Show simple item record

dc.contributor.advisorAusters, Ivars
dc.contributor.authorAlksne, Diāna
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
dc.date.accessioned2021-07-03T01:01:19Z
dc.date.available2021-07-03T01:01:19Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.other81051
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/56373
dc.description.abstractBakalaura darba mērķis ir noskaidrot, kas ir situācija, kas autovadītājam rada stresu, vadot automašīnu, kā arī noskaidrot vai pastāv saistības starp autovadīšanas stresu un autovadīšanas pieredzi, autovadīšanas pieredzi un situāciju, kas rada stresu, autovadīšanas stresu un autovadītāja uzvedību. Pētījumā piedalījās 155 respondentu, no tiem 99 sievietes un 56 vīrieši, vecumā no 18 līdz 66 gadiem, un ar autovadītāju apliecības ilgumu no 4 mēnešiem līdz 49 gadiem. Pētījuma ietvaros tika izmantota autovadītāju uzvedības aptauja (Drivers Behavior Questionnaire/ DBQ)- Reason, Manstead, Stradling, Baxter & Campbell, 1996). Latvijā adaptējuši Viesturs Reņģe un Ivars Austers (2007) un vizuāli analogā skala (Crichton, 2001). Iegūstot pētījuma rezultātus tika atklāts, ka starp autovadītāju stresu un pieredzi pastāv statistiski nozīmīgas saistības, starp autovadītāju pieredzi un situāciju, kas rada stresu nepastāv statistiski nozīmīgas saistības, taču starp autovadīšanas stresu un autovadītāju uzvedību pastāv statistiski nozīmīgas saistības.
dc.description.abstractThe aim of the bachelor's thesis is to find out what is the situation that causes stress to the driver while driving, as well as to find out whether there is a permanent relationship between driving stress and driving experience, driving experience and stressful, driving stress and driver behavior. 155 respondents participated in this study, including 99 women and 56 men, between the ages of 18 and 66, and with a driver attestation lasting between 4 months and 49 years. The study is based on the Drivers Behavior Questionnaire (DBQ) - Reason, Manstead, Stradling, Baxter & Campbell, 1996). Adapted in Latvian by Renge and Austers (2007) and a visual analogous scale (Crichton, 2001). The results of the study revealed that there is no statistically significant relationship between driver stress and experience, there is no statistically significant relationship between driver experience and stressful situation, but there is a constant statistically significant relationship between driving stress and driver behavior.
dc.language.isolav
dc.publisherLatvijas Universitāte
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectPsiholoģija
dc.subjectsituācija
dc.subjectpieredze
dc.subjectstress
dc.subjectsituation
dc.subjectexperience
dc.titlePieredze, situācija un to mijiedarbība kā autovadītāju stresa prognozētājas
dc.title.alternativeExperience, Situation and their Interaction as Drivers Stress Predictors
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record