Now showing items 65-84 of 254

  • Franča Trasuna ekskomunika Romas Katoļu baznīcā Latvijā 

   Pujāte, Irēna (Latvijas Universitāte, 2016)
   Bakalaura darba nosaukums ir „Franča Trasuna ekskomunika Romas Katoļu Baznīcā Latvijā”. Ekskomunika tiek apskatīta 19. gadsimta beigu un 20. gadsimta 20. gadu kontekstā, kas bija vēsturiski ļoti nozīmīgs laikposms Latvijai: ...
  • Garīgā aprūpe - vientulības problēmas risinājums Rīgas sociālās aprūpes pakalpojumu institūcijās 

   Sudnika, Inese (Latvijas Universitāte, 2019)
   Šajā darbā tiek izvirzīts uzdevums meklēt veidus un risinājumus, kā Rīgas sociālo pakalpojumu ietvaros var atrisināt vientulības problēmu, saņemot profesionālu garīgās aprūpes pakalpojumu sociālās aprūpes institūcijās un ...
  • Garīgu notikumu realitāte un Bernarda Lonergana kritiskais reālisms 

   Alksnis, Dāvids (Latvijas Universitāte, 2014)
   Darba pamatā ir B.Lonergana un R.Rortija domāšanas salīdzinājums jautājumā par garīgu notikumu realitāti un realitāti vispār. Darba mērķis ir mēģināt no jauna izstrādāt priekšstatu par garīgu notikumu realitāti. Darba tēze ...
  • Garīgums Ikšķiles Brīvās skolas izglītības filozofijā 

   Pravorne, Ildze (Latvijas Universitāte, 2011)
   Darba nosaukums ir „Garīgums Ikšķiles Brīvās skolas izglītības pedagoģijā”. Tēze ir: „Garīguma izpratne un tā praktizēšana alternatīvajās skolās ir vairāk atkarīga no vadītāja un personāla individuālās attieksmes, nekā no ...
  • Gospelmūzikas tradīcija Latvijā 

   Brežģe, Klaudija (Latvijas Universitāte, 2017)
   Mūzika ir viens no pirmatnējiem komunikācijas veidiem cilvēku starpā. Mūsdienās par nozīmīgu kristīgās dziedāšanas un muzicēšanas formu izveidojies gospels. Lai arī gospelmūzikas saknes meklējamas Amerikas Savienotu Valstu ...
  • Grāmatu kultūra Tibetas budismā 

   Guseinovs, Seimurs (Latvijas Universitāte, 2019)
   Grāmata ir kaut kas vairāk nekā tikai reliģisko doktrīnu avots, tā drīzāk ir daļa no rituālas prakses, kura iedarbojas uz pieredzi. Tas ir sakrāls objekts jeb relikvija, kurš iemieso sevī Budas prātu un ķermeni materiālā ...
  • Grēkā krišana latviešu dramaturģu darbos: Inga Gaile "Āda", Evita Sniedze "Leģenda par lauru koku" 

   Šulce, Paula (Latvijas Universitāte, 2014)
   Šī darba ietvaros tiks savienotas divas disciplīnas– dramaturģija un teoloģija, tādā veidā veidojot starpdisciplināro dialogu, respektīvi apskatot teoloģisko interpretāciju par grēkā krišanas notikumu latviešu dramaturģu ...
  • Habad Ļubavič Latvijā: kustības vēsture un filosofija 

   Gogina, Olga (Latvijas Universitāte, 2006)
   Olga Gogina, Habad Ļubavič Latvijā: kustības vēsture un filosofija, Rīga, 2006., 74. lpp. Darba tēze: Habada mācība ir Kabalas un rabīnistiskā jūdaisma sintēze, saskaņā ar kuru jebkurš cilvēks var pilnveidoties (šajā ...
  • Harizmātiskā kustība Latvijas luterismā mūsdienās 

   Sarma, Liene (Latvijas Universitāte, 2006)
   Harizmātiskā kustība Latvijas luterismā ir vēl neizpētīta parādība. Līdz šim ir bijušas tikai teoloģiskas diskusijas par un pret harizmātiski luteriskām draudzēm. Tāpēc šī darba mērķis bija noskaidrot no kurienes un kā ...
  • Homoseksualitāte un Adventistu Baznīca: LGBT piederība adventistu kopienā 

   Jākobsone, Ieva (Latvijas Universitāte, 2015)
   Maģistra darbs “Homoseksualitāte un Adventistu Baznīca: LGBT piederība adventistu kopienā” analizē homoseksuālu adventistu iespējamos iemeslus un motīvus piederēt Adventistu Baznīcai. Darbā ir veikts pētījums uz kvantitatīvo ...
  • Iedrošinošas vides veidošana kristīgā mācībā sākumskolā 

   Makāne, Elita (Latvijas Universitāte, 2006)
   Aptaujājot skolēnus un skolotājus, esmu secinājusi, ka, lai veidotos veiksmīga skolēna un skolotāja sadarbība, neaizstājama loma ir ne tikai fiziskajai videi, bet arī psiholoģiskajai videi. Ja tas nav nodrošināts, tas ...
  • “Iedzimtā grēka” koncepts kristīgajā baznīcā periodā pirms Augustīna 

   Galvāns, Roberts (Latvijas Universitāte, 2020)
   Šajā darbā apkopotas un analizētas nozīmīgāko baznīctēvu, kuri darbojušies laika posmā starp kristīgās baznīcas izveidošanās un pirms Augustīna teologa karjeras sākuma, paustās nostādnes attiecībā uz konceptu "iedzimtais ...
  • Ieskata par personīgo sargeņģeli iespējamais pamats Mt18,10 

   Veršiņina, Aiva (Latvijas Universitāte, 2012)
   Bakalaura darba tēma ir „Ieskata par personīgo sargeņģeli iespējamais pamats Mt18,10”. Autore ir Aiva Veršiņina, darba zinātniskais vadītājs ir Ralfs Kokins, izstrādāts Latvijas Universitātes Teoloģijas Fakultātē. Darbs ...
  • Ikonoklasms un tā piemēri 20. un 21. gadsimtā 

   Murāne, Linda (Latvijas Universitāte, 2018)
   Izstrādātajā kvalifikācijas darbā par tēmu “Ikonoklasms un tā piemēri 20. un 21. gadsimtā” tiek apskatīti ikonoklasma veidi, par piemēru izmantojot dažus no 20. un 21. gadsimta precedentiem, kad kultūras mantojums ir ...
  • Ikonostasa ikonogrāfiskie risinājumi Latgales un Vidzemes pareizticīgo baznīcās 19. gadsimtā – 20. gadsimta sākumā 

   Bistere, Anita (Latvijas Universitāte, 2019)
   Šajā darbā ir izvirzīts mērķis noskaidrot, cik precīzi Latvijas teritorijā celto pareizticīgo dievnamu interjerā tiek ievēroti vispārpieņemtie ikonostasu veidošanas kanoni. Pareizticīgo baznīcu dievnami no citām kristīgajām ...
  • Imperatora Justiniāna I teoloģisko darbu ietekme uz Baznīcas ortodoksijas kritēriju konsolidāciju Otrajā Konstantinopoles koncilā 

   Ķikuste, Anna (Latvijas Universitāte, 2008)
   Maģistra darbā „Imperatora Justiniāna I teoloģisko darbu ietekme uz baznīcas ortodoksijas kritēriju konsolodāciju Otrajā Konstantinopoles koncilā” tiek analizēti imperatora Justiniāna I teoloģiskie darbi, kas līdzīgi kā ...
  • Invaliditāte teoloģiskā skatījumā: Stenlijs Hauervass 

   Strupiša, Evija (Latvijas Universitāte, 2012)
   Šī darba ietvaros tiek apskatīts jautājums par invalīdiem un invaliditāti Latvijas kontekstā un teologa Stenlija Hauervasa teoloģijā. Pētījuma mērķis ir noskaidrot, vai Stenlija Hauervasa skatījums uz cilvēkiem ar fiziska ...
  • Islāmisms Eiropā: Hizb al-Tahrir organizācijas ideoloģija 

   Anspaha, Katrīne (Latvijas Universitāte, 2007)
   Maģistra darba temats ir „Islāmisms Eiropā: Hizb al- Tahrir organizācijas ideoloģija”. Darbs ir iedalīts trīs daļās. Pirmajā daļā tiek skaidrots islāmisma jēdziens un tiek klasificētas islāmisma ideoloģijas. Otrajā daļā ...
  • Izmaiņas laulības neesamības lietās Romas katoļu baznīcā Latvijā pēc pāvesta Franciska darba “Amoris Laetitia” publicēšanas 

   Peļņa, Raimonds (Latvijas Universitāte, 2020)
   Bakalaura darba nosaukums ir “Izmaiņas laulības neesamības lietās Romas katoļu baznīcā Latvijā pēc pāvesta Franciska darba “Amoris Laetitia” publicēšanas”. Bakalaura darbs pēta Pāvesta Franciska paustās teoloģijas par ...
  • Izpratne par skūpstu Vecajā Derībā 

   Mediņa, Beāte (Latvijas Universitāte, 2008)
   Darba mērķis ir aprakstīt visus Vecajā Derībā sastopamos skūpstu veidus un tos klasificēt. Šis ir maz pētīts fenomens Vecās Derības pētniecībā, tāpēc darbs ir veltīts skūpsta nozīmes rekonstruēšanai (arī tā teoloģiskajam ...