Now showing items 1-20 of 4978

  • L.Uļickas stāstu cikls "Bednyje rodstvenniki" (tēlu sistēma) 

   Jurčenko, Nataļja (Latvijas Universitāte, 2006)
   Ludmila Uļicka ir viena no spilgtākajiem pēdējā gadu krievu literatūras parstāvjiem. Interese par L. Uļickas daiļradi palielinās gan no pētniekiem, gan no lasītajiem. Pētījuma aktualitāte ir L. Uļickas daiļrades pētījumu ...
  • Autors un lasītājs grāmatas recenzijas žanrā 

   Bogdanova, Tatjana (Latvijas Universitāte, 2006)
   Šis darbs sastāv no 4 daļām: trīs ir teorētiskās un viena praktiskā. Pirmajā daļā, pēc ievada, tiek stāstīts par recenzijas žanra specifiku un par tās veidiem. Otrajā daļā tiek stāstīts par recenzijas lasītāju kā par autora ...
  • Dzimtes kategorijas prezentācijas īpatnības krievu valodas kā svešvalodas apguvē 

   Ružanska, Anastasija (Latvijas Universitāte, 2006)
   Šis darbs ir veltīts krievu valodas dzimtes kategorijas prezentācijas īpatnībām lingvodidaktiskajā aspektā. Darbā autore cenšas argumentēti pierādīt, ka pamatpieeja krievu valodas kā svešvalodas apguvē ir komunikatīva ...
  • Alternatīvā vēsture kā literāra formula V.Aksjonova romānā "Ostrov Krim" un P.Krusanova romānā "Ukus angela" 

   Čiņakova, Anastasija (Latvijas Universitāte, 2006)
   Bakalaura darba tēma ir „Alternatīvā vēsture kā literāra formula V.Aksjonova romānā "Ostrov Krim" un P.Krusanova romānā "Ukus angela"”. Darbā tiek apskatīti dažādi jautājumi, saistīti ar masas literatūras norobežošanu no ...
  • Hipertekstualitāte V.Peļevina romānā "Chapajev i pustota" 

   Smirnova, Marianna (Latvijas Universitāte, 2006)
   Bakalaura darba galvenā tēma ir hipertekstuālās saistības V.Peļevina romānā “Chapajev I Pustota”. Pateicoties to realizācijai autoram paralēli sižeta līnijas attīstībai izdodas radīt aizraujošu spēli, kuras mērķis ir agrīno ...
  • Balāde N.Gumiļova daiļradē 

   Drozda, Natālija (Latvijas Universitāte, 2006)
   Bakalaura darba nosaukums ir “Balāde N.Gumiļova daiļradē”. Šajā darbā tiek pavadīts mēģinājums izsekot N. Gumiļova daiļrades ceļu, no V. Brjusova mācekļa līdz patstāvīgam dzejniekam. Tiek pavadīts V. Brjusova un N. Gumiļova ...
  • Krievu un latviešu mentalitātes specifikas atspoguļojums folkloras parēmijās 

   Milova, Ksenija (Latvijas Universitāte, 2006)
   Krievu un latviešu mentalitātes specifikas atspoguļojums folkloras parēmijās Anotācija Šis darbs ir veltīts krieviskās un latviskās mentalitātes un to specifisko iezīmju pētīšanai, kas atspoguļojas īsajā folklorā – sakāmvārdos ...
  • Vācu leģendas par Žurku ķērāju no Hamelinas čehu versijas 

   Bodrova, Marina (Latvijas Universitāte, 2006)
   Bakalaura darba tēma ir „Vācu leģendas par Žurku ķērāju no Hamelinas čehu versijas”. Darbā tiek apskatīti dažādi jautājumi, saistīti ar leģendas sižetu, to transformāciju, jauno variantu izveidošanu un populāru leģendu ...
  • Kāzu ieražas krievu un latviešu folklorā 

   Lāce, Baiba (Latvijas Universitāte, 2006)
   Bakalaura darba tēma ir “Kāzu ieražas latviešu un krievu folklorā”. Galvenie mērķi un uzdevumi, šajā darbā ir saistīti ar kāzu tradīciju un to etapu izpēti, kā arī salīdzinošo analīzi. Darbs sastāv no: -ievada, kurš dod ...
  • Ciparu funkcionalitāte krievu tautas brīnumpasakās 

   Sholokhov, Petr (Latvijas Universitāte, 2006)
   . Šajā darbā pētīta skaitļu divi, trīs un četri funkcionalitāte krievu tautas burvju pasakās. Darbā izmantota jauna pieeja pasaku vēstījuma analīzē laika-telpas un tēlu aspektos. Darba teorētiskajā daļā aplūkoti: burvju ...
  • Literārās pasakas žanrs L. Petruševskas daiļradē: "Nastojaschije skazki" 

   Budkeviča, Irina (Latvijas Universitāte, 2006)
   Literārās pasakas žanrs L. Petruševskas daiļradē: „Nastojaschije skazki” Bakalaura darbs ir veltīts literārās pasakas žanra pētījumam mūsdienu rakstnieces L. Petruševskas pasaku krājumā „Nastojaschije skazki”. Tiek izpētīti ...
  • Krievu valoda Rīgas kartē 

   Pirožonoka, Marina (Latvijas Universitāte, 2006)
   Īpašvārdi ir ļoti svarīgi cilvēku sazināšanās un savstarpējās saprašanas līdzekļi. Onomastika – ir zinātne, kura pēta īpašvārdus, un kura ir cieši saistīta ar lingvistiku un citām zinātnēm (vēsture, ģeogrāfija un ...
  • Mūsdienu "zhitije" žanrs (žanra transformācija) 

   Dmitrenko, Uļjana (Latvijas Universitāte, 2006)
   Bakalaura darbā „Mūsdienu „zhitije” žanrs (žanra transformācija)” balstoties uz mūsdienu „zhitije” ir parādīta šī žanra transformācija no biogrāfijas pašā „zhitije” žanrā. Darbā tiek atzīmēts, ka mūsdienu „zhitije” žanrs, ...
  • Radniecisko attiecību vārdu-nosaukumu nozīmes nacionālkultūras komponents krievu un latviešu valodā 

   Stefanoviča, Jūlija (Latvijas Universitāte, 2006)
   Mūsdienu valodniecībā problēma “valoda – cilvēks – pasaules aina” ir samērā aktuāla. Apkārtējās pasaules priekšmeti un parādības tiek dažādi konceptualizēti dažādās valodās, atspoguļojot valodas nesēju reālās pasaules ...
  • Smieklu pasaule kāzu dziesmās 

   Semjonova, Jūlija (Latvijas Universitāte, 2006)
   Bakalaura darba tēma ir „Smieklu pasaule kāzu dziesmās”. Bakalaura darbs ir veltīts smieklu pasaules pētījumam krievu kāzu dziesmās. Šis pētījums ir svārīgs folkloriristikas zinātnē, tā kā mēs izpētījām ļoti rēto kāzu ...
  • M.Uspenska romāna "Tam gde nas net" mītopoētika 

   Reutova, Arina (Latvijas Universitāte, 2006)
   Bakalaura darbs “Mītu poētika M. Uspenska romānā “Tur, kur mēs neesam” veltīts viena no mūsdienu krievu rakstnieku prozas analīzei. Analīzes gaitā, romāns “Tur, kur mēs neesam” tiek raksturots, kā poliestētisks fenomens ...
  • Apģērbu nosaukumu vēsture krievu un ukraiņu valodā (onomasioloģiskais aspekts) 

   Ravinska, Liudmyla (Latvijas Universitāte, 2006)
  • Vēstījums "Nelāga anekdotē" un "Velnos": tipoloģija, struktūra, žanrs 

   Šradere, Svetlana (Latvijas Universitāte, 2006)
   Šīs darbs ir veltīts narācija tēmai „Nelāga anekdotē” un „Velnos”: tipoloģija, strukūra un žanrs. Pētījums atklāj stāstītaja tēlu augstak minētajos daļdarbos. Bakalauras darbs sastāv no trim daļam. Pirmajā daļā ir aprakstīts ...
  • Ekspresīvie runas izteiksmes līdzekļi publicistiskās valodas stilā (čehu un krievu masu informācijas līdzekļi) 

   Soloveja, Marija (Latvijas Universitāte, 2006)
   Mūsdienu slāvu valodu ekspresīvais fonds ir ārkārtīgi bagāts un daudzveidīgs. Galvenais darba mērķis ir sastādāma preses valodas analīze, balstoties uz krievu un čehu masu saziņas līdzekļu materiālu. Kā un ar kādiem ...
  • Imidža reklāmu tulkošana Latvijas lasītājiem 

   Asare, Guna (Latvijas Universitāte, 2007)
   Viens no sarežģītākajiem reklāmas tekstu tulkotāja uzdevumiem ir imidža reklāmu tulkošana. Šajā darbā ir apskatīta pašreizējā situācija imidža reklāmu tulkošanā Latvijas lasītājiem, kas salīdzināta ar situāciju iepriekšējā ...