrā. ...
 • Muhammada tēls Eiropas literatūrā: salīdzinājums ar islāma literatūru 

  Tropa, Evita (Latvijas Universitāte, 2020)
  Bakalaura darba nosaukums ir “Muhammada tēls Eiropas literatūrā: salīdzinājums ar islāma literatūru”. Darbā tiek apskatīts kā veidojies Muhammada tēls viduslaiku Eiropā un kāds tas ir mūsdienu Eiropas un ASV literatūrā. ...
 • Šerloks Holmss kā neoromantisks tēls romānā un 2010. gada ekranizācijā 

  Bērziņa, Jūlija (Latvijas Universitāte, 2020)
  Šis maģistra darbs ir veltīts Šerloka Holmsa attēlojumam Artūra Konana Doila romānos, detektīvstāstos un vienā ekranizācijā. Pētījuma mērķis ir noteikt vai šis tēls satur visus neoromantisma tēlam raksturīgus elementus un ...
 • Tēlainas valodas elementi TED prezentācijās 

  Dzene, Asnate (Latvijas Universitāte, 2020)
  Šī bakalaura darba mērķis bija atklāt, kāds ir iemesls, kāpēc epiteti, metaforas un hiperbolas tiek izmantotas TED prezentācijās, kas tālāk iedalās kādu epitetu un metaforu veidi tika izmantoti šajās prezentācijās, un ...
 • Speciālo nozaru angļu valodas tirgzinības kursa izstrāde uzņēmumam X 

  Korsiete, Kristīne (Latvijas Universitāte, 2020)
  Tirgvеdībа ir uzskаtāmа раr uzņēmumа nеаtņеmаmu dаļu, it īраši jа tаs dаrbоjаs stаrрtаutiskаjā biznеsа vidē. Tоmēr nе visi stаrрtаutiskо uzņēmumu dаrbiniеki brīvi рārvаldа аngļu vаlоdu, it sеvišķi kаs аttiеcās uz sреciālо ...
 • Angļu-latviešu motokrosa terminu vārdnīcas modeļa izstrāde 

  Elksnīte, Laura (Latvijas Universitāte, 2020)
  Sportā izmantojamā valoda ir interesanta un salīdzinoši maz izpētīta tēma, ir sastādītas vairākas ar sportu saistītas vārdnīcas, bet nevienas vārdnīcas attiecībā uz motokrosu un tajā biežāk izmantoto valodu. Pētījuma tēma ...
 • Somu jēgeru tēls Somijas presē no 1915. līdz 1920. gadam 

  Vaičuks, Oskars Edvīns (Latvijas Universitāte, 2020)
  Bakalaura darbā „Somu jēgeru tēls Somijas presē no 1915. līdz 1920. gadam” tiek apskatīta Somijas presē publicētā informācija minētaja laikā posmā, kā arī šo publikāciju ietekme uz somu jēgeru tēla veidošanos. Darba mērķis ...
 • Biznesa angļu valodas mācīšanās aplikāciju salīdzinošā analīze 

  Rugāja, Inita (Latvijas Universitāte, 2020)
  Mūsdienās ir palielinājies mobilo aplikāciju lietojums valodu apguvē, jo tās ir viegli pieejamas, ērti lietojamas, to lietošanai nav nepieciešams īpašs aprīkojums, kā tikai viedtālrunis vai planšetdators, turklāt, pieejamās ...
 • Laika-aspekta formu lietojums filmu recenzijās 

  Gavare, Annija (Latvijas Universitāte, 2020)
  Recenzijas ir žanrs filmu producēšanas jomā un liels skaits recenziju katrai jaunajai filmai ir atrodams vairākos medijos un tiešsaistes platformās. Ir tikuši veikti pētījumi par stilistiskajiem aspektiem, kas veido filmu ...
 • Kolektīvā rakstīšana akadēmisko kompetenču attīstībā 

  Kļava, Evija (Latvijas Universitāte, 2020)
  Sadarbība ir svarīga izglītības sastāvdaļa. Viena no visplašāk pētītākajām un slavētākajām kolektīvās mācīšanās metodēm ir kolektīvā rakstīšana, ko bieži izmanto valodu apguvē. Akadēmiskā rakstīšana ir neatņemama augstākās ...
 • Daiļliteratūras tulkošana svešvalodā, balstoties uz M.Semjonovas romāna “Valkīrija” izmēģinājuma tulkojumu angļu valodā 

  Romašova, Darja (Latvijas Universitāte, 2020)
  Tulkošanas metode tiek definēta pēc avota teksta žanra. Lai gan daudzas tulkošanas problēmas tiek uzskatītas par vispārīgām (ko nosaka gramatiskās un sintaktiskās atšķirības avota valodā un mērķa valodā, ir arī unikāli ...
 • Rekonstrukcijas utopija krievu emigrācijas literatūrā (P. Krasnovs, I. Naživins) un mūsdienu krievu literatūrā (V. Sorokins, T. Tolstaja) 

  Vedjanova, Margarita (Latvijas Universitāte, 2019)
  Darbs ir veltīts rekonstrukcijas utopiju iezīmju izskatīšanai, krievu emigrācijas literatūrā uz P. Krasnova romāna «Aiz dzelkšņa » un I. Naživina stāstu apkopojuma «Nākotnes sausmiglā» piemēriem, un mūsdienu krievu literatūrā ...
 • Koncepts ''mokas'' krievu un latviešu valodiskajā pasaules redzējumā 

  Tašireva, Jekaterina (Latvijas Universitāte, 2019)
  Darbs ir veltīts koncepta “mokas” salīdzinošajam aprakstam krievu un latviešu valodiskajā pasaules redzējumā. Tā mērķis ir atklāt, aprakstīt un salīdzināt komponentus, kas ietilpst krievu koncepta “мучение“ un latviešu ...
 • Caur neiespējamām praksēm pretī morālei un ētikai: Zero Waste Latvijā 

  Meiere, Elīna (Latvijas Universitāte, 2019)
  Šis maģistra darbs pēta pretrunas individuālā Zero Waste praksē. Teorētiskajam ietvaram esmu izvēlējusies Katrīnas Vhīleres (Wheeler 2017) trīs līmeņu karkasu 'morālās ekonomijas' analīzei patēriņa kontekstā. Tā kā Vhīleres ...
 • Veselības aprūpe Latvijā: depresijas pacientu perspektīva 

  Jakunova, Ildze (Latvijas Universitāte, 2019)
  Maģistra darbā tiek aplūkota veselības aprūpes sistēma Latvijā depresijas pacientu perspektīvā, koncentrējoties uz to, kā indivīda izpratne par depresiju ir saistīta ar to, kā tiek meklēta palīdzība. Šajā pētījumā tiek ...

View more