Now showing items 197-216 of 254

  • Reformācija Latvijā (1521. - 1525. gads) 

   Kupča, Līga (Latvijas Universitāte, 2007)
   Reformācijas idejas drīz vien pēc tam, kad guva atbalstu Vācijā, nonāca visā Eiropā un mainīja cilvēku uzskatus par katoliskās baznīcas nostādnēm un ticību Dievam. Katras reformas kustības mērķis ir atgriezties pie tā, kas ...
  • Reformācija un bērnu kristības 

   Jaunzeme, Ilva (Latvijas Universitāte, 2018)
   Bakalaura darba nosaukums ir “Reformācija un bērnu kristības.” Bakalaura darbs pēta vai teologa Frīdriha Šleiermahera izvirzītais arguments par to, ka bērnu kristības līdz ar Reformāciju vajadzētu atcelt sakrīt ar moderno ...
  • Reliģijas nozīme vardarbīgas islāma radikalizācijas leģitimācijas procesā Rietumeiropas valstīs 

   Uburģe, Madara (Latvijas Universitāte, 2016)
   Šī bakalaura darba tēma ir “Reliģijas nozīme vardarbīga islāma radikalizācijas leģitimizācijas procesā Rietumeiropas valstīs”. Darba aktualitāte saistāma ar nepieciešamību izzināt vardarbīgas islāma radikalizācijas posmus, ...
  • Reliģijas un zinātnes integrācijas modelis Kena Vilbera darbā "Maņu un dvēseles laulība" 

   Alksnis, Dāvids (Latvijas Universitāte, 2012)
   Šī darba tēma ir reliģijas un zinātnes integrācijas modelis Kena Vilbera darbā „Maņu un dvēseles laulība”. Darba mērķis ir gūt izpratni par reliģijas un zinātnes attiecību dabu, izvērtēt Vilbera reliģijas un zinātnes ...
  • Reliģiskā tematika un simbolisms "Heavy Metal" subkultūrā 

   Vizla, Edmunds (Latvijas Universitāte, 2008)
   Šajā darbā tiek aplūkota Heavy Metal subkultūras attieksme pret reliģiju, tās tematiku un simboliem. Vairākās nodaļās tiek apkopoti tie galvenie simboli un tēmas, ar kurām darbojas Heavy Metal subkultūrā, izmantojot ...
  • Reliģiskie svētki un kristīgās tradīcijas klases audzinātāja stundu programmā sākumskolā 

   Puzanova, Ina (Latvijas Universitāte, 2006)
   Darba nosaukums - „Reliģiskie svētki un kristīgās tradīcijas klases audzinātāja stundu programmās”, autors Ina Puzanova. Darbs sastāv no teorētiskās daļas, praktiskās daļas un pētījuma. Darbā apskatītas tēmas: 1. Audzināšanas ...
  • Reliģisko organizāciju finansētās skolas Latvijā 

   Brālis, Rinalds (Latvijas Universitāte, 2013)
   Bakalaura darba „Reliģisko organizāciju finansētās skolas Latvijā” mērķis ir apzināt, cik daudz ir reliģisko organizāciju finansētās skolas Latvijā un kāda ir to situācija – pieprasījums Latvijā. Pētījuma sākumā skolas ...
  • Renē Žirāra sociālā modeļa atspoguļojums Latvijas garīdznieku publiskajos izteikumos 

   Rode, Ivo (Latvijas Universitāte, 2016)
   Renē Žirārs (René Girard) ir atklājis pasaulei visaptverošu sociālo modeli, kurš skaidro, ka cilvēks nav autentiska būtne, bet visu ir aizguvis no kāda cita. Cilvēks vienmēr imitē citus, savus modeļus, iekārojot to, ko ...
  • Renē Žirāra Svēto Rakstu interpretācija 

   Alksne, Agnese (Latvijas Universitāte, 2013)
   Maģistra darbā – Renē Žirāra Svēto Rakstu interpretācija, tiek likts uzsvars uz to, kā Renē Žirārs, kurš ir filologs, literatūrzinātnieks, antropologs, kulturologs u.c. nozarēs izglītota personība skaidro Svētos Rakstus. ...
  • Renē Žirārs un Imants Ziedonis: trīsstūra mehānisms 

   Brūvere, Sigita (Latvijas Universitāte, 2016)
   Bakalaura darbā “Renē Žirārs un Imants Ziedonis: trīsstūra mehānisms”, tiek apskatīta 20.gs. izcilā franču domātāja R.Žirāra izstrādātā teorija par trīsstūra mehānismu, kas pastāv cilvēku attiecībās. Šo trīsstūri virza ...
  • Rietumeiropas teoloģisko ideju un prakšu ietekme luterismā uz iekšmisiju un diakoniju Latvijas teritorijā. 19. gs. - 20. gs. sākums 

   Zeiferts, Mārcis (Latvijas Universitāte, 2008)
   Šajā maģistra darbā ir veikts pētījums ar mērķi noskaidrot Rietumeiropas teoloģisko ideju un prakšu ietekmi luterismā uz iekšmisiju un diakoniju Latvijas teritorijā 19. gs. beigās un 20. gs. sākumā. Pētījuma gaitā ir ...
  • Romas katoļu baznīcas bīskapu un priesteru liturģisko tērpu teoloģiskā krāsu un simbolismu nozīme 

   Heisele, Vendija (Latvijas Universitāte, 2019)
   Darba tēma ir “Romas Katoļu baznīcas bīskapu un priesteru liturģisko tērpu teoloģiskā krāsu un simbolismu nozīme”. Darbā tiek apskatīta liturģisko krāsu nozīme, priesteru un bīskapu liturģiskie tērpi, liturģisko tērpu ...
  • Romas katoļu baznīcas un Pasaules luterāņu federācijas dialogs no II Vatikāna koncila līdz "Kopējam paziņojumam par taisnošanu" 

   Meiers, Mareks (Latvijas Universitāte, 2007)
   Šis darbs sniedz ieskatu par dialogu starp Romas katoļu Baznīcu un Pasaules luterāņu federāciju laika posmā no II Vatikāna koncila līdz „Kopējam paziņojumam par taisnošanu”. Lai dziļāk izprastu sadarbību, tiek apskatīti ...
  • Rūdolfs Šteiners: interpretācijas "trešais ceļš" 

   Krievkalns, Jānis (Latvijas Universitāte, 2017)
   Maģīstra darbs „Rūdolfs Šteiners: interpretācijas „trešais ceļš” pievēršas Latvijas akadēmiskajā vidē mazāk pētīta austriešu izcelsmes filozofa un mistiķa Rūdolfa Šteinera (1861-1925) personībai un idejām. Darba mērķis ir ...
  • Sabata eshatoloģiskā dimensija 

   Baltrušaite, Līvija (Latvijas Universitāte, 2014)
   Maģistra darbs „Sabata eshatoloģiskā dimensija” ir pētījums, kas meklē sabata eshatoloģiskās dimensijas raksturojošus elementus Vecajā Derībā. Šī darba tēze ir: „Vecajā Derībā sabata eshatoloģiskā dimensija atklājas caur ...
  • Saentoloģija: terapeitiska reliģija 

   Indāns, Nauris (Latvijas Universitāte, 2009)
   Bakalaura darba nosaukums ir „Saentoloģija: Terapeitiska Reliģija. Saentoloģija ir 20.gs radusies reliģiska kustība, kura ir izraisījusi sabiedrībā plašas diskusijas par tās reliģijas statusu. Darba mērķis ir apskatīt ...
  • Samatha un vipassanā mūsdienu Theravādas budismā 

   Kadiķis, Harijs (Latvijas Universitāte, 2011)
   Šī darba mērķis ir izprast mūsdienu Theravādas Budisma meditācijas veidus, ieskatīties aiz pozām un ārējā meditācijas apvalka. Šajā darbā tiek pētīta samatha jeb klusuma vai koncentrācijas meditācija un vipassanā jeb ...
  • Sapņu nozīme un vieta mūsdienu teoloģijā 

   Balode, Amanda (Latvijas Universitāte, 2011)
   Šis bakalaura darbs ir par tēmu, kas teoloģijā ir atstāta samērā bez ievērības, proti, par sapņu nozīmi un vietu mūsdienu teoloģijā. Galvenā darba problēma, kura tiek analizēta, ir, vai Dievs var atklāties cilvēkam sapnī. ...
  • Savstarpējās cieņas audzināšana krsitīgās mācības stundās 

   Grinberga, Gunta (Latvijas Universitāte, 2006)
   Kopsavilkums: Diplomdarba pētnieciskais virziens ir saistīts ar savstarpējās cieņas audzināšanas iespējām kristīgās mācības stundās mācību un audzināšanas procesā. Darba mērķis: Analizēt holistiskas, teoloģiski pedagoģiskas ...
  • Septītās dienas adventisti sakrālisma, ateisma un reliģijas brīvības kontinuitātē 

   Driķis, Juris (Latvijas Universitāte, 2008)
   Šis maģistra darbs pēta nevardarbīgas minoritātes – Septītās dienas adventistu, kā arī citu līdzīgu bibliski ticīgo uzskatus, kuru atšķirīgie teoloģiskie pamatojumi, atšķirīgi izvēlētas autoritātes un svētumi dažādos laikos ...