Now showing items 21-40 of 4145

  • Dzimtes dualitātes: Sieviešu pašpalīdzības kursu gadījums Rīgā 

   Rituma, Zane (Latvijas Universitāte, 2019)
   Šajā maģistra darbā tiek analizēts kursu gadījums Rīgā, kas māca sievietēm, kā kļūt sievišķīgākām un dzīvot saskaņā ar noteiktiem sievišķības principiem, lai uzlabotu savu dzīvi un attiecības, ar mērķi padziļināt antropoloģisko ...
  • Mutiskā tulkošanas pasūtījuma izpildes sadalījums darba posmos 

   Lukstiņa, Ieva (Latvijas Universitāte, 2019)
   Maģistra darba tēma “Mutiskā tulkošanas pasūtījuma izpildes sadalījums darba posmos” ir izvēlēta, jo labi paveikta tulka darba pamatā ir atbilstošo darba soļu laba izpilde. Darbā ir analizēta tulkojumzinātnē pieejamā ...
  • Somu valodas verba “laskea” polisēmijas skaidrojums kognitīvajā lingvistikā 

   Kožuhovska, Ruta (Latvijas Universitāte, 2019)
   Bakalaura darba “Somu valodas verba “laskea” polisēmijas skaidrojums kognitīvajā lingvistikā” mērķis ir noskaidrot “laskea” verba nozīmju semantiskās attiecības saskaņā ar kognitīvo lingvistiku. Darba pirmajā daļā ir ...
  • Politkorektums: sabiedrības kustība, ieviešot izmaiņas valodā 

   Svārupe, Anita (Latvijas Universitāte, 2019)
   Maģistra darbs izstrādāts angļu valodā. Šī darba apjoms ir 60 lappuses. Darbs satur 3 tabulas, 12 attēlus un 30 izmantotās literatūras avotus. Maģistra darba mērķis ir uzzināt vai politkorektumam, ieviešot izmaiņas valodā, ...
  • Baltijas valstis kā robežvalstis starp Eiropas Savienības, NATO un Krievijas drošības politikām 

   Bramane, Laura (Latvijas Universitāte, 2019)
   Maģistra darbs analizē drošības jēdzienu, salīdzinot, kā Eiropas Savienība (ES) un Krievija attiecas pret savām kaimiņvalstīm, īpašu uzmanību pievēršot Baltijas valstīm kā robežvalstīm starp ES, NATO un Krievijas īstenotās ...
  • Arhetipi “Tūkstoš un vienas nakts pasakās” un latviešu tautas pasakās 

   Aprāne, Austra Laima (Latvijas Universitāte, 2019)
   Bakalaura darba “Arhetipi “Tūkstoš un vienas nakts pasakās” un latviešu tautas pasakās” mērķis ir atrast gan kopīgo, gan atšķirīgo abu tautu pasaku tēlos, veidu, kā arhetipi izpaužas šajās pasakās, kādas ir viņu īpašības ...
  • Skandināvu personvārdu atveide Latvijas mediju vidē 

   Freimane, Elīna (Latvijas Universitāte, 2019)
   Mūsdienās arvien vairāk iedzīvotāju informāciju iegūst caur elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem, kuros var izlasīt jaunākās ziņas par notikumiem pasaulē. Samērā daudz ir ziņas, kas ir veltītas dažādām atpazīstamām ...
  • Lībiskais dialekts rakstos un publiskā runā 

   Godiņa, Zanda (Latvijas Universitāte, 2019)
   Maģistra darbā „Lībiskais dialekts rakstos un publiskā runā” veikta Vidzemes un Kurzemes lībisko izlokšņu izpēte publiska lietojuma apstākļos. Analizējamajā materiālā ietverti gan teksti, gan runas paraugi, īpašu uzmanību ...
  • Lietvārda dzimtes svārstības mūsdienu latviešu valodā 

   Kokoreviča, Megija (Latvijas Universitāte, 2019)
   Bakalaura darba tēma ir „Lietvārda dzimtes svārstības mūsdienu latviešu valodā”. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt teorētisko literatūru par dzimtes kategoriju un analizēt amatu un profesiju nosaukumus, nedzīvu priekšmetu ...
  • Maskulinitāte mūsdienu Latvijas vīriešu autoru dzejā 

   Zalāns, Kaspars (Latvijas Universitāte, 2019)
   Maģistra darbā tiek pētīta pēdējo desmit gadu (2008–2018) publicētā vīriešu autoru dzeja, ko sarakstījuši autori vecumā no 30–40 gadiem (1979.–1988. gada paaudze), ar nolūku izpētīt to, kādos veidos tiek atainota maskulinitāte ...
  • Helonīmi Latvijas lingvistiskajā ainavā 

   Paidere, Anita (Latvijas Universitāte, 2019)
   Maģistra darbā pētīti Latvijas helonīmi jeb purvu nosaukumi. Ievērojot toponīmiskās derivācijas principus, veikta helonīmu klasifikācija, analizēti pirmatnīgie helonīmi, atvasinātie helonīmi, salikteņi, kā arī vārdkopas. ...
  • Vienskaitlinieku un daudzskaitlinieku lietojums latviešu valodā 

   Nagle, Kitija (Latvijas Universitāte, 2019)
   Maģistra darbā aplūkoti vienskaitlinieki, daudzskaitlinieki un vārdi ar atšķirīgu leksisko nozīmi vienskaitlī un daudzskaitlī. Šī pētījuma uzdevumi ir teorētisko materiālu vākšana, valodas piemēru apkopošana un analizēšana, ...
  • Divdabja ar piedēkli -oš- semantika un lietojums 

   Rudze, Annija (Latvijas Universitāte, 2019)
   Darba mērķis ir izpētīt un noskaidrot, kā latviešu valodā tiek veidots un lietots divdabis ar piedēkli -oš-. Ja sākotnēji šis divdabis ir veidots galvenokārt no nepārejošiem verbiem, tad mūsdienu latviešu valodā sastopams ...
  • Salīdzinošā A. Puškina metaforu tulkošana korejiešu un krievu valodā 

   Ferko, Valērija (Latvijas Universitāte, 2019)
   Šī maģistra darba nosaukums ir “Salīdzinoša A. Puškina metaforu tulkošana korejiešu un krievu valodā”. Tajā ir apskatīta metaforu tulkošana korejiešu valodā Aleksandra Puškina darbā “Pasakas par zelta gailīti”. Krievu ...
  • Ziemassvētki un Jāņi Igaunijas un Latvijas gadskārtu kalendārā 

   Lāce, Laura (Latvijas Universitāte, 2019)
   Bakalaura darbā „Ziemassvētki un Jāņi Igaunijas un Latvijas gadskārtu kalendārā” ir aprakstīta Ziemassvētku un Jāņu svētku norise, tradīcijas un ar tām saistītas paražas Igaunijā un Latvijā. Darba centrā ir jautājums, cik ...
  • Ķīna un ķīniešu migrācija ārzemēs 

   Gudovskaya, Victoria (Latvijas Universitāte, 2019)
   Migrācija kā viena no globalizācijas procesa izpausmēm ir kļuvusi par nozīmīgu parādību divdesmitajā gadsimtā. Ta ietekmē dažādu pasaules valstu politisko, sociālekonomisko un demogrāfisko attīstību, starpvalstu mijiedarbības ...
  • Latviešu autoru 21.gadsimta teātra tekstu funkcionalitāte 

   Folkmane, Ilze (Latvijas Universitāte, 2019)
   Maģistra darbs “Latviešu autoru 21. gadsimta teātra tekstu funkcionalitāte” veltīts latviešu autoru 21. gadsimta teātra tekstu analīzei, pievēršot uzmanību tekstradei un teksta funkcionalitātei. Mainoties teātra tekstu un ...
  • Maģiskais reālisms Elifas Šafakas prozā 

   Kuzņecova, Sabīne (Latvijas Universitāte, 2019)
   Maģistra darbā „Maģiskais reālisms Elifas Šafakas prozā” tiek pētīts maģiskais reālisms romānos „Stambulas bastards”, „Mīlestība: Rūmī romāns” un „Ciešais skatiens”. Maģiskais reālisms iedalās rietumu un austrumu literatūras ...
  • LGBT terminoloģijas atveide latviešu valodā 

   Kārkliņa, Kristīne (Latvijas Universitāte, 2019)
   LGBT kopiena veido nozīmīgu mūsdienu sabiedrības daļu, taču par kopienas lietoto terminoloģiju Latvijā tiek maz runāts. Maģistra darba “LGBT terminoloģijas atveide latviešu valodā” mērķis ir saprast, cik attīstīta ir LGBT ...
  • Tējas dzeršanas tradīcijas mūsdienu ķīniešu sabiedrībā salīdzinājumā ar Lu Ju darbu “Tējas kanons” 

   Vjatere, Sabīne (Latvijas Universitāte, 2019)
   Šī maģistra darba nosaukums ir „Tējas dzeršanas tradīcijas mūsdienu ķīniešu sabiedrībā salīdzinājumā ar Lu Ju darbu „Tējas kanons””. Šajā darbā autore tulkoja „Tējas kanonu” no senķīniešu valodas uz latviešu valodu. Tulkojums ...