Now showing items 1-20 of 3931

  • Lietišķās angļu valodas vārdu krājuma apguves stratēģijas 

   Ruņģe, Paula (Latvijas Universitāte, 2019)
   Apgūstot jaunu valodu, ir ļoti svarīgi atrast visefektīvāko vārdu krājuma apguves stratēģiju. Šī pētījuma mērķis ir izpētīt, kā vārdu krājuma apguves stratēģijas uzlabo biznesa vārdu krājuma zināšanas. Pētījuma metode ...
  • Kalambūru un paradoksu funkcijas T.Pračeta romānā “Piramīdas” 

   Mikeļevičs, Vadims (Latvijas Universitāte, 2019)
   Bakalaura darbs izpētē kalambūru un paradoksu funkcijas Terija Pračeta romānā “Piramīdas”. Teorētiskā daļa ir veltīta kalambūru un paradoksu definiciju, kalsifikāciju un šķirņu pētījumam, kā arī viņu piemēriem un izplatībāi. ...
  • Runāšanas prasmju attīstīšana pamatskolas skolēniem 

   Rēpele, Danute (Latvijas Universitāte, 2019)
   Šī bakalaura darba mērķis ir noskaidrot, kā, pielietojot dažādus runāšanas uzdevumus angļu valodas stundās, varētu attīstīt un uzlabot pamatskolas skolēnu runāšanas prasmes. Pirmā nodaļa sniedz ieskatu teorijā par pusaudžu ...
  • Prezentācijas prasmes jauniešu vecumposmā 

   Saule-Saulīte, Santa (Latvijas Universitāte, 2019)
   Jauniešu vecumposms ir tas laiks, kad cilvēks esošās zināšanas ir spējīgs uzlabot ar publiskajām runām un citās situācijās. Šis darbs pēta jauniešu prezentēšanas prasmes izaugsmi, kā arī apskata šo prasmju īpašības, ķermeņa ...
  • Mobilo tehnoloģiju izmantošana angļu valodas vārdu krājumu mācīšanā 

   Serkova, Viktorija (Latvijas Universitāte, 2019)
   Tehnoloģija pastāvīgi maina izglītības vidi, kā arī mācību un mācīšanas pieredzi. Tādēļ tas ir tikai pašsaprotami, ka mobilo ierīču izmantošana valodu apguvē ir kļuvusi par plaši izplatītu mūsdienas tendenci. Neskatoties ...
  • Nemirstība kā ideāls Ge Hun daiļradē 

   Pinkena, Laura (Latvijas Universitāte, 2019)
   Maģistra darba tēma „Nemirstība kā ideāls Ge Hun darbos” veltīta domātāja un alķīmijas meistara Ge Hun (283.-343.) darbu izpētei un analīzei. Ge Hun, ko Rietumu sinologi raksturo kā izcilāko daoisma alķīmiķi, rakstnieku ...
  • Akadēmisko vārdu sarakstu izmantošana testu izstrādē 

   Serebrjakovs, Sergejs (Latvijas Universitāte, 2019)
   Pētījuma mērķis ir noskaidrot nozīmi testu izveidē, kas ir balstīti uz akadēmisko vārdu sarakstiem, lai novērtēt akadēmisko vārdu zināšanas studējošiem, kas mācās angļu valodu, piemērojot tulkošanu, analizējot kvantitatīvos ...
  • Uzvārdu maiņa Latvijā 20.gs. sākumā (1921.-1927.g.) 

   Grīviņa, Laura (Latvijas Universitāte, 2019)
   Vēsturiskās onomastikas maģistra darba „Uzvārdu maiņa Latvijā 20. gs. sākumā (1921–1927)” mērķis ir apzināt un analizēt laika posmā no 1921. gada līdz 1927. gadam mainītos uzvārdus, noskaidrot to daudzumu un etimoloģiski ...
  • Visual kei žanra pretrunas Japānas populārajā kultūrā un mūzikā mūsdienās 

   Rožkalna, Rūta (Latvijas Universitāte, 2019)
   Bakalaura darba tēma Visual kei žanra pretrunas Japānas populārajā kultūrā un mūzikā mūsdienās izvēlēta ar mērķi izpētīt un iepazīstināt latviešu auditoriju ar unikālu, vizuāli spēcīgu, muzikāli sociālu kustību, kura ...
  • Onomatopoēze japāņu valodā 

   Leščenko, Jekaterina (Latvijas Universitāte, 2019)
   Maģistra darba nosaukums ir “Onomatopoeja japāņu valodā”. Kā tika norādīts darbā, japāņu valodu, līdztekus citām Āzijas valodām, uzskata par vienu no visgrūtāk apgūstamajām valodām. Tomēr ir vēl viena lieta japāņu valodā, ...
  • Opijs - Ķīnas impērijas un Ķīnas sabiedrības transformācijas cēlonis 18.-20.gs. 

   Survillo, Martins (Latvijas Universitāte, 2019)
   Maģistra darbs „Opijs – Ķīnas impērijas un Ķīnas sabiedrības transformācijas cēlonis 18.-20.gs.” ir veltīts opija lietošanas problemātikai un tā ietekmei uz sabiedrību, kā arī valsts transformācijai opija dēļ. Konkrēti ...
  • Dzīvnieks Haņ dinastijas mītos un mākslā 

   Meļuhins, Maksims (Latvijas Universitāte, 2019)
   Bakalaura darba „Dzīvnieks Haņ dinastijas mītos un mākslā” mērķis ir izpētīt un atspoguļot dzīvnieka konceptu Haņ dinastijas periodā, kā arī atspoguļot ķīniešu uzskatus par dzīvniekiem ikdienas dzīvē, un pierādīt, ka ...
  • SMM kā ietekmes instruments uz lietotāju sociālo apziņu 

   Zavišjus, Aleksandra (Latvijas Universitāte, 2019)
   Bakalaura darba tēma ir „SMM kā ietekmes instruments uz lietotāju sociālo apziņu”. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt, ar kādu valodas stratēģiju un metožu palīdzību iespējams ietekmēt sociālo tīklu lietotāju sociālo (masu) ...
  • Angļu valodas aizguvumi japāņu valodā: viltusdraugi 

   Romanova, Evelīna (Latvijas Universitāte, 2019)
   Aizguvumi no angļu valodas sastāda lielu japāņu valodas leksikas daļu. Tiem piemīt vairākas funkcijas – tie rada izsmalcinātības sajūtu, ļauj brīvi apspriest sabiedrībā aizliegtās un nelabvēlīgās tēmas u.c. Tomēr angļu ...
  • Kurts Tuholskis kā žurnālists: par žurnālisma būtību un funkciju Kurta Tuholska darbos 

   Udalova, Jeļizaveta (Latvijas Universitāte, 2019)
   Kurta Tuholska žurnālistikas darbu analīze. Viņu valodas stila apraksts un izteiksmes līdzekļi, ko viņš izmanto. Mērķi, kurus viņš grib sasniegt ar saviem darbiem. Kādas bija Tuholska žurnālisma koncepcijas būtiska daļas ...
  • "Negritude" kā sociokulturāla parādība Leopolda Sedara Senghora tekstos "Dziesmu ēnu". Semantiskā pieeja 

   Ruda, Bella (Latvijas Universitāte, 2019)
   Šis pētījums ir veltīts Négritude fenomenam un afrikaņu literatūras dzimšanai 20.gadsimta sākuma. Pēc gadsimtiem ilgas sociālās nevienlidzības un verdzības afrikāņi atrada Jauno afrikaņu filozofiju, kas kļuva par afrikaņu ...
  • Autora subjektivitāte valstsvīru dzīves aprakstos (Plūtarha, Svētonija tekstu valodas salīdzinoša analīze) 

   Gibovska, Viktorija (Latvijas Universitāte, 2018)
   Maģistra darba nolūks ir analizēt subjektivitātes izteikšanas līdzekļus Plūtarha Βίοι Παράλληλοι un Svētonija De vita Caesarum ar mērķi izpētīt un salīdzināt tās Plūtarha un Svētonija tekstos, izvērtējot to saturu un lomu. ...
  • Juridisko tekstu raksturojums autortiesību jomā Spānijā 

   Plisko, Sofija (Latvijas Universitāte, 2018)
   Jebkurš cilvēks spēj radoši pieejet pie sava darba, izmantojot tajā savas domas un idejas, izdomu un intelektu, tādā veidā darbs tiek padarīts par autortiesības objektu. Savukārt autordarba radītājs un pirmais autortiesību ...
  • Ostzejas tēma Nikolaja Ļeskova daiļradē: «Kolivanas vīrs» . 

   Aleksandrova, Veronika (Latvijas Universitāte, 2018)
   Darbs ir veltīts Ostzemes teitorijas pētījumam Leskova daiļradē, par piemēru ņemot mazpazīstamo stāstu "Kolivāņu vīrs". Darba mērķis ir noskaidrot autora attieksmi pret Ostzemes vāciešiem un veikt stāsta analīzi. Darbs ir ...
  • Mīlestības tēma korejiešu literatūrā Japānas okupācijas laikā (1910-1945) 

   Grobiņa, Gerda (Latvijas Universitāte, 2018)
   Šī darba nosaukums ir “Mīlestības tēma korejiešu literatūrā Japānas okupācijas laikā”. Tiek apskatīts mīlestības termins un tās mijiedarbība ar kultūru. Apkopota informācija par korejiešu literatūru pirms Okupācijas un kā ...