Show simple item record

dc.contributor.advisorNikodemus, Oļģerts
dc.contributor.authorŅitavska, Natālija
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte
dc.date.accessioned2021-06-25T01:02:51Z
dc.date.available2021-06-25T01:02:51Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.other82724
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/54558
dc.description.abstractMaģistra darba tēma “Latvijas Nacionālās nozīmes ainavu noteikšana, aizsardzība, plānošana un pārvaldība” ir aktuāls jautājums Latvijā, jo nepieciešams ietvars to saglabāšanai, rīki plānošanai un pārvaldībai. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt praksē un teorijā balstītu metodiku Latvijas nacionālās nozīmes ainavu novērtēšanai un vadlīnijas to ilgtspējīgai plānošanai un pārvaldībai. Darbā ir definēta Nacionālās nozīmes ainavas būtība, analizēti to veidojošie faktori, kā arī apskatīta ainavas vieta teritorijas plānošanas praksē Eiropā, pieredze ainavas saglabāšanā, plānošanā un pārvaldībā. Ir apkopota un analizēta Latvijas pieredze ainavu plānošanā un esošais normatīvais ietvars, veikta ekspertu aptauja. Rezultātā ir izstrādāta Nacionālās nozīmes ainavas notiekšanas metodika un sagatavoti ainavu plānošanas un pārvaldības vadlīnijas un ieteikumi, balstoties uz Eiropas pieredzi.
dc.description.abstractThe topic of the master's thesis “Identification, protection, planning and management of landscapes of National lanscapes in Latvia” is a topical issue in Latvia, as a framework for their preservation, tools for planning and management are needed. The aim of the master's thesis is to develop a methodology based on practice and theory for the assessment of landscapes of national significance in Latvia and guidelines for their sustainable planning and management. The essence of the landscape of national significance is defined in the work, the factors forming it are analyzed, as well as the place of the landscape in the spatial planning practice in Europe, experience in landscape conservation, planning and management is considered. Latvia's experience in landscape planning and the existing regulatory framework have been summarized and analyzed, and an expert survey has been conducted. As a result, a methodology for landscapes of national significance has been developed and guidelines and recommendations for landscape planning and management have been prepared based on European experience.
dc.language.isolav
dc.publisherLatvijas Universitāte
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectArhitektūra
dc.subjectNacionālās nozīmes ainava
dc.subjectainavas saglabāšana
dc.subjectainavas noteikšanas metodika
dc.subjectainavas plānošana un pārvaldība
dc.titleLatvijas nacionālās nozīmes ainavu noteikšana, aizsardzība, plānošana un pārvaldība
dc.title.alternativeIdentification, Protection, Planning and Management of National Landscapes in Latvia
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record