Show simple item record

dc.contributor.advisorLaganovska, Egija
dc.contributor.authorLočmane, Zita
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
dc.date.accessioned2021-07-03T01:01:22Z
dc.date.available2021-07-03T01:01:22Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.other83377
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/56382
dc.description.abstractDiplomdarba nosaukums: Dabas materiālu izmantošana fonemātiskās uztveres pilnveidē 5 – 6 gadus veciem bērniem Darba autore: Zita Ločmane Darba zinātniskā vadītāja: Mg. paed. Egija Laganovska Darba saturs: 50 lappuses, 12 attēli, 4 tabulas, 12 pielikumi. Pētījuma mērķis: teorētiski izpētīt un praktiski pārbaudīt, vai dabas materiālu izmantošana palīdz pilnveidot fonemātisko uztveri. Pētījuma hipotēze: fonemātiskās uztveres pilnveide 5 – 6 gadus veciem bērniem būs veiksmīga, ja: •tiks ievērotas katra bērna vecumposma īpatnības; •tiks izmantoti dabas materiāli koriģējoši attīstošajā darbībā. Pētījuma teorētiskajā daļā autore apraksta un analizē vairāku autoru teorētiskās atziņas par bērnu attīstību, runas un valodas attīstību, fonemātisko uztveri, dabu un dabas materiāliem. Pētījuma empīriskajā daļā autore apraksta pētnieciski praktisko darbību, balstoties uz teorētiskajā daļā iegūtajām atziņām. Pētījuma noslēgumā tiek izdarīti secinājumi un tiek sniegti ieteikumi logopēdiem.
dc.description.abstractTitle of the diploma paper: The use of natural materials to improve the phonemic perception of 5 – 6 years old children Author of the diploma paper: Zita Ločmane Supervisor: Mg. paed. Egija Laganovska Diploma paper content: 50 pages, 12 images, 4 tables, 12 appendices. Research goal: to research theoretically and to test practically whether the use of natural materials helps to improve the phonemic perception. Research hypothesis: the improvement of phonemic perception of 5 – 6 years old children will be successful if: •individual identity of each child's age are taken into account; •nature materials are used in correcting. In the theoretical part the author describes and analyzes children's development, speech and language development, phonemic perception, nature and natural materials. In the empirical part the author describes the practical work of reasearch, based on the findings obtained in the theoretical part. At the end of the research paper conclusions were drawn and suggestions for speech therapists were offered.
dc.language.isolav
dc.publisherLatvijas Universitāte
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectPedagoģija
dc.subjectfonemātiskā uztvere
dc.subjectdabas materiāli
dc.subject5 – 6 gadus veci bērni
dc.subjectpilnveide
dc.titleDabas materiālu izmantošana fonemātiskās uztveres pilnveidē 5 – 6 gadus veciem bērniem
dc.title.alternativeThe use of natural materials to improve the phonemic perception of 5 – 6 years old children
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record