Now showing items 211-230 of 254

  • Sabata eshatoloģiskā dimensija 

   Baltrušaite, Līvija (Latvijas Universitāte, 2014)
   Maģistra darbs „Sabata eshatoloģiskā dimensija” ir pētījums, kas meklē sabata eshatoloģiskās dimensijas raksturojošus elementus Vecajā Derībā. Šī darba tēze ir: „Vecajā Derībā sabata eshatoloģiskā dimensija atklājas caur ...
  • Saentoloģija: terapeitiska reliģija 

   Indāns, Nauris (Latvijas Universitāte, 2009)
   Bakalaura darba nosaukums ir „Saentoloģija: Terapeitiska Reliģija. Saentoloģija ir 20.gs radusies reliģiska kustība, kura ir izraisījusi sabiedrībā plašas diskusijas par tās reliģijas statusu. Darba mērķis ir apskatīt ...
  • Samatha un vipassanā mūsdienu Theravādas budismā 

   Kadiķis, Harijs (Latvijas Universitāte, 2011)
   Šī darba mērķis ir izprast mūsdienu Theravādas Budisma meditācijas veidus, ieskatīties aiz pozām un ārējā meditācijas apvalka. Šajā darbā tiek pētīta samatha jeb klusuma vai koncentrācijas meditācija un vipassanā jeb ...
  • Sapņu nozīme un vieta mūsdienu teoloģijā 

   Balode, Amanda (Latvijas Universitāte, 2011)
   Šis bakalaura darbs ir par tēmu, kas teoloģijā ir atstāta samērā bez ievērības, proti, par sapņu nozīmi un vietu mūsdienu teoloģijā. Galvenā darba problēma, kura tiek analizēta, ir, vai Dievs var atklāties cilvēkam sapnī. ...
  • Savstarpējās cieņas audzināšana krsitīgās mācības stundās 

   Grinberga, Gunta (Latvijas Universitāte, 2006)
   Kopsavilkums: Diplomdarba pētnieciskais virziens ir saistīts ar savstarpējās cieņas audzināšanas iespējām kristīgās mācības stundās mācību un audzināšanas procesā. Darba mērķis: Analizēt holistiskas, teoloģiski pedagoģiskas ...
  • Septītās dienas adventisti sakrālisma, ateisma un reliģijas brīvības kontinuitātē 

   Driķis, Juris (Latvijas Universitāte, 2008)
   Šis maģistra darbs pēta nevardarbīgas minoritātes – Septītās dienas adventistu, kā arī citu līdzīgu bibliski ticīgo uzskatus, kuru atšķirīgie teoloģiskie pamatojumi, atšķirīgi izvēlētas autoritātes un svētumi dažādos laikos ...
  • Sērena Obe Kirkegora "bažu jēdziens" 

   Soldāne, Dace (Latvijas Universitāte, 2007)
   Šis bakalaura darbs ir par Sērena Obe Kirkegora salīdzinoši maz aplūkoto un paradoksālo 1844. gadā sarakstīto grāmatu Bažu jēdziens - vienkārša psiholoģiski orientēta refleksija par dogmatisko iedzimtā grēkā problēmu. ...
  • Sieviešu ordinācija Latvijā arhibīskapa Jāņa Matuļa laikā 

   Priede, Žanete (Latvijas Universitāte, 2007)
   Bakalaura darba nosaukums ir „Sieviešu ordinācija arhibīskapa Jāņa Matuļa laikā”. Darba mērķis ir izanalizēt, kā arhibīskaps J.Matulis varēja panākt sieviešu ordināciju, Baznīcai tik sarežģītā laika posmā, kāds bija LPSR. ...
  • Sievietes loma draudzes dievkalpojumā Korintā (1.Kor.11:2-16) 

   Borovko, Jevgenija (Latvijas Universitāte, 2008)
   Bakalaura darba nosaukums ir „Sievietes loma draudzes dievkalpojumā Korintā (1.Kor. 11:2-16)”. Darbā parādīts, kāda ir bijusi sievietes loma agrīnajā kristiešu draudzē. Darba mērķis ir parādīt, ka attiecībā uz pravietisko ...
  • Sievietes un pravietošana mūsdienu Vasarsvētku draudzēs Latvijā 

   Juldaševa, Aļija (Latvijas Universitāte, 2018)
   Darba mērķis ir parādīt, veicot pētījumu, vai pravietošana kā tādā ir sastopama mūsdienās Latvijas Vasarsvētku kustības ietvaros, aplūkojot gan vienu konkrētu draudzi “Labā Vēsts”, gan aplūkojot citu draudžu rezultātus, ...
  • Simbola notikums baznīcas liturģijā un dramatiskā teātra izrādē 

   Gross, Andris (Latvijas Universitāte, 2014)
   . Maģistra darbā tiek aplūkota simbolnotikuma rašanās, izmantojot P. Tilliha simbola rašanās nosacījumus un naratīvās teoloģijas atziņas, kā arī K. Staņislavska tēla radīšanas aktiermeistarības tehnikas paņēmienus, tiek ...
  • Simbolu jēdziens un nozīme Paula Tilliha teoloģijā 

   Akmentiņš, Dāvis (Latvijas Universitāte, 2010)
   Šajā darbā es izskaidrošu simbolus Paula Tilliha teoloģijā. Protams, ka Pauls Tillihs nav vienīgais, kurš ir aprakstījis simbolus, tāpēc darbs tiks veidots 20. gadsimta kontekstā, aplūkojot arī citus tā laika simbolu ...
  • Simones Veijas ciešanu ceļš pie Dieva 

   Dzenīte, Līga (Latvijas Universitāte, 2014)
   Pētījumā tiek apskatīta franču filozofe, kristīgā mistiķe, politiskā aktīviste un sabiedrības kritiķe Simone Veija un viņas pieeja ciešanu problēmai. Pētījums piedāvā Simones Veijas biogrāfiju, galveno ideju un jēdzienu ...
  • Skaistais un ļaunais. Karavadžo darba „Zēns ar augļu grozu” estētiskā teoloģija 

   Konstantinovs, Nils (Latvijas Universitāte, 2014)
   Šis darbs ir starpdisciplinārs pētījums, kurā sastopas teoloģijas un mākslas vēstures nozares. Lai arī mākslai baznīcas dzīvē vienmēr bijusi ierādīta ievērojama loma, tomēr kā atsevišķs atzars estētiskā teoloģija akadēmiskajā ...
  • Skolotāja personības radošuma ietekme uz skolēnu sasniegumiem kristīgās mācības ietvaros 1. klasē 

   Krauze, Liene (Latvijas Universitāte, 2006)
   Piedāvātais kvalifikācijas darbs ar tajā iekļauto pētījumu sniedz ieskatu par skolotāju radošuma un skolēnu sasniegumu mijiedarbību pedagoģiskā procesa ietvaros. Ar nolūku diagnosticēt skolotāju personības kreatīvās īpašības ...
  • Sporta nozare draudzē un „Y” paaudze: Rīgas Vecās Sv. Ģertrūdes draudzes un projekta „Dubulttreniņš” pieredze 

   Kravalis, Kristaps (Latvijas Universitāte, 2017)
   Maģistra darba nosaukums ir: “Sporta nozare draudzē un “Y” paaudze: Rīgas Vecās Sv.Ģertrūdes draudzes un projekta “Dubulttreniņš” pieredze.” Darba tēze ir: “Projekts "Dubulttreniņš" kā sporta nozare V. Ģertrūdes draudzē ...
  • Sprediķis protestantiskajā tradīcijā: konteksts, uzdevums, forma 

   Rode, Ivo (Latvijas Universitāte, 2014)
   Daudzas no homilētikas rokasgrāmatām lielu uzmanību velta sprediķošanas tehniskajiem aspektiem, novārtā atstājot pašu sprediķošanas pamatojumu, jēgu, pamata uzdevumu. Predikantam pirms kāpšanas kancelē ir jāapzinās viņam ...
  • Starptautiskā Gideonu apvienība: to darbība Latvijā un evaņģelizēšanas veidi 

   Millere, Arta (Latvijas Universitāte, 2006)
   Starptautiskā Gideonu apvienība, kura dibināta 1899.gadā Nešvilā, nodarbojas ar Bībeles un īpaši – Jaunās Derības izplatīšanu sekulārā vidē. Šīs organizācijas mērķis ir aizsniegt cilvēkus Kristum. Šī apvienība ir lielākā ...
  • Stāsts un simbols: čūskas simboliskā nozīme grēkā krišanas stāstā psihoanalīzes kontekstā 

   Sudakova, Katrīna (Latvijas Universitāte, 2017)
   Darba mērķis ir apskatīt stāsta un simbola teorētiskos aspektus, padziļināti meklējot čūskas simbola skaidrojumu psihoanalīzes teorijā, ko pēc tam pielietot, lai iezīmētu kādas iespējamās šķautnes paveras atbildot uz ...
  • Svētās uguns fenomens Austrumu kristīgajā tradīcijā 

   Melkers, Toms (Latvijas Universitāte, 2014)
   Darbs ir veltīts Austrumu kristīgās tradīcijas Svētās uguns fenomenam, kas ir daļa no gaismas misticisma tradīcijas. Darbā ir apskatīta Austrumu Baznīcas dogmatika, misticisms un hagiogrāfija, kas ir vienlīdz svarīgi ...