Recent Submissions

 • Rētorika. Otrais vilnis 

  Rūmniece, Ilze (LU Bibliotēka, 2020-12-04)
  Profesore Ilze Rūmniece lekcijā dalījās iespaidos par Aristoteļa grāmatas “Runas māksla – Rētorika” latviskā tulkojuma tapšanu - darbu, kas turpinās un nebeidzas arī tagad, izteica savas domas par runas būtību, tās vietu, ...
 • Zvaigžņu likumi un senlatviskā gadskārta 

  Pundure, Irena (LU Bibliotēka, 2021-05-27)
  Pieņemot, ka Lielais Sprādziens (jeb Pasaules pirmsākums) noticis pirms 15 miljardiem gadu, salīdzinājumā ar kosmiskiem mērogiem Zemes civilizācijai ļoti īsā laika sprīdī ir izdevies atklāt galvenos dabas pamatlikumus: ...
 • Astronomiskās un dabas parādības aizvēsturē Ziemeļeiropā: atspoguļojums vēstures avotos un arheoloģiskajā materiālā 

  Zemītis, Guntis (LU Bibliotēka, 2021-05-20)
  Cilvēka dzīve aizvēsturē bija ļoti cieši saista ar dabu. Līdz ar pāreju uz ražotājsaimniecību vēlā akmens laikmeta beigās, bet īpaši sākot ar bronzas laikmetu, izveidojās ideoloģija, kurā centrālo vietu ieņēma Saule un ar ...
 • Astronomiskais aspekts sengrieķu tekstos 

  Gorņeva, Ilona; Lapāne, Daiga (LU Bibliotēka, 2021-04-23)
  Lekcijā tika aplūkoti atsevišķi debess ķermeņu un dabas parādību pieminējuma un atainojuma aspekti Eiropas senākajos dzejas tekstos, uzmanības lokā uzsverot sengrieķu literatūras sākotni ar Homēra un Hēsioda tekstiem un ...