Now showing items 87-106 of 254

  • Jana Amosa Komenska uzskati Brāļu draudzes teoloģijas kontekstā 

   Ābele, Dana (Latvijas Universitāte, 2006)
   Bakalaura darba nosaukums ir „Jana Amosa Komenska uzskati Brāļu draudzes teoloģijas kontekstā”. Darba mērķis ir parādīt un arī izanalizēt J.A. Komenska teoloģisko uzskatu veidošanos. Darba tēze ir „ J. A. Komenska pedagoģiskais ...
  • Jana van Reisbrūka un Avilas Terēzes praktiskās un mistiskās dzīves izpratne un pieredze: salīdzinājums 

   Kronbergs, Mārtiņš (Latvijas Universitāte, 2017)
   Šajā bakalaura darbā tiek apskatīti un salīdzināti divi izcili kristīgie mistiķi - Jans van Reisbrūks (1293-1381, Beļģija) un Avilas Terēze (1515-1582, Spānija). Darba mērķis ir izpētīt, atspoguļot un salīdzināt Jana van ...
  • Jaunavas Marijas parādīšanās kristīgajos Rietumos: fenomenoloģiskā analīze 

   Sproģe, Līva (Latvijas Universitāte, 2014)
   Bakalaura darbs veltīts divu populāru un Romas katolicismā dedzīgi godātu Dievmātes parādīšanās gadījumu analīzei – darbā tiek apskatīta Bezvainīgās Ieņemšanas Kundzes parādīšanās Lurdā, 19.gs Francijā, kas ir guvusi Romas ...
  • Jaunavas Marijas tēls feminisma teoloģijā 

   Jakāne, Inta (Latvijas Universitāte, 2008)
   Bakalaura darba nosaukums ir „Jaunavas Marijas tēls feminisma teoloģijā.” Jaunava Marija ir nozīmīgs tēls kristīgajā tradīcijā. Marijas tēls ir attīstījies no gadsimta uz gadsimtu, kļūstot arvien komplicētāks un sarežģītāks. ...
  • Jaunā radījuma (kainē ktisis) jēdziens jūdaismā un Jaunās Derības tekstos 

   Cēburs, Kristaps (Latvijas Universitāte, 2018)
   Šajā darbā tika apskatīta JD tekstos sastopamās frāzes kaine ktisis saistība ar jūdaisma Radīšanas konceptiem. Darba tēze “Jaunās Radīšanas (καινὴ κτίσις) jēdziens nav tikai Jaunās Derības tekstos balstīta teoloģiska ...
  • Jaunās Derības tikumu un netikumu katalogi hellēnisma kontekstā 

   Strikaļa, Diāna (Latvijas Universitāte, 2014)
   Rezultātā tika noskaidrots, ka ētiskie katalogi jeb saraksti (Urkatalog, ethical catalogues, ethical lists) ir literatūras žanrs, ko kristiešu autori pārmantojuši no jūdaisma rakstiem vai no mutiskajām tradīcijām, kas bija ...
  • Jaunās tendences dievturībā 21. gadsimtā 

   Lieckalniņa, Anna (Latvijas Universitāte, 2015)
   Annas Lieckalniņas maģistra darba nosaukums ir „Jaunās tendences dievturībā 21. gadsimtā”. Darba mērķis ir izpētīt dievturības jaunās tendences mācībā un praksē. Darba tēze: dievturības fragmentāciju mūsdienās veicina ...
  • Jauno reliģisko kustību iezīmes Intas Blūmas "Sirds Ceļa" skolā 

   Kalēja, Dārta (Latvijas Universitāte, 2017)
   Darba mērķis ir izpētīt Intas Blūmas Sirds Ceļa skolu un noskaidrot vai tajā ir atrodamasjauno reliģisko kustību iezīmes un tās aprakstīt. Kā tēze tiek izvirzīts apgalvojumu, ka Intas Blūmas Sirds Ceļa skolā ir saskatāmas ...
  • Jehovas liecinieku misionārisma metodes mūsdienu Latvijā 

   Indāns, Nauris (Latvijas Universitāte, 2011)
   Maģistra darba nosaukums ir “Jehovas liecinieku Misionārisma Metodes Mūsdienu Latvijā”. Kopš savas darbības uzsākšanas šī grupa ir izcēlusies sabiedrības acīs ar savu kritisko nostāju pret laicīgo varu un dedzīgo evaņģēlija ...
  • Jezuītu izglītības principu salīdzinājums ar kristīgās mācības standartu Latvijā 

   Romančuka, Arta (Latvijas Universitāte, 2006)
   Pētījuma „Jezuītu izglītības principu salīdzinājums ar kristīgās mācības standartu Latvijā” mērķis bija salīdzināt jezuītu izglītības principus ar kristīgās mācības koncepciju Latvijā. Pētījumā aplūkota jezuītu izglītības ...
  • Jēdziena 'nomos' skaidrojums Pāvila vēstules romiešiem 7. nodaļā 

   Cēburs, Kristaps (Latvijas Universitāte, 2016)
   Ši darba tēma ir jēdzienu Nomos skaidrojums Pavila Vēstulē romiešiem 7. nodaļa, kura tiek pētitas varda Nomos dažadas nozimes un to ietekme uz Pavila soteroloģiju caur jūdu tradicijas kontekstu. Procesa tiek ...
  • Jēzus dievišķības atspoguļojums kino (filmās: Kristus ciešanas, Mels Gibsons, 2004.; Mateja evaņģēlijs, Pjērs Paulo Pazolīni, 1964.; Kristus pēdējais kārdinājums, Martins Skorsēze, 1988.; Jēzus no Nācaretes, Franko Dzefirelli, 1977.) 

   Lozko, Diāna (Latvijas Universitāte, 2009)
   Jēzus dievišķība ir netaustāma parādība, tādējādi rodas lielas grūtības to atveidot. Laikam ejot Jēzus filmās ir gan spīdējis, gan bijis tērpts mistiski baltās drānās, taču neviens no šiem piedāvātajiem kino paņēmieniem ...
  • Jēzus kā dziedinātājs Mk.7,24-30 

   Šlihta, Kaspars (Latvijas Universitāte, 2008)
   Maģistra darba nosaukums ir Jēzus kā dziedinātājs Mk.7,24-30. Darbā apskatīta Mk.7,24-30 vieta sinoptiskajā kontekstā salīdzinājumā ar citiem dziedināšanas stāstiem. Darbs ir veidots kā ekseģētiska Mk.7,24-30 analīze. Tajā ...
  • Jēzus lūgšana hesihasmā un mantra tantriskajā hinduismā: salīdzinošā analīze 

   Salna, Kaspars (Latvijas Universitāte, 2016)
   Maģistra darbs „Jēzus lūgšana hesihasmā un mantra tantriskajā hinduismā: salīdzinošā analīze” atspoguļo salīdzinājumu starp Jēzus lūgšanu hesihasma tradīcijā un mantru tantriskajā hinduismā. Darba mērķis ir noteikt kopīgos ...
  • Jēzus tēls populārajā kultūrā 

   Lozko, Diāna (Latvijas Universitāte, 2011)
   Populārajā kultūrā un globalizācijas laikā krucifikss vai rožukronis ap kaklu vairs nenozīmē viennozīmīgi to, ka cilvēks ir kristietis. Vēl jo vairāk tas notiek ar tādām populārās kultūras precēm, kā T-krekli ar Jēzus ...
  • Jirgena Moltmana teoloģiskā ētika ekoloģijas jomā 

   Balaganovs, Anatolijs (Latvijas Universitāte, 2017)
   Šajā darbā tiek apskatīta Jirgena Moltmana teoloģiskā vides ētika un sekulārā vides ētika ar perspektīvu veidot dialogu un kopējus saskarsmes punktus starp šīm abām pieejām. Darba mērķis ir apstiprināt, ka šāds dialogs ir ...
  • Jņ. 7:53–8:11 ekseģēze 

   Rudzīte-Neimane, Laura (Latvijas Universitāte, 2012)
   Autore savā darbā analizē vienu no populārākajām un vienlaikus pretrunīgākajām Jāņa evaņģēlija perikopēm Jņ.7:53-8:11 (Pericope Adulterae). Darba mērķis ir sniegt ekseģētiski pamatotu interpretāciju, kas ļautu atklāt jaunu ...
  • Jūdaisma tradīcijas elementi Etiopijas baznīcā 

   Ķikuste, Anna (Latvijas Universitāte, 2006)
   Savā bakalaura darbā „ Jūdaisma tradīcijas elementi Etiopijas Baznīcā” es apskatīšu atsevišķus Etiopijas Baznīcas elementus, kas ir unikāli tikai šajā kristīgajā baznīcā. Par sava darba tēzi es izvēlos apgalvojumu, ka šie ...
  • K. G. Junga "Četrvienības teoloģija" 

   Vilne, Madara (Latvijas Universitāte, 2016)
   Darbā „K. G. Junga „Četrvienības teoloģija”” aplūkoti K. G. Junga kristīgajai tematikai veltītie darbi, no kuriem secināma zināma Junga teoloģija, kura tiek „būvēta” ap fundamentālu pieņēmumu par kristīgās Trīsvienības ...
  • K. G. Junga VII runas mirušajiem 

   Sinka, Atis (Latvijas Universitāte, 2011)
   ‘’Septiņas Runas Mirušajiem’’ ir Karla Gustava Junga - šveiciešu psihoanalītiķa, analītiskās psiholoģijas skolas dibinātāja darbs, kas sarakstīts 1916. gadā. Sākotnēji izplatīts nelielos eksemplāros. ‘’Septiņas runas ...