Now showing items 1-1 of 1

    • Zināšanas un prasmes sociālajā darbā 

      Agejeva, Oksana (Latvijas Universitāte, 2008)
      Diplomdarba temats ir „Zināšanas un prasmes sociālajā darbā”. Pētījuma mērķis analizēt un raksturot zināšanas un prasmes sociālajā darbā, kā arī izstrādāt priekšlikumus sociālā darbinieka profesijas standarta zināšanu un ...