Now showing items 72-91 of 243

  • Iedrošinošas vides veidošana kristīgā mācībā sākumskolā 

   Makāne, Elita (Latvijas Universitāte, 2006)
   Aptaujājot skolēnus un skolotājus, esmu secinājusi, ka, lai veidotos veiksmīga skolēna un skolotāja sadarbība, neaizstājama loma ir ne tikai fiziskajai videi, bet arī psiholoģiskajai videi. Ja tas nav nodrošināts, tas ...
  • Ieskata par personīgo sargeņģeli iespējamais pamats Mt18,10 

   Veršiņina, Aiva (Latvijas Universitāte, 2012)
   Bakalaura darba tēma ir „Ieskata par personīgo sargeņģeli iespējamais pamats Mt18,10”. Autore ir Aiva Veršiņina, darba zinātniskais vadītājs ir Ralfs Kokins, izstrādāts Latvijas Universitātes Teoloģijas Fakultātē. Darbs ...
  • Ikonoklasms un tā piemēri 20. un 21. gadsimtā 

   Murāne, Linda (Latvijas Universitāte, 2018)
   Izstrādātajā kvalifikācijas darbā par tēmu “Ikonoklasms un tā piemēri 20. un 21. gadsimtā” tiek apskatīti ikonoklasma veidi, par piemēru izmantojot dažus no 20. un 21. gadsimta precedentiem, kad kultūras mantojums ir ...
  • Ikonostasa ikonogrāfiskie risinājumi Latgales un Vidzemes pareizticīgo baznīcās 19. gadsimtā – 20. gadsimta sākumā 

   Bistere, Anita (Latvijas Universitāte, 2019)
   Šajā darbā ir izvirzīts mērķis noskaidrot, cik precīzi Latvijas teritorijā celto pareizticīgo dievnamu interjerā tiek ievēroti vispārpieņemtie ikonostasu veidošanas kanoni. Pareizticīgo baznīcu dievnami no citām kristīgajām ...
  • Imperatora Justiniāna I teoloģisko darbu ietekme uz Baznīcas ortodoksijas kritēriju konsolidāciju Otrajā Konstantinopoles koncilā 

   Ķikuste, Anna (Latvijas Universitāte, 2008)
   Maģistra darbā „Imperatora Justiniāna I teoloģisko darbu ietekme uz baznīcas ortodoksijas kritēriju konsolodāciju Otrajā Konstantinopoles koncilā” tiek analizēti imperatora Justiniāna I teoloģiskie darbi, kas līdzīgi kā ...
  • Invaliditāte teoloģiskā skatījumā: Stenlijs Hauervass 

   Strupiša, Evija (Latvijas Universitāte, 2012)
   Šī darba ietvaros tiek apskatīts jautājums par invalīdiem un invaliditāti Latvijas kontekstā un teologa Stenlija Hauervasa teoloģijā. Pētījuma mērķis ir noskaidrot, vai Stenlija Hauervasa skatījums uz cilvēkiem ar fiziska ...
  • Islāmisms Eiropā: Hizb al-Tahrir organizācijas ideoloģija 

   Anspaha, Katrīne (Latvijas Universitāte, 2007)
   Maģistra darba temats ir „Islāmisms Eiropā: Hizb al- Tahrir organizācijas ideoloģija”. Darbs ir iedalīts trīs daļās. Pirmajā daļā tiek skaidrots islāmisma jēdziens un tiek klasificētas islāmisma ideoloģijas. Otrajā daļā ...
  • Izpratne par skūpstu Vecajā Derībā 

   Mediņa, Beāte (Latvijas Universitāte, 2008)
   Darba mērķis ir aprakstīt visus Vecajā Derībā sastopamos skūpstu veidus un tos klasificēt. Šis ir maz pētīts fenomens Vecās Derības pētniecībā, tāpēc darbs ir veltīts skūpsta nozīmes rekonstruēšanai (arī tā teoloģiskajam ...
  • Izteikuma "Dievs nodod" nozīme Pāvila vēstulē romiešiem 1:18-32 Vecās Derības kontekstā 

   Kavosa, Maija (Latvijas Universitāte, 2008)
   Bakalaura darba nosaukums ir “Izteikuma “Dievs nodod” nozīme Pāvila vēstulē romiešiem 1:18-32 Vecās Derības kontekstā”. Darbā parādīts, ka nodošana no Dieva puses kaut kam negatīvam nav pretrunā ar Viņa taisnīgumu un ...
  • Izteikuma „Es esmu pasaules gaisma” nozīme Jāņa evaņģēlija 9:1–41 kontekstā 

   Koškevica, Liene (Latvijas Universitāte, 2009)
   Šī darba mērķis ir atklāt Jēzus izteikuma “Es esmu pasaules gaisma” nozīmi Jāņa evaņģēlija 9:1 – 41 kontekstā. Autors, izmantojot gaismas simbolismu, atklāj Jēzu kā Dieva sūtītu, kas dod cilvēkam ne tikai fizisku redzēšanu, ...
  • Jana Amosa Komenska uzskati Brāļu draudzes teoloģijas kontekstā 

   Ābele, Dana (Latvijas Universitāte, 2006)
   Bakalaura darba nosaukums ir „Jana Amosa Komenska uzskati Brāļu draudzes teoloģijas kontekstā”. Darba mērķis ir parādīt un arī izanalizēt J.A. Komenska teoloģisko uzskatu veidošanos. Darba tēze ir „ J. A. Komenska pedagoģiskais ...
  • Jana van Reisbrūka un Avilas Terēzes praktiskās un mistiskās dzīves izpratne un pieredze: salīdzinājums 

   Kronbergs, Mārtiņš (Latvijas Universitāte, 2017)
   Šajā bakalaura darbā tiek apskatīti un salīdzināti divi izcili kristīgie mistiķi - Jans van Reisbrūks (1293-1381, Beļģija) un Avilas Terēze (1515-1582, Spānija). Darba mērķis ir izpētīt, atspoguļot un salīdzināt Jana van ...
  • Jaunavas Marijas parādīšanās kristīgajos Rietumos: fenomenoloģiskā analīze 

   Sproģe, Līva (Latvijas Universitāte, 2014)
   Bakalaura darbs veltīts divu populāru un Romas katolicismā dedzīgi godātu Dievmātes parādīšanās gadījumu analīzei – darbā tiek apskatīta Bezvainīgās Ieņemšanas Kundzes parādīšanās Lurdā, 19.gs Francijā, kas ir guvusi Romas ...
  • Jaunavas Marijas tēls feminisma teoloģijā 

   Jakāne, Inta (Latvijas Universitāte, 2008)
   Bakalaura darba nosaukums ir „Jaunavas Marijas tēls feminisma teoloģijā.” Jaunava Marija ir nozīmīgs tēls kristīgajā tradīcijā. Marijas tēls ir attīstījies no gadsimta uz gadsimtu, kļūstot arvien komplicētāks un sarežģītāks. ...
  • Jaunā radījuma (kainē ktisis) jēdziens jūdaismā un Jaunās Derības tekstos 

   Cēburs, Kristaps (Latvijas Universitāte, 2018)
   Šajā darbā tika apskatīta JD tekstos sastopamās frāzes kaine ktisis saistība ar jūdaisma Radīšanas konceptiem. Darba tēze “Jaunās Radīšanas (καινὴ κτίσις) jēdziens nav tikai Jaunās Derības tekstos balstīta teoloģiska ...
  • Jaunās Derības tikumu un netikumu katalogi hellēnisma kontekstā 

   Strikaļa, Diāna (Latvijas Universitāte, 2014)
   Rezultātā tika noskaidrots, ka ētiskie katalogi jeb saraksti (Urkatalog, ethical catalogues, ethical lists) ir literatūras žanrs, ko kristiešu autori pārmantojuši no jūdaisma rakstiem vai no mutiskajām tradīcijām, kas bija ...
  • Jaunās tendences dievturībā 21. gadsimtā 

   Lieckalniņa, Anna (Latvijas Universitāte, 2015)
   Annas Lieckalniņas maģistra darba nosaukums ir „Jaunās tendences dievturībā 21. gadsimtā”. Darba mērķis ir izpētīt dievturības jaunās tendences mācībā un praksē. Darba tēze: dievturības fragmentāciju mūsdienās veicina ...
  • Jauno reliģisko kustību iezīmes Intas Blūmas "Sirds Ceļa" skolā 

   Kalēja, Dārta (Latvijas Universitāte, 2017)
   Darba mērķis ir izpētīt Intas Blūmas Sirds Ceļa skolu un noskaidrot vai tajā ir atrodamasjauno reliģisko kustību iezīmes un tās aprakstīt. Kā tēze tiek izvirzīts apgalvojumu, ka Intas Blūmas Sirds Ceļa skolā ir saskatāmas ...
  • Jehovas liecinieku misionārisma metodes mūsdienu Latvijā 

   Indāns, Nauris (Latvijas Universitāte, 2011)
   Maģistra darba nosaukums ir “Jehovas liecinieku Misionārisma Metodes Mūsdienu Latvijā”. Kopš savas darbības uzsākšanas šī grupa ir izcēlusies sabiedrības acīs ar savu kritisko nostāju pret laicīgo varu un dedzīgo evaņģēlija ...
  • Jezuītu izglītības principu salīdzinājums ar kristīgās mācības standartu Latvijā 

   Romančuka, Arta (Latvijas Universitāte, 2006)
   Pētījuma „Jezuītu izglītības principu salīdzinājums ar kristīgās mācības standartu Latvijā” mērķis bija salīdzināt jezuītu izglītības principus ar kristīgās mācības koncepciju Latvijā. Pētījumā aplūkota jezuītu izglītības ...