Now showing items 105-124 of 254

  • K. G. Junga "Četrvienības teoloģija" 

   Vilne, Madara (Latvijas Universitāte, 2016)
   Darbā „K. G. Junga „Četrvienības teoloģija”” aplūkoti K. G. Junga kristīgajai tematikai veltītie darbi, no kuriem secināma zināma Junga teoloģija, kura tiek „būvēta” ap fundamentālu pieņēmumu par kristīgās Trīsvienības ...
  • K. G. Junga VII runas mirušajiem 

   Sinka, Atis (Latvijas Universitāte, 2011)
   ‘’Septiņas Runas Mirušajiem’’ ir Karla Gustava Junga - šveiciešu psihoanalītiķa, analītiskās psiholoģijas skolas dibinātāja darbs, kas sarakstīts 1916. gadā. Sākotnēji izplatīts nelielos eksemplāros. ‘’Septiņas runas ...
  • Kabala un starppersonālā psihoterapija 

   Veipa, Signe (Latvijas Universitāte, 2009)
   Aizvien pieaugošais skaits cilvēku, kam konstatēti depresīva rakstura traucējumi, ir mudinājis darba autoru meklēt iespējamu šīs situācijas risinājumu. „Kabala un Starppersonālā Psihoterapija” piedāvā metodi, kas spētu ...
  • Kakure Kirištan - Japāņu slepenie kristieši 

   Berežnojs, Sergejs (Latvijas Universitāte, 2009)
   „Kakure Kirišitan – Japānas Slepenie kristieši” darba autors piedāvā pētījumu par vienu no mazpazīstamām japāņu reliģijām – Kakure kirišitan – slepenajiem kristiešiem. Neskatoties uz to, ka šīs reliģijas piekritēju skaits ...
  • Kapelānu dienests Valsts policijā 

   Ūdris, Normunds (Latvijas Universitāte, 2011)
   “Kapelānu dienests Valsts policijā” Tēze - Kapelāns var kalpot kā viens no līdzsvarotu attiecību veicinošiem aspektiem starp policistiem un sabiedrību. Mērķis – analizējot vācu policijas kapelānu dienesta vēsturi un ...
  • Karla Gustava Junga attieksme pret reliģiju: arhetipu ontoloģija 

   Sinka, Atis (Latvijas Universitāte, 2013)
   Šajā darbā pētītas šveiciešu psihoanalītiķa, analītiskās psiholoģijas skolas dibinātāja Karla Gustava Junga idejas. Darbā tiek apskatīti tādi Junga attīstītie koncepti, kā kolektīvā bezapziņa, arhetipi, Dieva tēls, ...
  • Karla Rodžersa terapija un kristīgā teoloģija 

   Tenisone, Ilze (Latvijas Universitāte, 2012)
   Bakalaura darba mērķis ir atklāt Rodžersa terapijas principus, „es” koncepciju un salīdzināt tos ar kristīgo teoloģiju. Darbā tiek sniegts ieskats psiholoģijā un arī humānistiskajā psiholoģijā. Autore aplūko arī Rodžersa ...
  • Katafātiskās un apofātiskās pieejas mijiedarbība Pseidodionīsija Aeropagīta darbā "Mistiskā teoloģija" 

   Mihaļkevičs, Andrejs (Latvijas Universitāte, 2015)
   Dotajā darbā tiek izskatīts viens no Areopagitiskā korpusa sacerējumiem - "Mistiskā teoloģija". Šajā sacerējumā Pseido-Dionīsijs Areopaģīts koncentrējas uz diviem jēdzieniem: katafātiskā un apofātiskā teoloģija. Neskatoties ...
  • Katoļu garīdznieku apostāze Latvijas PSR kā daļa no Ņ.Hruščova režīma (1953-1964) antireliģiskās propagandas 

   Sandalāne, Liene (Latvijas Universitāte, 2020)
   Tā dēvētā Ņikitas Hruščova “atkušņa” laikā, kad daudzās jomās PSRS bija vērojama liberalizācija, reliģiskajām organizācijām tika pastiprināti uzbrukumi. Tika noteikts, ka jāizvērš izšķirošā cīņa ar “reliģijas paliekām” – ...
  • Kārļa Ulmaņa autoritārās valsts attiecības ar trim lielākām Latvijas kristīgām konfesijām Latvijā 

   Matisons, Atis (Latvijas Universitāte, 2009)
   Šis zinātniskais darbs ir veltīts jautājumiem par valsts un trīs lielāko konfesiju attiecībām Latvijas teritorijā laika posmā no 1934.gada 15. maija- 1940.gadam Šo laika posmu Latvijas vēsturē dēvē par autoritāro režīma ...
  • Kikosas Dievmātes ikonas izcelsme un godināšanas tradīcija 

   Armaņeva, Maija (Latvijas Universitāte, 2009)
   Bakalaura darba ‘Kikosas Dievmātes ikonas izcelsme un godināšanas tradīcijas’ autore ir apkopojusi un analizējusi literatūru par populārāko Dievmātes ikonu Kikosas klosterī, Kiprā; tās izcelsmi, vēsturi un godināšanas ...
  • KIRIŠTAN ēra Japānā XVI/XVII gs. 

   Novicāne, Ieva (Latvijas Universitāte, 2008)
   Bakalaura darba tēma ir „Kirištan ēra Japānā: XVI/XVII gadsimtā”, kur autore apskata kristiešu misijas darbības aizsākumu Japānā, kas norisinājās 16. un 17. gadsimtā. Šis laika periods ir unikāls ar to, ka evaņģēlija vēsts ...
  • Klaiva Steiplza Lūisa un Ričarda Svinbērna brīnuma koncepcijas 

   Segleniece, Sanda (Latvijas Universitāte, 2011)
   Maģistra darbam ir izvēlēta brīnumu tēma, jo autorei tā šķiet interesanta un ir relatīvi maz pētīta reliģijas filosofijas kontekstā. Šajā darbā aprakstīta brīnumu nozīme kristietībā. Jēzus dzīve, jau no dzimšanas brīža, ...
  • Klīniskās pastorālās izglītības kursa dalībnieku pieredze Latvijā - kvalitatīvs pētījums 

   Kalniņa-Zaķe, Dana (Latvijas Universitāte, 2012)
   Maģistra darba nosaukums ir “Klīniskās pastorālās izglītības kursa dalībnieku pieredze Latvijā – kvalitatīvs pētījums.” Darbs sastāv no divām daļām. Pirmajā daļā tiek izpētītas klīniskās pastorālās izglītības (CPE) kustības ...
  • Klostera institūcijas teoloģiskais pamatojums Latvijas Evaņģēliski luteriskajā baznīcā 

   Ļakas, Ingmārs (Latvijas Universitāte, 2017)
   Pētījuma problēmas būtība un mērķis ir rast skaidrību par to kāds ir klostera institūcijas teoloģiskais pamatojums Latvijas evaņģēliski luteriskajā Baznīcā (LELB). Pētījuma rezultāti liecina, ka klostera institūcija ir ne ...
  • Kolārkrekla kā garīdznieka amata tērpa lietošanas izpratne luterāņu, katoļu un baptistu tradīcijā Latvijā 

   Pumpura, Estere (Latvijas Universitāte, 2017)
   Bakalaura darba nosaukums ir “Kolārkrekla kā garīdznieka amata tērpa lietošanas izpratne luterāņu, katoļu un baptistu tradīcijā Latvijā.” Bakalaura darbs pēta garīdznieka kolārkrekla valkāšanas tradīciju luterāņu, katoļu ...
  • Konfliktsituācijas Livonijā pāvesta legāta Franciska no Moliano 1312. gada izmeklēšanas Protokolā 

   Mārtuža, Eva (Latvijas Universitāte, 2013)
   Evas Mārtužas maģistra darbs "Konfliktsituācijas Livonijā pāvesta legāta Franciska no Moliano 1312. g. izmeklēšanas Protokolā" pēta autentisku XIII gs. avotu, kurā pierakstītas 24 liecinieku atbildes uz garīdzniecības ...
  • Konstantīna Lielā reliģiskās politikas iespaids uz Nīkajas ticības apliecības ģenēzi 

   Zurģis, Jānis (Latvijas Universitāte, 2014)
   Darbā „Konstantīna Lielā reliģiskās politikas iespaids uz Nīkajas ticības apliecības ģenēzi” tiek apskatīta Konstantīna reliģiskās vienotības politikas atstātais iespaids uz Nīkajas koncila norisēm – ariāņu kontraversiju. ...
  • Kreacionistu attieksme pret evolūcijas teoriju un zinātni 

   Buša, Santa (Latvijas Universitāte, 2014)
   Bakalaura darba tēma ir „Kreacionistu attieksme pret evolūcijas teoriju un zinātni”. Tēma ir aktuāla, ņemot vērā pastāvošo potenciālo sadursmi starp reliģiju un zinātni. Darba mērķis ir veikt kreacionistu uzskatu apskatu ...
  • Kristietības kritika Ēriha Fromma darbos 

   Eihmanis, Mārtiņš (Latvijas Universitāte, 2008)
   Baklaura darba mērķis ir izvērst Ēriha Fromma idejas kristietības kontekstā. Darbā iekļauts Fromma lielāko darbu apskats tieši no reliģijas pozīcijām. Apskatītie darbi ir – „Psychoanalysis and Religion”, „Escape from ...