Now showing items 1-3 of 3

  • Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitātes mācību spēku publikācijas,1945-1965: bibliogrāfija, 1 

   Bolgarina, L; Gailītis, Harijs; Geikina, Felicita; Lukstiņa, Ruta; Novackis, Henriks; Skomorovska, Tatjana; Zelmene, Zenta; P. Stučkas Latvijas Valsts universitāte. Zinātniskā bibliotēka (Zvaigzne, 1969)
   Bibliogrāfiskajā rādītājā sakopotas publikācijas, ko sarakstījuši Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitātes profesori, docenti, pasniedzēji, aspiranti, laboranti un citi zinātniskie darbinieki divdesmit gados ...
  • Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitātes mācību spēku publikācijas,1945-1965: bibliogrāfija, 2 

   Gailītis, Harijs; Geikina, Felicita; Lukstiņa, Ruta; Novackis, Henriks; P. Stučkas Latvijas Valsts universitāte. Zinātniskā bibliotēka (Zvaigzne, 1971)
   Bibliogrāfiskajā rādītājā sakopoti P Stučkas Latvijas Valsts universitātes profesoru, docentu, pasniedzēju, aspirantu, laborantu un citu zinātnisko darbinieku darbi, kas publicēti no 1945. līdz 1965. gadam. Rādītāja ...
  • Profesors Kārlis Šteins: biobibliogrāfija 

   Gailītis, Harijs; Geikina, Felicita; Roze, Liene; Novackis, Henrihs; Skotele, Solveiga; P. Stučkas Latvijas Valsts universitāte. Astronomiskā observatorija; P. Stučkas Latvijas Valsts universitāte. Zinātniskā bibliotēka (P. Stučkas Latvijas Valsts universitāte, 1972)