Now showing items 1-9 of 9

  • Rakstura audzināšanas ietvars skolām 

   The Jubilee Centre for Character and Virtues, University of Birmingham; Trad. Fernandez Gonzalez, Manuel J. (University of Birmingham, Jubilee Centre for Character and Virtues, 2017)
   “Rakstura audzināšanas ietvars skolām” izskaidro, kas ir rakstura audzināšana un kāpēc tā ir svarīga. Ietvars aicina visas skolas skaidri norādīt, kā tās sekmē skolēnu rakstura attīstību. Tas ietver ‘Rakstura sastāvdaļas’: ...
  • Zinātniski pētniecisks skatījums uz rakstura audzināšanu: mīti, izaicinājumi un starptautiskās perspektīvas 

   Fernández González, Manuel Joaquín (Rezekne Academy of technologies, 2018)
   At present, youngsters’ character and virtue education issues are widely discussed in Latvia and in English-speaking academic environment. Given the existing criticism of these concepts, the research question was: what are ...
  • Rakstura un tikumiskās audzināšanas kultūrvēsturiskā izpēte Latvijā un pasaulē 

   Fernández González, Manuel Joaquín (2019-01-31)
   Šajā ziņojumā apkopoti pētījumi, kas veikti pēcdoktorantūras projekta “Izglītības modernizācija Latvijas skolās, īstenojot inovatīvu pētniecībā balstītu programmu par 21. gadsimta kompetencēm un tikumu ētikas attīstību ar ...
  • Cultural and historical research on character and virtue education in Latvia in an international perspective 

   Fernández González, Manuel Joaquín (2019-01-31)
   This report summarizes the research work implemented during the second activity “Cultural and historical research of character and virtue education in Latvia in an international perspective” of the project “Modernization ...
  • Skolēnu morālā audzināšana Latvijas skolās: vecāku, skolotāju, topošo skolotāju un skolu un izglītības pārvaldes vadītāju viedokļi 

   Fernández González, Manuel Joaquín (Latvijas Universitātes Pedagoģijas zinātniskais institūts, 2019-03)
   2018. gadā tika veikts ievērojams pētījums par skolēnu morālo ieradumu veidošanos Latvijas skolās, kurā piedalījās vairāk nekā 2250 respondentu (skolēni, skolotāji, vecāki, topošie skolotāji un skolu vadītāji) no visiem ...
  • “ARETE-school” gala ziņojums 

   Fernández González, Manuel Joaquín (Latvijas Universitāte, 2020-10)
   Šajā ziņojumā ir informācija par pēcdoktorantūras projektu “Izglītības modernizācija Latvijas skolās, īstenojot inovatīvu pētniecībā balstītu programmu par 21. gadsimta kompetencēm un tikumu ētikas attīstību ar virtuālās ...
  • “ARETE-school” programmas pilotēšanas zinātniskā uzraudzība 

   Fernández González, Manuel Joaquín (University of Latvia, 2020-10)
   Pēcdoktorantūras pētījuma programmas “ARETE school” mērķis bija vispārējās izglītības modernizācija Latvijas skolās, galveno uzmanību pievēršot rakstura izglītībai, sniedzot pētniecisku pamatojumu programmas “Arete school” ...
  • “Arete-school” final report 

   Fernández González, Manuel Joaquín (University of Latvia, 2020-10)
   This report contains information regarding the postdoctoral project “Modernization of school education in Latvia through an innovative research-based program on 21st century competences and virtue ethics development supported ...
  • Scientific monitoring of ‘Arete-school’ programme piloting 

   Fernández González, Manuel Joaquín (University of Latvia, 2020-10)
   The aim of the postdoctoral research programme ‘ARETE school’ was the modernization of general education in Latvian schools, with a focus on character education, by providing research-grounded basis for modelling the ‘Arete ...