Show simple item record

dc.contributor.authorBerra, Solvita
dc.date.accessioned2021-01-05T06:57:54Z
dc.date.available2021-01-05T06:57:54Z
dc.date.issued2020-12-30
dc.identifier.citationSolvita Berra (Solvita Burr). Ceļvedis pilsētu tekstu izpētē. Populārzinātnisks izdevums valodniecībā. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2020, 240 lpp.en_US
dc.identifier.isbn978-9934-580-06-2
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/53310
dc.description.abstractPopulārzinātniskā izdevuma pamatā ir trīs daļas: metodoloģiskā, teorētiskā un praktiskā daļa. Pirmā daļa ir paredzēta valodniekiem, valodas pedagogiem un tiem, kuri vēlas iepazīties ar lingvistiskās ainavas teoriju un jaunākajām pedagoģijas teorijām Otrā un trešā daļa ir saistoša valodas apguvējiem un tiem, kurus interesē pilsētu tekstu daudzpusīga izpēte. 1. Metodoloģiskajā daļā tiek runāts par valodas mācīšanas pieejām un refleksīvo pedagoģiju, zināšanu veidošanās procesiem un tekstpratību. 2. Teorētisko daļu veido divas nodaļas, kurās populārzinātniski ir izklāstīti ar pilsētu tekstiem saistīti jautājumi, definēti galvenie termini (t. sk. svešvalodās) un sniegti ieteikumi praktisko pētījumu veikšanai valodniecībā. 3. Praktiskajā daļā ir četras nodaļas, katra no tām veltīta vienam publisko tekstu veidam: ierobežojuma un aizlieguma zīmēm, afišām, reklāmām un grafiti. Katrā nodaļā ir piedāvāti teorētiski un radoši uzdevumi gan latviešu valodas gramatikas un likumu nostiprināšanai, gan sociolingvistikas un semiotikas jautājumu padziļinātai apguvei, gan arī daudzpusīgam skatījumam uz pilsētu tekstiem.en_US
dc.description.sponsorshipDarbs ir sagatavots pēcdoktorantūras projekta „Pilsētu lingvistiskā ainava kā daudzpusīgs resurss Baltijas valstīs: valodnieka, uzņēmēja un studenta perspektīva” (1.1.1.2/VIAA/1/16/011) laikā, un tas ir izdots par projekta finansiālajiem līdzekļiem (S253-ESS245-ZF-N-915).en_US
dc.language.isolaven_US
dc.publisherLatvijas Universitātes Latviešu valodas institūtsen_US
dc.relationeu-repo/grantAgreement/ERDF/VIAA/1.1.1.2/VIAA/1/16/011/Pilsētu lingvistiskā ainava kā daudzpusīgs resurss Baltijas valstīs: valodnieka, uzņēmēja un studenta perspektīva//en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS::Human communicationen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::Languages and linguistics::Linguistic subjects::Linguisticsen_US
dc.subjectvalodas mācīšanaen_US
dc.subjectRefleksīvā pedagoģijaen_US
dc.subjecttekstpratībaen_US
dc.subjectpilsētu tekstien_US
dc.subjectafišasen_US
dc.subjectreklāmas pilsētāen_US
dc.subjectgrafiti pilsētāen_US
dc.titleCeļvedis pilsētu tekstu izpētēen_US
dc.title.alternativePopulārzinātnisks izdevums valodniecībāen_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/booken_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record