IEROBEŽOTAS PIEKĻUVES KOLEKCIJA. PILNTEKSTS PIEEJAMS LU STUDENTIEM U.C. PERSONĀLAM.

Recent Submissions

 • Rīgas baptistu draudžu jauniešu viedoklis par ģimeni un dzimumu lomām 

  Prūse, Glorija Elizabete (Latvijas Universitāte, 2022)
  Bakalaura darba temats ir “Rīgas baptistu draudžu jauniešu viedoklis par ģimeni un dzimumu lomām”. Darba mērķis ir noskaidrot Rīgas baptistu draudžu jauniešu viedokli par ģimeni un dzimumu lomām. Lai sasniegtu darba mērķi, ...
 • Pašnāvību atspoguļojums un atbildīga ziņošana par tām Latvijas interneta ziņu portālos 

  Deičmanis-Bulavs, Artis (Latvijas Universitāte, 2022)
  Bakalaura darbā analizēts pašnāvību atspoguļojums un atbildīga ziņošana par pašnāvībām Latvijas interneta ziņu portālos “delfi.lv”, “tvnet.lv”, “jauns.lv”, “lsm.lv” un “la.lv” laika posmā no 2018. gada līdz 2021. gadam. ...
 • Līdzestība pacienta un ģimenes ārsta attiecībās 

  Leimane, Elīna (Latvijas Universitāte, 2022)
  Bakalaura darba nosaukums ir “Līdzestība pacienta un ģimenes ārsta attiecībās”. Bakalaura darba veiktā pētījuma mērķis bija izpētīt, kā veidojas līdzestība ģimenes ārsta un praksē reģistrēto pacientu attiecībās. Teorētisko ...
 • Motivācija iesaistīties brīvprātīgajā darbā Ukrainas kara situācijā 

  Knēta, Līva (Latvijas Universitāte, 2022)
  Bakalaura darba tēma ir par motivāciju iesaistīties brīvprātīgo darbā Ukrainas kara situācijā. Šī pētījuma mērķis ir noskaidrot, kāda ir iedzīvotāju motivācija iesaistīties un turpināt brīvprātīgo darbu sniedzot atbalstu ...
 • Sociālais dialogs izglītības nozarē: LIZDA gadījuma izpēte 

  Kindzule, Adrija (Latvijas Universitāte, 2022)
  Maģistra darba autore ir veikusi arodbiedrības LIZDA gadījuma izpēti. Darba mērķis ir noskaidrot, kā LIZDA veido sociālo dialogu izglītības nozarē. Pētījumā ir izmantota aģentu tīkla teorija, kā arī skaidroti jēdzieni – ...
 • Sociālais atbalsts daudzbērnu ģimenēm Gulbenes novadā 

  Upeniece, Signe (Latvijas Universitāte, 2022)
  Bakalaura darba tēma ir “Sociālais atbalsts daudzbērnu ģimenēm Gulbenes novadā”. Darba mērķis ir noskaidrot, kā daudzbērnu ģimeņu pārstāvji izjūt valsts un pašvaldības sniegto sociālo atbalstu, vai tiek izmantoti sniegtie ...
 • Sociālās uzticēšanās saistība ar politiskās līdzdalības veidiem 

  Gailītis, Linards (Latvijas Universitāte, 2022)
  Bakalaura darba “Sociālās uzticēšanās saistība ar politiskās līdzdalības veidiem” mērķis ir noskaidrot, kā sociālās uzticēšanās ietekmē politiskās līdzdalības veidu aktivitāti. Pētījuma uzdevumos ir: 1) izvirzīt viena ...
 • Korejiešu popa latviešu fanu identitātes veidošanās 

  Prancāne, Alise (Latvijas Universitāte, 2022)
  Bakalaura darba “Korejiešu popa latviešu fanu identitātes veidošanās” ietvaros mērķis ir noskaidrot izpētīt kā korejiešu popa fani Latvijā veido savu sociālo identitāti un vai un kā korejiešu popa fanu subkultūra un dalība ...
 • Vājredzīgu jauniešu algotā darba pieredze 

  Brakmane, Nora (Latvijas Universitāte, 2022)
  Bakalaura darba mērķis: noskaidrot vājredzīgu jauniešu algotā darba pieredzi nodarbinātības cikla posmos. Mērķa sasniegšanai izmantota kvalitatīvā pētniecības stratēģija. Pētījuma jautājums: Kāda ir vājredzīgu jauniešu ...
 • Neveiksmīgas remigrācijas pieredze 

  Meļķe, Zane (Latvijas Universitāte, 2022)
  Maģistra darba “Neveiksmīgas remigrācijas pieredze” mērķis ir analizēt neveiksmīgas remigrācijas pieredzi un sniegt izpratni par strukturālām problēmām, kas noteikušas atkārtotas emigrācijas lēmumu. Gan kā pētījuma dizains, ...
 • Biroja darbinieku mazkustīgums 

  Lazdiņa, Ilvija (Latvijas Universitāte, 2022)
  Maģistra darba “Biroja darbinieku mazkustīgums” mērķis ir noskaidrot, vai biroja darbinieki apzinās darba vietā radīto mazkustīgumu un to uzskata par problēmu. Noskaidrot, vai sociālie vides apstākļi (publiskās vietas ...
 • Videospēļu spēlētāju sociālais kapitāls 

  Grāvīte, Krista (Latvijas Universitāte, 2022)
  Bakalaura darba tēma ir “Videospēļu spēlētāju sociālais kapitāls”. Pētījuma mērķis ir noskaidrot, kāda ir videospēļu spēlētāju saliedējošā un savienojošā sociālā kapitāla saistība ar tīkla līmeni, tiešsaistes sociālo ...
 • Uzmākšanās sievietēm publiskās vietās kā sociāla problēma 

  Grobiņa, Ramona (Latvijas Universitāte, 2022)
  Bakalaura darba tēma ir “Uzmākšanās sievietēm publiskās vietās kā sociāla problēma”. Darba mērķis ir noskaidrot sieviešu uzskatus par uzmākšanos publiskās vietās kā par sociālu problēmu. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, tika ...
 • Sociālā darba specifika darbā ar konfliktējošas šķiršanās gadījumiem ģimenēs ar bērniem 

  Bokaldere, Janeta (Latvijas Universitāte, 2022)
  Maģistra darbā “Sociālā darba specifika darbā ar konfliktējošas šķiršanās gadījumiem ģimenēs ar bērniem” ir veikts pētījums ar dažādiem, konfliktējošā sķiršanās procesā iesaistītiem speciālistiem – sociālajiem darbiniekiem, ...
 • Prevencijas sistēma pašvaldībās seksuālas vardarbības pret bērnu novēršanai 

  Kandāte, Annija (Latvijas Universitāte, 2022)
  Seksuāla vardarbība pret bērnu ir bērnu tiesību pārkāpums. Bērns var tikt pakļauts kādai no seksuālas vardarbības formām jebkurā vecuma posmā. Pieredzētā seksuālā vardarbība uz bērnu atstāj gan īstermiņa, gan ilgtermiņa ...
 • Kibermobinga identificēšana skolā un iespējamie risinājumi tā mazināšanai 

  Arzaņājeva, Santa (Latvijas Universitāte, 2022)
  Maģistra darba tēma ir “Kibermobinga identificēšana skolā un iespējamie risinājumi tā mazināšanai”. Darba mērķis ir izzināt un identificēt kibermobingu X skolas skolēnu savstarpējās attiecībās, apzināt un piedāvāt iespējamos ...
 • Efektīva cilvēkresursu pārvaldība: TestDevLab gadījuma analīze 

  Stepīte, Sanda Kate (Latvijas Universitāte, 2022)
  Bakalaura darba mērķis - pamatojoties uz darba empīriskajā daļā iegūtajiem rezultātiem, noskaidrot, kā TestDevLab cilvēkresursu nodaļa organizē darbinieku rekrutāciju un prasmju attīstīšanu, kā arī kādas metodes uzņēmums ...
 • Latvijas iedzīvotāju attieksme pret depozīta sistēmu valstī 

  Briede, Elīna (Latvijas Universitāte, 2022)
  Maģistra darba tēma ir “Latvijas iedzīvotāju attieksme pret depozīta sistēmu valstī”. Darba mērķis ir noskaidrot Latvijas iedzīvotāju attieksmi pret depozīta sistēmu valstī un tās darbības pozitīvos un negatīvos aspektus. ...
 • Starpinstitucionālās sadarbības nozīme noziedzīga nodarījuma recidīva riska faktoru mazināšanā sieviešu cietumā 

  Radkeviča, Jeļena (Latvijas Universitāte, 2022)
  Maģistra darba tēma ir “Starpinstitucionālās sadarbības nozīme noziedzīga nodarījuma recidīva riska faktoru mazināšana sieviešu cietumā”. Darba mērķis ir analizēt sociālo darbu penitenciārajā sistēmā un starpinstitucionālās ...
 • Mājsaimniecību atkarība no pašvaldību sociālās palīdzības 

  Berkolde, Agnese (Latvijas Universitāte, 2022)
  Bakalaura darba “Mājsaimniecību atkarība no pašvaldību sociālās palīdzības” mērķis ir atklāt, kas raksturo mājsaimniecību, kuras saņem pašvaldību sociālo palīdzību, atkarību no šī atbalsta, un kādi apstākļi to veicina. No ...

View more