Now showing items 147-166 of 243

  • Mateo Riči misija Ķīnā: kritiskā analīze 

   Guzovs, Rihards (Latvijas Universitāte, 2017)
   Uz šī darba rakstīšanu mani pamudināja liela aizrautība ar ķīniešu kultūru un valodu. Man bija iespēja nodzīvot vienu gadu Ķīnā, pētot valodu, kultūru un vienkārši baudīt tā reģiona skaistumus, līdz ar to es atbraucu ...
  • Mācītāja Haralda Kalniņa praktiskā teoloģija 

   Alpe, Uldis (Latvijas Universitāte, 2011)
   Šī maģistra darba nosaukums ir „Mācītāja Haralda Kalniņa praktiskā teoloģija”. Darbs sastāv no trim daļām. Darba pirmajā daļā tiek dots mācītāja Haralda Kalniņa dzīves apraksts, parādot tos aspektus, kas sekmēja viņa kā ...
  • Māras identifikācija ar Mariju latviešu tautas dainās 

   Jākobsone, Inta (Latvijas Universitāte, 2013)
   Bakalaura darbā “Māras identifikācija ar Mariju latviešu tautas dainās” salīdzinātas seno latviešu dieviete Māra un kristiešu Svētā Marija. Abu dievību identifikācijai izmantotais latviešu folkloras materiāls - tautasdziesmas, ...
  • Mārtiņa Lutera pedagoģiskie uzskati 16. gadsimta izglītības kontekstā 

   Ozoliņš, Gvido (Latvijas Universitāte, 2019)
   Maģistra darba aktualitāte ir saistīta ar nepieciešamību saskatīt protestantu reformācijas dziļās saknes vēlajos viduslaikos. Jauni secinājumi būtu izmantojami ekumēniskajā dialogā, kā arī neļautu reformāciju lietot ...
  • Mātes Terēzes no Kalkutas ciešanu tematika grāmatā "Come Be My Light" 

   Šveimrause, Baiba (Latvijas Universitāte, 2008)
   Māte Terēze no Kalkutas ir viena no atpazīstamajām sievietēm Romas katoļu baznīcā. Grāmata par viņas garīgajām ciešanām, Come Be My Light, ir izdota 2007. gadā un izraisīja plašas diskusijas kristīgajā sabiedrībā. Darba ...
  • "Mesijas, Jāzepa dēla” jēdziens Pāvila 1. vēstulē korintiešiem 11:23-26 

   Cēburs, Emīls (Latvijas Universitāte, 2019)
   Maģistra darbs ir veltīts “Mesijas Jāzepa dēla” paplašinātā jēdziena izpētei un skaidrojumam Pāvila 1. vēstules Korintiešiem 11. nodaļā no 23.-26. pantam. Pētījuma objekts ir vēstules Korintiešiem 11. nodaļā minētie Pāvila ...
  • Metodistu kustības raksturīgākās iezīmes Anglijā 18. gadsimtā 

   Dobele, Anna (Latvijas Universitāte, 2019)
   Darba tēma ir “Metodistu kustības raksturīgākās iezīmes Anglijā 18.gadsimtā”. Darbā tiek apskatītas šai kustībai raksturīgākās pazīmes, vadlīnijas, kā arī tajos iekļautā teoloģija par Dieva žēlastību. Darba saturs veido ...
  • Mēlēs runāšanas fenomens: klasisko Vasarsvētku draudžu un agrīno baznīctēvu izpratnes salīdzinājums 

   Kravalis, Kristaps (Latvijas Universitāte, 2014)
   Darbā tiek analizētas klasisko vasarsvētku draudžu un agrīno baznīctēvu mēlēs runāšanas fenomena izpratnes tendences. Abas minētās puses ir pienesušas lielu ieguldījumu mēlēs runāšanas izpratnei cauri vēsturei līdz pat ...
  • Millenārisms Origena un Tertulliāna darbos 

   Jākobsone, Krista (Latvijas Universitāte, 2013)
   Bakalaura darbs “Millenārisms Origena un Tertulliāna darbos” pēta ar tūkstošgadu valstības koncepciju saistītās idejas, kas atrodamas abu autoru teoloģiskajos traktātos. Lai saskatītu abu autoru teoloģisko un filozofisko ...
  • Misionārā darba izpratne žurnālā „Ārmisija” (1928-1940) 

   Ēce, Kristīna (Latvijas Universitāte, 2019)
   Šī darba mērķis ir pētīt Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas izdoto žurnālu „Ārmisija” (1928-1940), lai analizētu, kādu informāciju žurnāls sniedz lasītājiem par misijas darbu un kādi motīvi tiek lietoti, lai motivētu ...
  • Mk 4,1-20 eksegēze: 4,10-12 nozīme līdzības par sējēju un tās skaidrojuma kontekstā 

   Kruste, Dace (Latvijas Universitāte, 2008)
   Šajā darbā esmu centusies atklāt Mk 4,10-12 nozīmi. Tā kā minētā rakstu vieta ir ar savu īpašu kontekstu, esmu veikusi ne tikai 10-12, bet arī līdzības par sējēju (1-9) un tās skaidrojuma (13-20) eksegēzi. Darbā ir parādīts, ...
  • Montānisma atainojums Eisēbija 'Baznīcas vēsturē' 

   Elmanis, Ingus (Latvijas Universitāte, 2013)
   Bakalaura darba nosaukums ir „Montānisma atainojums Eisēbija „Baznīcas vēsturē”.” Mana darba tēze ir šāda: Eisēbijs piedāvā montānisma kustības atainojumu, koncentrējoties uz kritiskajiem avotiem un ignorējot (Tertuliāna) ...
  • Mt 5,38-42 eksegēze 

   Šterns, Dāvids (Latvijas Universitāte, 2007)
   Baznīca un vardarbība: funkcionāla modeļa meklējumi. Maģistra darbs savu idejisko un praktisko ievirzi guvis balstoties uz manu pieredzi, trīs gadus strādājot par audzinātāju Centrā pret vardarbību „Dardedze” ar novārtā ...
  • Muļķis Pulcētāja grāmatā 

   Gusmane, Beatrise (Latvijas Universitāte, 2016)
   Bakalaura darbs „Muļķis Pulcētāja grāmatā” pēta termina „muļķis” lietojumu Pulcētāja grāmatā, raksturojot to kā piemēru hellēnisma ideju ietekmei uz tā laika jūdaismu. Darba gaitā tiek apskatītas galvenās grieķu filosofijas ...
  • Musulmaņu sieviešu galvassegas nozīme Eiropā 21. gadsimtā 

   Zvaigzne, Deizija (Latvijas Universitāte, 2018)
   Šajā darbā tiek aplūkota parādība, kad 21. gadsimtā reliģiskais atribūts, kā musulmaņu sieviešu galvassega, tiek izaicināts par tā lomu un nozīmi, ko tas pauž islāmā un ārpus tā. Sākotnēji domātas sieviešu pasargāšanai, ...
  • Mūsdienu latviešu animisma modifikācijas 

   Zēmele, Aldis (Latvijas Universitāte, 2015)
   Mūsdienās īpaša piesaiste dabas pasaulei vairs nav nepieciešama, jo sakrālā pasaule tiek uztverta savādāk, ne vairs kā iztikas nodrošinātāja. Tomēr cilvēkam emocionāla piesaiste ir saglabājusies. Šī pasaule bieži tiek ...
  • Mūzikas izmantošana kristīgās mācības stundās 1.-3. klasē 

   Berzinska, Dace (Latvijas Universitāte, 2007)
   Darba tēma: Mūzikas izmantošana kristīgās mācības stundās 1.-3.klasē. Pētījuma mērķis bija izpētīt un atklāt kā labāk izmantot mūziku kristīgās mācības stundās. Pētījuma objekts- mācību process kristīgā mācībā. Pētījuma ...
  • Nacionālisma sakralizācija XX gadsimta 20.-30. gadu dievturībā 

   Plivča, Līga (Latvijas Universitāte, 2012)
   Bakalaura darba nosaukums ir „Nacionālisma sakralizācija XX gadsimta 20.-30. gadu dievturībā”. Tā mērķis ir izpētīt nacionālisma interpretāciju starpkaru perioda dievturībā. Darba tēze ir sekojoša: XX gadsimta 20. un 30. ...
  • Nemiera koncepts P. Tilliha teoloģijā 

   Kraukle, Kristiana (Latvijas Universitāte, 2016)
   Šī bakalaura darba galvenā interese ir nemiera jēdziens un izpratne Paula Tilliha teoloģijā. P. Tillihs piedāvā pavisam citu skaidrojumu par nemiera cēloņiem un pārvarēšanu, nekā to skaidro klasiskā psiholoģija. Tilliham ...
  • Neo-vedantisms Indijā un Rietumu pasaulē 

   Matisone, Jekaterina (Latvijas Universitāte, 2011)
   Darba nosaukums ir „Neo-vedantisms Indijā un rietumu pasaulē”. Šī darba tēza ir: mūsdienu neo-hinduistisko skolu eklektiskā mācība ir apvienota zem advaita-vedantas nosaukuma uz neo-vedantisma uzskatu bāzes. Pirmā nodaļā ...