Now showing items 131-150 of 254

  • Laika izpratne vaimanu psalmos 

   Rudzītis-Neimanis, Jānis (Latvijas Universitāte, 2007)
   Darbā “Laika izpratne vaimanu psalmos” tiek aplūkots vaimanu psalmu laika leksēmu lietojums, kā arī šajos psalmos sastopamie priekšstati par laiku. Autors vaimanu psalmu analīzi izvērš sekojošā veidā: -kolektīvās vaimanu ...
  • Laikmetīgā dievnama koncepts. Arhitektūras vēstījumi 

   Grūbe, Ēriks (Latvijas Universitāte, 2008)
   Bakalaura darba tēma Laikmetīgā dievnama koncepts. Arhitektūras vēstījumi ir aktuāli mūsdienu Rīgas un Latvijas post sociālā un post modernajā laikmetā, kad dzīvojam kā sanāk, ēkas ceļam kur pagadās, un dievnamu arhitektūra ...
  • Latviešu mitoloģijas dievība Ūsiņš tautasdziesmās un hinduisma dievība Ušas Rigvedā: salīdzinošā analīze 

   Upīte, Aija (Latvijas Universitāte, 2010)
   Bakalaura darbā salīdzināts latviešu mitoloģijas dievības Ūsiņa tēls tautasdziesmās un Rītausmas dievietes Ušas tēls senākajā indiešu rakstu darbā Rigvedā; darba mērķis ir uzrādīt līdzības abos tēlos. Ūsiņš latviešu ...
  • Latvijas baptisma avoti: skolotāja Mihaēla Hamburgera (1824-1896) teoloģiskie priekšstati 

   Jermolājevs, Oļegs (Latvijas Universitāte, 2017)
   Darbā “Latvijas baptisma avoti: Skolotāja Mihaēla Hamburgera (1824-1896) teoloģiskie priekšstati” ir veikts pētījums par baptisma izcelšanos Latvijas teritorijā saistībā ar skolotāja Mihaēla Hamburgera darbību un viņa ...
  • Latvijas evaņģēliskā kristiešu draudze “Kristus Pasaulei” 

   Rutkovskis, Kaspars (Latvijas Universitāte, 2020)
   Bakalaura darbs ir veltīts Latvijas evaņģēliskās kristiešu draudzes “Kristus Pasaulei” izpētei. Būtībā darbs ir lauka pētījums, kura mērķis bija pierādīt, ka Draudze ir attiecināma uz “Trešā viņa” pentakostāļiem. Pētījuma ...
  • Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas veidošanās priekšvēsture no 1905. līdz 1922. gadam. Sociālie un politiskie aspekti 

   Bulle, Krišjānis (Latvijas Universitāte, 2013)
   Bakalaura darba nosaukums ir ”Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas veidošanās priekšvēsture no 1905. līdz 1922. gadam. Sociālie un politiskie aspekti”. Tēze – vienotas Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas veidošanos ...
  • Latvijas kristīgās organizācijas 21. gs. globālajā informācijas tīklā 

   Bērziņa, Sandra (Latvijas Universitāte, 2006)
   Latvijas kristīgās organizācijas 21.gs. globālajā informācijas tīklā Mēs dzīvojam 21.gs., tehnoloģijas laikmetā, kurš ir pārpildīts ar informāciju. Tāpēc šodien jaunās tehnoloģijas nenoliedzami ir ienākušas arī draudžu ...
  • Latvijas Nacionālo Bruņoto spēku kapelānu dienesta situācijas izvērtējums 

   Boka, Ildze (Latvijas Universitāte, 2013)
   Latvijas Nacionālo Bruņoto spēku kapelānu dienests pastāv kopš 1993. gada 1. marta, kad AM līgumā tika definēts termins „kapelāns”. Atskatoties divdesmit gadu pagātnē, ir redzama dienesta attīstība un augšupeja, īsā laikā ...
  • Latvijas „neesošie” bērni: sēras un rituālu nepieciešamība 

   Titava, Lelde (Latvijas Universitāte, 2012)
   Latvijas likumdošana un slimnīcu noteikumi nenosaka, kādai ir jābūt rīcībai ar spontānā abortā zaudētu bērnu mirstīgajām atliekām. Kopā ar citiem medicīniskajiem atkritumiem tās tiek sadedzinātas slimnīcu kurtuvēs, izņemot ...
  • Latviskums un reliģiozitāte multikulturālā vidē - Vācijā 

   Koluškina, Lana (Latvijas Universitāte, 2007)
   “Latviskums un reliģiozitāte multikulturālā vidē – Vācijā.” Šī darba tēma ir saistīta ar pašreizējo Latvijas evaņģēliski luterisko Baznīcu Vācijā, konkrēti fokusējot uzmanību uz draudzes locekļiem. Darba mērķis ir noskaidrot, ...
  • Laulība starptautiskajā Krišnas apziņas biedrībā 

   Čirksta, Edmunds (Latvijas Universitāte, 2013)
   Savā darbā par tēmu - Laulība Starptautiskajā Krišnas Apziņas Biedrībā, es esmu aprakstījis to, kā Krišnas Apziņas Biedrības locekļi balsta savu laulību nevis uz emocijām un savstarpējo pieķeršanos, bet gan uz pienākumu, ...
  • Lāsītāja meklējums un tā lietojums Dāvida cikla sākuma epizodēs 

   Morics, Alnis (Latvijas Universitāte, 2009)
   Bibliskā naratīva ekseģēze sastopas ar problēmām, nosakot iekšējo un ārējo kontekstu, kā arī atrodot teksta nozīmes pielietojumu. Tas saistīts gan ar to, ka bibliskā naratīva žanrs un izcelsmes kultūra ir mūsdienām sveša, ...
  • Leslija Ņūbigina misijas izpratne 

   Fokrote, Līva (Latvijas Universitāte, 2012)
   20. gadsimtā, kad corpus Christianum piedzīvo norietu, baznīcai ir svarīgi no jauna formulēt savu identitāti un uzdevumu. Trīsvienība dod iespēju jaunā veidā runāt par Dieva dabu un dod jaunu paradigmu Dieva, baznīcas un ...
  • Leslijs Ņūbegins: Evaņģēlija vieta mūsdienu kultūrā 

   Sauka, Alvis (Latvijas Universitāte, 2006)
   Kopsavilkums. Ņjūbegins pierāda, ka šis kultūrā valdošais uzskats tiek balstīts sabiedrībā valdošā ticībā jeb Bregera vārdiem “ticamības struktūrā” un kas tas pats par sevi ir pieejams izaicinājumam un kritikai. Patiesība ...
  • Luterāņa J.Ērmaņa un baptista J.Iņķa teoloģiskās diskusijas par kristību 20.gs. sākumā: vēsturiski salīdzinoša analīze 

   Vilemsons, Andris (Latvijas Universitāte, 2007)
   Šī darba tēma ir „Luterāņa J.Ērmaņa un baptista J.Iņķa teoloģiskās diskusijas par kristību 20.gs. sākumā: vēsturiski salīdzinoša analīze”. Darbā tiek analizēta šī diskusija par kristības teoloģiju un praksi, salīdzinot to ...
  • Luterāņu bēru runas Latvijas teritorijā 19. gadsimtā 

   Surska, Viktorija (Latvijas Universitāte, 2017)
   Darba uzdevums ir parādīt luterāņu bēru runu kā literāri teoloģiska žanra daudzveidīgu formu, kas savu kulmināciju Latvijas teritorijā sasniedza tieši 19. gadsimtā, kad strauji attīstījās latviešu nacionālā rakstniecība, ...
  • Luterāņu teoloģija Latvijā pasaules teoloģiskās domas kontekstā (1983 – 1991) 

   Erno, Jānis (Latvijas Universitāte, 2009)
   Bakalaura darbs ar nosaukumu – Luterāņu teoloģija Latvijā pasaules teoloģiskās domas kontekstā (1983 – 1991) – ir veltīts luterāņu teoloģiskās domas attīstībai periodā no 1983. – 1991. gadam. Darba sākumā tiek ieskicēts ...
  • Luterāņu un Pareizticīgās baznīcas 16. gs. dialogs 

   Sprance, Zane (Latvijas Universitāte, 2006)
   Šis darbs strukturāli veidots no divām daļām. Pirmā aplūko 16.gs. notikušo dialogu starp Pareizticīgo un Luterisko Baznīcu. Dialogs pēc būtības ir iedalāms trijos posmos. ņPirmais posms aizsākās, kad Konstantinopoles ...
  • Lūgšanu krelles kristietības tradīcijā 

   Cīrule, Sarmīte (Latvijas Universitāte, 2019)
   Darbs ir par lūgšanu krellēm kristietības tradīcijā un lūgšanu kreļļu materiālo un garīgo aspektu. Pētījuma mērķis ir izprast to nozīmi lūgšanu praksē dažādās kristīgajās konfesijās. Tika apskatītas lūgšanas, lūgšanu kreļļu ...
  • Lūkas evaņģēlija ievads: Lk 1,1-4 

   Dzenīte, Līga (Latvijas Universitāte, 2012)
   Lūkas evaņģēlija ievada pētniecību apgrūtina fakts, ka tam Bībelē nav atrodamas paralēles. Darba mērķis ir atrast ievada paralēles ārpus Bībeles, Lūkas sociāli vēsturiskajā vidē. Pētījums parāda, ka ievada radnieciskākās ...