Now showing items 172-191 of 254

  • Nacionālisma sakralizācija XX gadsimta 20.-30. gadu dievturībā 

   Plivča, Līga (Latvijas Universitāte, 2012)
   Bakalaura darba nosaukums ir „Nacionālisma sakralizācija XX gadsimta 20.-30. gadu dievturībā”. Tā mērķis ir izpētīt nacionālisma interpretāciju starpkaru perioda dievturībā. Darba tēze ir sekojoša: XX gadsimta 20. un 30. ...
  • Nekonfesionālās draudzes Latvijā 

   Moroza, Estere (Latvijas Universitāte, 2019)
   Pēdējos desmitgados Latvijā parādās jaunas kristīgās kopienas, kuras atsakās piedēvēt sev jebkādu konfesionālo birku. Tās attiecina sevi vienkārši pie kristiešiem, un ne pie vienas konfesijas. Latvijā zinātnieki šīs grupas ...
  • Nemiera koncepts P. Tilliha teoloģijā 

   Kraukle, Kristiana (Latvijas Universitāte, 2016)
   Šī bakalaura darba galvenā interese ir nemiera jēdziens un izpratne Paula Tilliha teoloģijā. P. Tillihs piedāvā pavisam citu skaidrojumu par nemiera cēloņiem un pārvarēšanu, nekā to skaidro klasiskā psiholoģija. Tilliham ...
  • Neo-vedantisms Indijā un Rietumu pasaulē 

   Matisone, Jekaterina (Latvijas Universitāte, 2011)
   Darba nosaukums ir „Neo-vedantisms Indijā un rietumu pasaulē”. Šī darba tēza ir: mūsdienu neo-hinduistisko skolu eklektiskā mācība ir apvienota zem advaita-vedantas nosaukuma uz neo-vedantisma uzskatu bāzes. Pirmā nodaļā ...
  • Nikolajs Plāte (1915-1983) - padomju Latvijas luterāņu baznīcas darbinieks un teologs 

   Sildegs, Uģis (Latvijas Universitāte, 2006)
   Maģistra darbs “Nikolajs Plāte (1915-1983) – padomju Latvijas luterāņu baznīcas darbinieks un teologs” apskata N. Plātes darbību padomju varas radītā izolācijas kontekstā. N. Plāte bija viens no ražīgākajiem padomju laika ...
  • Nikolausa Ludviga fon Cincendorfa teoloģijas avoti 

   Aņisimova, Laura (Latvijas Universitāte, 2007)
   Bakalaura darba nosaukums ir „Nikolausa Ludviga fon Cincendorfa teoloģijas avoti”. Darba mērķis ir parādīt un izanalizēt N. L. fon Cincendorfa teoloģisko uzskatu veidošanos. Darba praktiskā nozīme – palīdzēt dziļāk izprast ...
  • "Noregulētā visuma" arguments Dieva eksistences pamatošanā 

   Bule, Anna (Latvijas Universitāte, 2013)
   Tiek apgalvots, ka visuma fundamentālie fizikālie parametri ir ārkārtīgi pielāgoti dzīvības pastāvēšanai. Izmainot tajos pat ļoti niecīgu daļu, dzīvība mums pazīstamajā formā vairs nevarētu eksistēt. Šī fizikālo parametru ...
  • „Nožņaugtā" aizliegums Apustuļu darbu grāmatas 15. nodaļā 

   Cēburs, Emīls (Latvijas Universitāte, 2017)
   Bakalaura darbs ir veltīts „nožņaugtā” aizlieguma skaidrojumam Apustuļu darbu grāmatas 15. nodaļā. Pētījuma objekts ir apustuļu darbu grāmatas 15. nodaļā minētie aizliegumi, savukārt, priekšmets – ...
  • Ozīrisa loma seno ēģiptiešu soterioloģijā 

   Lielpētere, Rasa (Latvijas Universitāte, 2015)
   Darba nosaukums ir „Ozīrisa loma seno ēģiptiešu soterioloģijā”. Darba tēze ir: Ozīrisa mīts un ar to saistītais apbedīšanas rituāls, imitējot dievu apiešanos ar mirušā Ozīrisa ķermeni, piedāvā pestīšanas iespēju ikvienam ...
  • Pareizticības un Latvijas valsts attiecības 20. gs. divdesmitajos gados 

   Vilks, Vitālijs (Latvijas Universitāte, 2008)
   Darba tēma ir „Pareizticības un Latvijas valsts attiecības 20. gs. divdesmitajos gados”. Ievadā izvirzīju tēzi, ka LPB sarežģītais politiski ekonomiskais stāvoklis 20-os gados lielā mērā izskaidrojams ar Latvijas valsts ...
  • PAROUSIA kavēšanās risinājumi 20. gadsimta Jaunās Derības teoloģijā 

   Rozners, Ģirts (Latvijas Universitāte, 2017)
   Maģistra darbs veltīts parousia kavēšanās problēmas risinājumiem 20. gadsimta teoloģijā. Darbā izvērtēti četru akadēmiskās teoloģijas autoru un divi konfesionālās teo¬lo-ģijas risinājumi. Analizējot katru autoru atsevišķi, ...
  • Pašnāvības interpretācija kristīgajā teoloģijā 

   Vilciņš, Raimonds (Latvijas Universitāte, 2008)
   Darbs tiecas aplūkot pašnāvību problēmas izskaidrojumu kristīgajā teoloģijā, tai pat laikā arī mēģinot rast atbildi uz to, kā kristīgajai Baznīcai efektīvāk iesaistīties cilvēku pašnāvniecisko tieksmju novēršanā. Pētījums ...
  • Patandžali jogas un Kundalīni jogas sintēze Tantra jogas doktrīnā 

   Hvoraks, Antons (Latvijas Universitāte, 2007)
   Antons Hvoraks, Patandžali Jogas un Kundalīni Jogas sintēze Tantra Jogas doktrīnā, Rīga, 2007. Darba tēze: „Tantra-joga” skolas filozofija ir Patandžali jogas un Kundalīni jogas sintēze. Darbs sastāv no ievada, trim ...
  • Pāvela Florenska antropodicejas koncepcija 

   Plūksne, Gunta Inese (Latvijas Universitāte, 2018)
   Pētījuma centrā ir antropodicejas(cilvēka attaisnošanas tēma,kuras risinājuma aktualitāte ir nozīmīga Latvijā un pasaulē.Pētījuma priekšmets-P.Florenska antropodiceja kristīgās antropologijas tēma pareizticības religiskajā ...
  • Pāvila runa Atēnās – piemērs evaņģēlija pasludināšanai pagāniem 

   Celmiņš, Normunds (Latvijas Universitāte, 2014)
   Pētījums ir par Apustuļu darbu 17:16- 34. Darba tēma: Pāvila runa Atēnās- piemērs evaņģēlija pasludināšanai pagāniem. Tēze: Lūkas vēstījums par Pāvila runu atēniešiem ietver divus atšķirīgus principus, saskarsmes punktu ...
  • Personas identitātes vērtības pretnostatījums „glābējsilīšu” jautājumā Latvijā 

   Straujais, Edvīns (Latvijas Universitāte, 2018)
   Latvija 29.01.16, saņēma ANO Bērnu tiesību komitejas rekomendācijas. Ir tādas kuras attiecas uz ,,glābējsilīti,,. Uzskatu, ,,glābējsilītes,, projektu par veiksmīgu, tas Latvijā sekmīgi darbojas no 08.09.09. Tomēr, ANO ...
  • Personības transformācija: Kabala un K. G. Jungs 

   Veipa, Signe (Latvijas Universitāte, 2011)
   Cilvēces garīgā un emocionālā iztukšotība, pieaugošā agresivitāte un iespējamais „dvēseles zudums”, kas radies pēdējo gadu laikā vispasaules ekonomiskās krīzes rezultātā, darba autorei ir licis aizdomāties par nepieciešamību ...
  • Pestīšanas Armijas darbības metodes pirmskara Latvijā un mūsdienās 

   Tunika, Agata (Latvijas Universitāte, 2006)
   Pestīšanas armiju 1965.gadā izveidoja bijušais metodistu mācītājs Viljams Būts un šobrīd tai ir gandrīz 2 miljoni locekļu 110 pasaules valstīs. Latvijā tā ienāca drīz pēc neatkarīgas valsts izveidošanās un turpināja darbību ...
  • Pestīšanas Armijas darbības tendences Latvijā pēdējā desmitgadē 

   Plešauniece, Linda (Latvijas Universitāte, 2017)
   Pestīšanas armija pirmsākumos drosmīgi evaņģelizēja zemākajos sabiedrības slāņos un mazināja sociālās atstumtības risku. Tās sauklis bija: „Zupa, ziepes un pestīšana” (tāds tas ir joprojām). Tomēr laika gaitā Pestīšanas ...
  • Pirmās Latvijas brīvvalsts valdību un Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas spriedze pirmo 10 pastāvēšanas gadu laikā (1918.-1928.) 

   Praulītis, Ēriks (Latvijas Universitāte, 2007)
   Mans bakalaura darbs ir veltīts Latvijas Republikas valdību konfliktiem ar Latvijas evaņģēliski luterisko baznīcu pirmo 10 pastāvēšanas gadu laikā (1918 – 1928). Tas bija ekonomiski un finansiāli smags laiks. LELB bija ...