IEROBEŽOTAS PIEKĻUVES KOLEKCIJA. PILNTEKSTS PIEEJAMS LU STUDENTIEM U.C. PERSONĀLAM.

Recent Submissions

 • Personu ar invaliditāti pieredzes naratīvi invaliditātes teoloģijas perspektīvā 

  Skuja, Arta (Latvijas Universitāte, 2023)
  Maģistra darbs “Personu ar invaliditāti pieredzes naratīvi invaliditātes teoloģijas perspektīvā” ir praktiskās teoloģijas disciplīnā veikts pētniecības darbs. Tajā tiek vērsta uzmanība uz personu ar invaliditāti pieredzēm ...
 • “New Age” iezīmes Mihaela Laitmana Kabalā 

  Grante, Ilona (Latvijas Universitāte, 2023)
  Darba mērķis ir iepazīt Mihaela Laitmana, viņa dibinātās organizācijas Bnei Baruch, kā arī Laitmana izveidotās un vadītās “Starptautiskās Kabalas Akadēmijas” darbību, izpaltību un teoloģiju, rast atbildi uz jautājumu: “Vai ...
 • Svētā Lūkas Voino-Jaseņecka mācība par cilvēku grāmatā "Gars, dvēsele, miesa" 

  Gerasimova, Mira (Latvijas Universitāte, 2023)
  Bakalaura darba tēma ir Svētā Lūkas Voino-Jaseņecka mācība par cilvēku grāmatā “Gars, dvēsele, miesa”. Bakalaura darbs ir veltīts Svētā Lūka Voino-Jaseņecka antropoloģijai. Sv. Lūkas sarakstītie darbi ir maz pētīti, tādēļ ...
 • Vides aizsardzība pāvesta Franciska un ekumēniskā patriarha Bartolomeja I skatījumā 

  Vasiļjevs, Emīls (Latvijas Universitāte, 2023)
  Bakalaura darba mērķis ir pierādīt, ka vides aizsardzība, lai arī nedziedina Rietumu (katoļu) un Austrumu (ortodoksālo) baznīcu shizmu, ir tēma, kas virza abas baznīcas uz ciešāku sapratni. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi ...
 • Anonīmo Alkoholiķu 12 soļu un Ignācija no Lojolas „Garīgo vingrinājumu” prakšu salīdzinājums 

  Alainis, Ronalds (Latvijas Universitāte, 2023)
  Maģistra darbā “Anonīmo Alkoholiķu garīgās atveseļošanās 12 soļu un Ignācija no Lojolas „Garīgo vingrinājumu” prakšu salīdzinājums” veikts pētījums par Anonīmo Alkoholiķu garīgās atveseļošanās (no alkoholisma) 12 soļu ...
 • Terēzes no Avilas izpratne par lūgšanu un cilvēku darbā "Dvēseles pils" 

  Buligina, Alise (Latvijas Universitāte, 2023)
  Bakalaura darba tēma ir Terēzes no Avilas izpratne par lūgšanu un cilvēku darbā “Dvēseles pils”. Tā mērķis ir noskaidrot, vai darbs “Dvēseles pils”, kura galvenā pieteiktā tēma ir lūgšana, satur arī mācību par cilvēku. ...
 • Bībeles motīvu loma Larsa fon Trīra ”Depresijas triloģijā” 

  Gādmane, Elizabete (Latvijas Universitāte, 2023)
  Šajā bakalaura darbā aplūkots Bībeles motīvu lietojums Larsa fon Trīra Depresijas triloģijas filmās - ''Antikrists'', ''Melanholija'' un ''Nimfomāne'' un to ieguldījums cilvēku ciešanu, izpirkšanas un morāles izpētē. Satura ...
 • Radio Marija Latvija darbības analīze Maršala Makluana mediju teorijas skatījumā 

  Zusmane, Judīte (Latvijas Universitāte, 2023)
  Mediju klātbūtne mūsdienās ir realitāte, kura domājams, nekad nepārstās eksistēt, tikai attīstīties. To pienesums var būt atbalstošs un neērts. Tas atkarīgs no jomas un medija spējas to ietekmēt. Baznīca, ejot kopsolī ar ...
 • Trihotomiskā antropoloģija: teoloģiskās sistematizācijas nostādnes 19. - 20. gs. 

  Līdums, Jānis (Latvijas Universitāte, 2023)
  Pētījuma mērķis ir noskaidrot, kā 19.gs. teologi sistematizēja biblisko trihotomijas antropoloģiju. Pētījumā izmantotās metodes: vēsturiskā un diskursīvās analīzes metode. Pētījuma izvirzītā tēze: 19. gs. bibliskās ...
 • Partijas “Latvija pirmajā vietā” reliģiskā retorika 14. Saeimas pirmsvēlēšanu aģitācijas periodā 

  Astrātova, Evelīna (Latvijas Universitāte, 2023)
  Reliģiskā retorika tiek izmantota politisko vēlēšanu kampaņās un aģitācijās dažādās valstīs un laika periodos. Konkrētie reliģiskās retorikas izmantošanas veidi var atšķirties atkarībā no kultūras, politiskā un reliģiskā ...
 • 137. psalma interpretācijas iespējas 

  Bērziņa, Antra (Latvijas Universitāte, 2023)
  Darbā “137.psalma interpretācijas iespējas” veikta šī lāsta psalma ekseģēze, uzsvaru liekot uz vārda “svētīts” ( אשרי) lietojumu Ps137:8-9, vienlaikus ar lāstu izteikšanu, pierādot, ka aicinājums uz vardarbību ir pilnībā ...
 • Kristīgās izglītības transformācija Eiropā 21. gadsimtā 

  Oseļskis, Stefans (Latvijas Universitāte, 2023)
  Šajā bakalaura darbā tiek pētītā kristīgas izglītības transformācija Eiropā, akcentējot Latvijas valsti un analizējot EARS (The European Academy on Religion and Society) iegūtos datus. Darba mērķis Ir pamatojoties uz ...
 • Evaņģēliskā baznīca un Johana Sebastiana Baha daiļrade: Mateja pasija 

  Mētra, Gundega (Latvijas Universitāte, 2023)
  Pētījumā analizēta baroka laikmeta un baznīcas mūzikas komponista un ērģelnieka Johana Sebastiana Baha (1685 – 1750) daiļrade teoloģiskā kontekstā. Kā galvenais izpētes skaņdarbs izvēlēta Baha Mateja pasija. Piederība ...
 • Sociālā identitāte Vēstulē galatiešiem 

  Lūciņa, Endija (Latvijas Universitāte, 2023)
  Darbs ir par dažādu sociālo grupu attiecībām Jaunajā Derībā, galvenokārt par jūdu un pagānu kristiešu attiecībām. Analīzei ir izvelēta vēstule Galatiešiem. Vēstule Galatiešiem spilgti parāda divu apakšgrupu: jūdu un pagānu ...
 • Brāļu draudzes lozungu tradīcija un prakse mūsdienu Latvijā 

  Butnāre, Zane (Latvijas Universitāte, 2023)
  Šī bakalaura darba tēma ir “Brāļu draudzes lozungu tradīcija un prakse mūsdienu Latvijā.” Tā mērķi ir izpētīt Brāļu draudzes lozungu tradīcijas vēsturi un lozungu lietotāju pieredzi mūsdienu Latvijā. Darba rezultāti ...
 • Kalpojošā vadība kā draudžu vadības modelis 21. gs. Latvijas Apvienotajā metodistu baznīcā 

  Dobele, Anna (Latvijas Universitāte, 2023)
  Draudžu vadība 21.gadsimtā garīdzniekiem dažākārt ir izaicinājums, kur nākas izmantot ne tikai baznīcas dogmatikas, tradīcijas, bet arī adaptēt idejas, konceptus, kas tiek izstādāti sekulārā pasaulē. Darba mērķis ir apskatīt ...
 • Trīs savienoti teoloģiski lielumi: radīšana, Jēzus, Sv. Gars 

  Līcīte, Aira (Latvijas Universitāte, 2023)
  Maģistra darbs ir veltīts visa kristīgā naratīva vienojošam elementam. Tradicionāli kristīgais naratīvs tiek veidots, fokusējoties uz grēku un pestīšanu. Šādai kristocentriskas pieejai ir būtiski ierobežojumi, proti, tā ...
 • Ticības jēdziens Keneta Ervīna Heigina teoloģijā 

  Tensberga, Kristina (Latvijas Universitāte, 2023)
  Bakalaura darba tēma ir “Ticības jēdziens Keneta Ervīna Heigina teoloģijā“. Darba pamatā ir K.E. Heigina ticības teoloģijas analīze un Heigina ticības skaidrojuma sasaiste ar dziedināšanu. Darba mērķis ir balstoties uz ...
 • Bhakti marga kustība: Rietumu hinduisma konteksts 

  Hakele, Zlata (Latvijas Universitāte, 2023)
  Darbs koncentrējas uz Bhakti Marga kustību, kas aktīvi gūst popularitāti mūsdienu Rietumu sabiedrībā. Autors analizē šīs kustības aktualitātes cēloņus un meklē tos līdzībā ar Rietumu hinduisma iezīmēm.
 • Latvijas baptistu identitātes izmaiņas no 1990. gada līdz mūsdienām 

  Bulis, Jānis (Latvijas Universitāte, 2023)
  Maģistra darbā “Latvijas baptistu identitātes izmaiņas no 1990.gada līdz mūsdienām” ir veikts pētījums par baptistu uzskatu izmaiņām Latvijā, laikā kopš neatkarības atgūšanas. Darbā apskatītas tādas tēmas, kā baptistu ...

View more