Now showing items 167-186 of 254

  • Mt 5,38-42 eksegēze 

   Šterns, Dāvids (Latvijas Universitāte, 2007)
   Baznīca un vardarbība: funkcionāla modeļa meklējumi. Maģistra darbs savu idejisko un praktisko ievirzi guvis balstoties uz manu pieredzi, trīs gadus strādājot par audzinātāju Centrā pret vardarbību „Dardedze” ar novārtā ...
  • Muļķis Pulcētāja grāmatā 

   Gusmane, Beatrise (Latvijas Universitāte, 2016)
   Bakalaura darbs „Muļķis Pulcētāja grāmatā” pēta termina „muļķis” lietojumu Pulcētāja grāmatā, raksturojot to kā piemēru hellēnisma ideju ietekmei uz tā laika jūdaismu. Darba gaitā tiek apskatītas galvenās grieķu filosofijas ...
  • Musulmaņu sieviešu galvassegas nozīme Eiropā 21. gadsimtā 

   Zvaigzne, Deizija (Latvijas Universitāte, 2018)
   Šajā darbā tiek aplūkota parādība, kad 21. gadsimtā reliģiskais atribūts, kā musulmaņu sieviešu galvassega, tiek izaicināts par tā lomu un nozīmi, ko tas pauž islāmā un ārpus tā. Sākotnēji domātas sieviešu pasargāšanai, ...
  • Mūsdienu latviešu animisma modifikācijas 

   Zēmele, Aldis (Latvijas Universitāte, 2015)
   Mūsdienās īpaša piesaiste dabas pasaulei vairs nav nepieciešama, jo sakrālā pasaule tiek uztverta savādāk, ne vairs kā iztikas nodrošinātāja. Tomēr cilvēkam emocionāla piesaiste ir saglabājusies. Šī pasaule bieži tiek ...
  • Mūzikas izmantošana kristīgās mācības stundās 1.-3. klasē 

   Berzinska, Dace (Latvijas Universitāte, 2007)
   Darba tēma: Mūzikas izmantošana kristīgās mācības stundās 1.-3.klasē. Pētījuma mērķis bija izpētīt un atklāt kā labāk izmantot mūziku kristīgās mācības stundās. Pētījuma objekts- mācību process kristīgā mācībā. Pētījuma ...
  • Nacionālisma sakralizācija XX gadsimta 20.-30. gadu dievturībā 

   Plivča, Līga (Latvijas Universitāte, 2012)
   Bakalaura darba nosaukums ir „Nacionālisma sakralizācija XX gadsimta 20.-30. gadu dievturībā”. Tā mērķis ir izpētīt nacionālisma interpretāciju starpkaru perioda dievturībā. Darba tēze ir sekojoša: XX gadsimta 20. un 30. ...
  • Nekonfesionālās draudzes Latvijā 

   Moroza, Estere (Latvijas Universitāte, 2019)
   Pēdējos desmitgados Latvijā parādās jaunas kristīgās kopienas, kuras atsakās piedēvēt sev jebkādu konfesionālo birku. Tās attiecina sevi vienkārši pie kristiešiem, un ne pie vienas konfesijas. Latvijā zinātnieki šīs grupas ...
  • Nemiera koncepts P. Tilliha teoloģijā 

   Kraukle, Kristiana (Latvijas Universitāte, 2016)
   Šī bakalaura darba galvenā interese ir nemiera jēdziens un izpratne Paula Tilliha teoloģijā. P. Tillihs piedāvā pavisam citu skaidrojumu par nemiera cēloņiem un pārvarēšanu, nekā to skaidro klasiskā psiholoģija. Tilliham ...
  • Neo-vedantisms Indijā un Rietumu pasaulē 

   Matisone, Jekaterina (Latvijas Universitāte, 2011)
   Darba nosaukums ir „Neo-vedantisms Indijā un rietumu pasaulē”. Šī darba tēza ir: mūsdienu neo-hinduistisko skolu eklektiskā mācība ir apvienota zem advaita-vedantas nosaukuma uz neo-vedantisma uzskatu bāzes. Pirmā nodaļā ...
  • Nikolajs Plāte (1915-1983) - padomju Latvijas luterāņu baznīcas darbinieks un teologs 

   Sildegs, Uģis (Latvijas Universitāte, 2006)
   Maģistra darbs “Nikolajs Plāte (1915-1983) – padomju Latvijas luterāņu baznīcas darbinieks un teologs” apskata N. Plātes darbību padomju varas radītā izolācijas kontekstā. N. Plāte bija viens no ražīgākajiem padomju laika ...
  • Nikolausa Ludviga fon Cincendorfa teoloģijas avoti 

   Aņisimova, Laura (Latvijas Universitāte, 2007)
   Bakalaura darba nosaukums ir „Nikolausa Ludviga fon Cincendorfa teoloģijas avoti”. Darba mērķis ir parādīt un izanalizēt N. L. fon Cincendorfa teoloģisko uzskatu veidošanos. Darba praktiskā nozīme – palīdzēt dziļāk izprast ...
  • "Noregulētā visuma" arguments Dieva eksistences pamatošanā 

   Bule, Anna (Latvijas Universitāte, 2013)
   Tiek apgalvots, ka visuma fundamentālie fizikālie parametri ir ārkārtīgi pielāgoti dzīvības pastāvēšanai. Izmainot tajos pat ļoti niecīgu daļu, dzīvība mums pazīstamajā formā vairs nevarētu eksistēt. Šī fizikālo parametru ...
  • „Nožņaugtā" aizliegums Apustuļu darbu grāmatas 15. nodaļā 

   Cēburs, Emīls (Latvijas Universitāte, 2017)
   Bakalaura darbs ir veltīts „nožņaugtā” aizlieguma skaidrojumam Apustuļu darbu grāmatas 15. nodaļā. Pētījuma objekts ir apustuļu darbu grāmatas 15. nodaļā minētie aizliegumi, savukārt, priekšmets – ...
  • Ozīrisa loma seno ēģiptiešu soterioloģijā 

   Lielpētere, Rasa (Latvijas Universitāte, 2015)
   Darba nosaukums ir „Ozīrisa loma seno ēģiptiešu soterioloģijā”. Darba tēze ir: Ozīrisa mīts un ar to saistītais apbedīšanas rituāls, imitējot dievu apiešanos ar mirušā Ozīrisa ķermeni, piedāvā pestīšanas iespēju ikvienam ...
  • Pareizticības un Latvijas valsts attiecības 20. gs. divdesmitajos gados 

   Vilks, Vitālijs (Latvijas Universitāte, 2008)
   Darba tēma ir „Pareizticības un Latvijas valsts attiecības 20. gs. divdesmitajos gados”. Ievadā izvirzīju tēzi, ka LPB sarežģītais politiski ekonomiskais stāvoklis 20-os gados lielā mērā izskaidrojams ar Latvijas valsts ...
  • PAROUSIA kavēšanās risinājumi 20. gadsimta Jaunās Derības teoloģijā 

   Rozners, Ģirts (Latvijas Universitāte, 2017)
   Maģistra darbs veltīts parousia kavēšanās problēmas risinājumiem 20. gadsimta teoloģijā. Darbā izvērtēti četru akadēmiskās teoloģijas autoru un divi konfesionālās teo¬lo-ģijas risinājumi. Analizējot katru autoru atsevišķi, ...
  • Pašnāvības interpretācija kristīgajā teoloģijā 

   Vilciņš, Raimonds (Latvijas Universitāte, 2008)
   Darbs tiecas aplūkot pašnāvību problēmas izskaidrojumu kristīgajā teoloģijā, tai pat laikā arī mēģinot rast atbildi uz to, kā kristīgajai Baznīcai efektīvāk iesaistīties cilvēku pašnāvniecisko tieksmju novēršanā. Pētījums ...
  • Patandžali jogas un Kundalīni jogas sintēze Tantra jogas doktrīnā 

   Hvoraks, Antons (Latvijas Universitāte, 2007)
   Antons Hvoraks, Patandžali Jogas un Kundalīni Jogas sintēze Tantra Jogas doktrīnā, Rīga, 2007. Darba tēze: „Tantra-joga” skolas filozofija ir Patandžali jogas un Kundalīni jogas sintēze. Darbs sastāv no ievada, trim ...
  • Pāvela Florenska antropodicejas koncepcija 

   Plūksne, Gunta Inese (Latvijas Universitāte, 2018)
   Pētījuma centrā ir antropodicejas(cilvēka attaisnošanas tēma,kuras risinājuma aktualitāte ir nozīmīga Latvijā un pasaulē.Pētījuma priekšmets-P.Florenska antropodiceja kristīgās antropologijas tēma pareizticības religiskajā ...
  • Pāvila runa Atēnās – piemērs evaņģēlija pasludināšanai pagāniem 

   Celmiņš, Normunds (Latvijas Universitāte, 2014)
   Pētījums ir par Apustuļu darbu 17:16- 34. Darba tēma: Pāvila runa Atēnās- piemērs evaņģēlija pasludināšanai pagāniem. Tēze: Lūkas vēstījums par Pāvila runu atēniešiem ietver divus atšķirīgus principus, saskarsmes punktu ...