Now showing items 1-1 of 1

    • Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitātes mācību spēku publikācijas,1945-1965: bibliogrāfija, 1 

      Bolgarina, L; Gailītis, Harijs; Geikina, Felicita; Lukstiņa, Ruta; Novackis, Henriks; Skomorovska, Tatjana; Zelmene, Zenta; P. Stučkas Latvijas Valsts universitāte. Zinātniskā bibliotēka (Zvaigzne, 1969)
      Bibliogrāfiskajā rādītājā sakopotas publikācijas, ko sarakstījuši Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitātes profesori, docenti, pasniedzēji, aspiranti, laboranti un citi zinātniskie darbinieki divdesmit gados ...