Show simple item record

dc.contributor.advisorŠvede, Aiga
dc.contributor.authorPanke, Karola
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte
dc.date.accessioned2021-01-22T02:01:14Z
dc.date.available2021-01-22T02:01:14Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.other79001
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/53364
dc.description.abstractPētījuma pirmā daļa veltīta dabiskas, vecuma izraisītas akomodācijas spēju samazināšanās (presbiopijas) procesa izpētei no klīniskās puses. Tiek kritiski izvērtēts koncepts par vecumam atbilstošām normas vērtībām un, balstoties uz pētījuma rezultātiem, piedāvāts modelis, kas ļauj precīzāk paredzēt indivīda vecumam sagaidāmo tuvuma korekcijas apjomu. Papildu iegūtie rezultāti parāda sakarību starp presbiopijas attīstības pakāpi un korekcijas ietekmi uz tuvuma darbu veiktspēju, kas ļauj prognozēt potenciālo ietekmi uz dzīves kvalitāti cilvēkiem pēc 45 gadu vecuma. Darba otrajā daļā tiek piedāvāta metodoloģija kā papildināt subjektīvos akomodācijas funkciju novērtēšanas testus ar dinamiski iegūtu objektīvo mērījuma komponenti, kā arī tiek izvērtētas minētās metodes priekšrocības, tehniski ierobežojošie faktori un papildu iegūtās informācijas nozīmīgums. Trešā daļa veltīta mūsdienu digitālo tehnoloģiju ietekmei uz redzes sistēmu. Tika novērtētas atšķirības viedtālruņu lietošanas attālumā, veicot aktīvu un pasīvu uzdevumu, jaunu pieaugušo vidū. Iegūtie rezultāti parāda, ka vidējais viedtālruņa lietošanas attālums ir būtiski tuvāks nekā klasiski pieņemtais 40 cm darba attālums, turklāt aktīvs uzdevums tiek veikts tuvākā attālumā nekā pasīvs uzdevums. Tika novērtēta arī acs akomodācijas atbilde un redzes nogurums pēc ilgstoša darba ar volumetrisko ekrānu, kas ir Latvijas inovācija trīsdimensiju attēlatveides tehnoloģiju jomā. Iegūtie rezultāti parāda iepriekš neaprakstītu, potenciāli pozitīvu ietekmi uz redzes atslābināšanos pēc darba ar īstu trīsdimensionālu attēlu.
dc.description.abstractThe first part of the thesis is aimed to study physiological, age related decline of eye accommodation (presbyopia) from clinical side. The tentative near addition based on the age expected norm values has been critically evaluated based on the results of the study and a new model is proposed that allows more accurate prediction of the amount of near correction expected for an individual's age. The additional results show a correlation between the degree of development of presbyopia and the effect of correction on the near task performance, allowing to estimate the potential impact on the quality of life of people over 45 years. The second part of the thesis proposes a methodology for supplementing subjective accommodation function tests with a dynamically obtained objective measurements, as well as evaluate the advantages of this method, technically limiting factors and significance of the additional information obtained. The third part focuses on the impact of current digital technologies on the visual system. The differences between smartphone viewing distance for active and passive task were assessed for young adults, showing that the average viewing distance for smartphone is significantly closer than the classically assumed near work distance of 40 cm, and the active task is performed at closer distance than the passive task. The status of ocular accommodation and visual fatigue after prolonged work with volumetric display, which is innovation in the field of three-dimensional imaging technology made in Latvia, has been evaluated. The results have highlighted previously undescribed, potentially positive effect on ocular relaxation after work with a real three-dimensional image.
dc.language.isolav
dc.publisherLatvijas Universitāte
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectFizika
dc.subjectMedicīniskā fizika
dc.subjectMedical physics
dc.titleAcs akomodācijas darbība digitālo tehnoloģiju laikmetā: subjektīvās un objektīvās acs akomodācijas novērtēšanas metodes un normas
dc.title.alternativePromocijas darbs
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record