Now showing items 242-254 of 254

  • Ūdens kristību iespējamā izcelsme 

   Kamela, Dace (Latvijas Universitāte, 2006)
   Bakalaura darbā „Ūdens kristību iespējamā izcelsme” tiek pētītas dažādas reliģiskas prakses ar līdzīgu riutālo pieredzi: Izīdas kults, Mithras kults, Eleusis mistērijas, jūdu reliģiskā prakse, esēņu kopienas rituālās ...
  • Valhallas koncepcija Skandināvijas mitoloģijā 

   Belousovs, Antons (Latvijas Universitāte, 2011)
   Šī darba mērķis ir izprast Valhallas koncepcijas dažādus slāņus Skandināvu mitoloģijā, ieskatīties mīta būtībā, aiz ārējā romantiska apvalka. Šī darba mērķis ir izpētīt Valhallu jeb kareivju paradīzi vai kritušo pili. ...
  • "Valstība" Toma evaņģēlijā 

   Plāte, Marks (Latvijas Universitāte, 2007)
   Šis maģistra darbs izpēta “valstības” valodas, jēdziena un tā iespējamās izpratnes Toma evaņģēlijā. Toma ev. pētnieku vidū nav īstas skaidrības par to, ko tieši Toma ev. autors domā ar valstības valodu un tās jēdzienu. ...
  • Valsts un baznīcas attiecības K. Ulmaņa autoritārās valdības laikā (1934.-1940.) 

   Ritere, Anita (Latvijas Universitāte, 2006)
   Darba tēma ir – valsts un baznīcas attiecības K. Ulmaņa autoritārās valdības laikā (1934. -1940.g.). Ievadā izvirzīju tēzi, ka šīs attiecības bija diferencētas un balstījās uz valdības selektīvas labvēlības paušanu tās ...
  • Veco ļaužu aprūpes garīgais aspekts 

   Sadovska, Kristīne (Latvijas Universitāte, 2007)
   Darbs veltīts veco ļaužu aprūpes garīgajiem aspektiem. Tā gaitā iepazīstinu ar teologu, psihologu un gerontologu uzskatiem par vecumu un tā īpatnībām, cilvēka izaugsmi, un garīgās aprūpes pamatnostādnēm kā tādām, vēlāk ...
  • Vecticībnieki: 17. gs. krīze Krievijas Pareizticīgajā baznīcā 

   Taivāne, Iļana (Latvijas Universitāte, 2006)
   šīs darbs ir veltīt vecticībnieku kopienas rašanās vēsturei. Tas apskata 17. gs. Krievijas dramatisko notikumu virkni, kas kļuva par fonu baznīcas reformai, kuru gadsimta vidū īstenoja Krievijas patriarhs Nikons un atbalstīja ...
  • Vecticībnieku izglītības tradīcija: Rīgas Vecticībnieku skola (1813-1832) 

   Taivāne, Iļana (Latvijas Universitāte, 2007)
   Rīgas vecticībnieku skola darbojās kā Rīgas Grebenšikova vecticībnieku kopienas struktūrvienība kopā ar nespējnieku patversmi un lūgšanas namu no 1813. līdz 1833. gadam. Tajā izglītojās 110 bērni. Skolā bija apgūstami ...
  • Vēsturiskais un teoloģiskais fons eksorcisma iekļaušanai kristību rituālā Baznīcā III gs. 

   Gaļperns, Aleksejs (Latvijas Universitāte, 2019)
   Šī darba nosaukums ir “Vēsturiskais un teoloģiskais fons eksorcisma iekļaušanai kristību rituālā Baznīcā III gs.”. Šajā darbā uzmanība ir veltīta eksorcisma iekļaušanai kristību rituālā Baznīcā III gadsimtā. Tajā tiek ...
  • Vikka Latvijā 

   Šandibina, Jana (Latvijas Universitāte, 2013)
   Dotajā darbā autors apskata Vikkas rašanos teoriju un vēsturi, kā arī tās attīstību. Tiek apskatītas uz doto brīdi arī populārākās Vikkas tradīcijas. Īpaša uzmanība tiek pievērsta Vikkai Latvijā. Izvirzot tēzi par to, ka ...
  • Viltus pravieši "Didahē" grāmatā un tās kultūrvēsturiskajā kontekstā 

   Gaļperns, Aleksejs (Latvijas Universitāte, 2017)
   Šī darba nosaukums ir “Viltus pravieši Didahē grāmatā un tās kultūrvēsturiskā kontekstā”. Šajā darbā uzmanība ir veltīta viltus praviešu fenomenam Didahē grāmatā. Tajā tiek izvirzīta tēze: iepretī kultūrvēsturiskajam ...
  • Vizitācijas un sodi 17. gadsimta Latvijā 

   Vaivode, Inga (Latvijas Universitāte, 2007)
   Šī darba mērķis ir pierādīt, ka Latvijā ir tikušas dedzinātas raganas, kas notika 17. gadsimtā. Par pamatu izmantojot vēstures avotu un citas literatūras pētniecību. Aplūkojot vizitācijas un sodus Latvijas teritorijā, ...
  • Vīna nozīme Jāņa evaņģēlijā 2:1-11 

   Šveimrause, Baiba (Latvijas Universitāte, 2006)
   Šajā bakalaura darbā tiek apskatīta Jņ2:1-11. Darba gaitā autors cenšas pamatot izvirzīt tēzi: „Tāpat kā ūdens tika pārvērsts vīnā, Jānis parāda, ka Jēzus spēj mainīt mūsu attiecības ar Dievu”. Darbs tiek sadalīts divās ...
  • Žana Žaka Ruso antropodiceja 

   Zemīte, Līga (Latvijas Universitāte, 2018)
   Maģistra darbs “Žana Žaka Ruso antropodiceja” pievēršas franču 18. gadsimta apgaismības autora (1712 – 1778) personībai un idejām. Darba mērķis ir iepazīties ar autora piedāvāto skatījumu par cilvēka un sabiedrības ...