Now showing items 207-226 of 243

  • Sieviešu ordinācija Latvijā arhibīskapa Jāņa Matuļa laikā 

   Priede, Žanete (Latvijas Universitāte, 2007)
   Bakalaura darba nosaukums ir „Sieviešu ordinācija arhibīskapa Jāņa Matuļa laikā”. Darba mērķis ir izanalizēt, kā arhibīskaps J.Matulis varēja panākt sieviešu ordināciju, Baznīcai tik sarežģītā laika posmā, kāds bija LPSR. ...
  • Sievietes loma draudzes dievkalpojumā Korintā (1.Kor.11:2-16) 

   Borovko, Jevgenija (Latvijas Universitāte, 2008)
   Bakalaura darba nosaukums ir „Sievietes loma draudzes dievkalpojumā Korintā (1.Kor. 11:2-16)”. Darbā parādīts, kāda ir bijusi sievietes loma agrīnajā kristiešu draudzē. Darba mērķis ir parādīt, ka attiecībā uz pravietisko ...
  • Sievietes un pravietošana mūsdienu Vasarsvētku draudzēs Latvijā 

   Juldaševa, Aļija (Latvijas Universitāte, 2018)
   Darba mērķis ir parādīt, veicot pētījumu, vai pravietošana kā tādā ir sastopama mūsdienās Latvijas Vasarsvētku kustības ietvaros, aplūkojot gan vienu konkrētu draudzi “Labā Vēsts”, gan aplūkojot citu draudžu rezultātus, ...
  • Simbola notikums baznīcas liturģijā un dramatiskā teātra izrādē 

   Gross, Andris (Latvijas Universitāte, 2014)
   . Maģistra darbā tiek aplūkota simbolnotikuma rašanās, izmantojot P. Tilliha simbola rašanās nosacījumus un naratīvās teoloģijas atziņas, kā arī K. Staņislavska tēla radīšanas aktiermeistarības tehnikas paņēmienus, tiek ...
  • Simbolu jēdziens un nozīme Paula Tilliha teoloģijā 

   Akmentiņš, Dāvis (Latvijas Universitāte, 2010)
   Šajā darbā es izskaidrošu simbolus Paula Tilliha teoloģijā. Protams, ka Pauls Tillihs nav vienīgais, kurš ir aprakstījis simbolus, tāpēc darbs tiks veidots 20. gadsimta kontekstā, aplūkojot arī citus tā laika simbolu ...
  • Simones Veijas ciešanu ceļš pie Dieva 

   Dzenīte, Līga (Latvijas Universitāte, 2014)
   Pētījumā tiek apskatīta franču filozofe, kristīgā mistiķe, politiskā aktīviste un sabiedrības kritiķe Simone Veija un viņas pieeja ciešanu problēmai. Pētījums piedāvā Simones Veijas biogrāfiju, galveno ideju un jēdzienu ...
  • Skaistais un ļaunais. Karavadžo darba „Zēns ar augļu grozu” estētiskā teoloģija 

   Konstantinovs, Nils (Latvijas Universitāte, 2014)
   Šis darbs ir starpdisciplinārs pētījums, kurā sastopas teoloģijas un mākslas vēstures nozares. Lai arī mākslai baznīcas dzīvē vienmēr bijusi ierādīta ievērojama loma, tomēr kā atsevišķs atzars estētiskā teoloģija akadēmiskajā ...
  • Skolotāja personības radošuma ietekme uz skolēnu sasniegumiem kristīgās mācības ietvaros 1. klasē 

   Krauze, Liene (Latvijas Universitāte, 2006)
   Piedāvātais kvalifikācijas darbs ar tajā iekļauto pētījumu sniedz ieskatu par skolotāju radošuma un skolēnu sasniegumu mijiedarbību pedagoģiskā procesa ietvaros. Ar nolūku diagnosticēt skolotāju personības kreatīvās īpašības ...
  • Sporta nozare draudzē un „Y” paaudze: Rīgas Vecās Sv. Ģertrūdes draudzes un projekta „Dubulttreniņš” pieredze 

   Kravalis, Kristaps (Latvijas Universitāte, 2017)
   Maģistra darba nosaukums ir: “Sporta nozare draudzē un “Y” paaudze: Rīgas Vecās Sv.Ģertrūdes draudzes un projekta “Dubulttreniņš” pieredze.” Darba tēze ir: “Projekts "Dubulttreniņš" kā sporta nozare V. Ģertrūdes draudzē ...
  • Sprediķis protestantiskajā tradīcijā: konteksts, uzdevums, forma 

   Rode, Ivo (Latvijas Universitāte, 2014)
   Daudzas no homilētikas rokasgrāmatām lielu uzmanību velta sprediķošanas tehniskajiem aspektiem, novārtā atstājot pašu sprediķošanas pamatojumu, jēgu, pamata uzdevumu. Predikantam pirms kāpšanas kancelē ir jāapzinās viņam ...
  • Starptautiskā Gideonu apvienība: to darbība Latvijā un evaņģelizēšanas veidi 

   Millere, Arta (Latvijas Universitāte, 2006)
   Starptautiskā Gideonu apvienība, kura dibināta 1899.gadā Nešvilā, nodarbojas ar Bībeles un īpaši – Jaunās Derības izplatīšanu sekulārā vidē. Šīs organizācijas mērķis ir aizsniegt cilvēkus Kristum. Šī apvienība ir lielākā ...
  • Stāsts un simbols: čūskas simboliskā nozīme grēkā krišanas stāstā psihoanalīzes kontekstā 

   Sudakova, Katrīna (Latvijas Universitāte, 2017)
   Darba mērķis ir apskatīt stāsta un simbola teorētiskos aspektus, padziļināti meklējot čūskas simbola skaidrojumu psihoanalīzes teorijā, ko pēc tam pielietot, lai iezīmētu kādas iespējamās šķautnes paveras atbildot uz ...
  • Svētās uguns fenomens Austrumu kristīgajā tradīcijā 

   Melkers, Toms (Latvijas Universitāte, 2014)
   Darbs ir veltīts Austrumu kristīgās tradīcijas Svētās uguns fenomenam, kas ir daļa no gaismas misticisma tradīcijas. Darbā ir apskatīta Austrumu Baznīcas dogmatika, misticisms un hagiogrāfija, kas ir vienlīdz svarīgi ...
  • Svēttapšana: no Mārtiņa Lutera līdz "Liber Concordiae" 

   Pallo, Uģis (Latvijas Universitāte, 2018)
   Bakalaura darbs ir izvēlēts, pamatojoties uz Bībeles tekstiem “Svētieties un esiet svēti, jo es esmu Kungs, jūsu Dievs.” (3. M 20:7) un “Jo ir rakstīts: esiet svēti, jo es esmu svēts!” (1. Pēt 1:16) un par šo tekstu ...
  • Šamanisma elementi latviešu folklorā 

   Kokins, Juris (Latvijas Universitāte, 2014)
   Šamanisms parasti tiek uzskatīts par reliģisku fenomenu, kas ir tipisks Sibīrijā un Centrālāzijā dzīvojošām tautām, tomēr daudzi pētnieki norāda uz šamanisma pēdām, kuras saglabājušās dažādās kultūrās visā pasaulē, kas ...
  • Šinto motīvi Hajao Miazaki animācijas filmā „Gariem līdzi” 

   Latvena, Endija (Latvijas Universitāte, 2018)
   Bakalaura darbā “Šinto motīvi Hajao Miazaki animācijas filmā Gariem līdzi” aplūkota Japāņu izcelsmes režisora Hajao Miazaki slavenākā filma, īpaši pievēršot uzmanību filmas šinto reliģijas motīviem. Darbā veikta filmas ...
  • Teologa Voldemāra Maldoņa pedagoģiskie principi 

   Brauna, Marija (Latvijas Universitāte, 2013)
   Maģistra darba tēma ir „Teologa Voldemāra Maldoņa pedagoģiskie principi”. Pētījuma mērķis: atklāt V. Maldoņa pedagoģiskos principus, kas balstās viņa pedagoģiskajā darbībā un teorētiskajos uzskatos. Darba izvirzīta tēze: ...
  • Tēmas „Ģimenes plānošana” morāli teoloģiskie aspekti izglītības saturā Latvijā 

   Frolova, Olga (Latvijas Universitāte, 2009)
   Darbā „Tēmas „Ģimenes plānošana” morāli teoloģiskie aspekti izglītības saturā Latvijā” tiek pētītas Latvijas izglītības pamatskolas programmas sadaļas, kas attiecās uz ģimenes plānošanas tēmas apguvi. Lai norādītu ģimenes ...
  • Tibetas budisma transformācija Rietumos (Karma Kagju kopiena Latvijā) 

   Bačilo, Anna (Latvijas Universitāte, 2012)
   Dotajā darbā ir aplūkota Tibetas budisma rašanās un attīstība Rietumos, pētīta Vadžrajanas tradīcijas transformācija, salīdzinot ar autentisko Tibetas tradīciju. Tiek veikta salīdzinošā šo mācību analīze, pētīta Karma Kagju ...
  • Tibetas stūpu vēsturiskā attīstība un simbolisms 

   Dzelme, Edīte (Latvijas Universitāte, 2018)
   Bakalaura darbā tiek pētīta Tibetas stūpu izcelsme, sākot ar budistu stūpu sākotnējo ģenēzi un attīstību laika periodā no budisma izplatīšanās Centrālāzijā līdz tā ieiešanai Tibetas teritorijā, un beidzot faktoriem, kas ...