Show simple item record

dc.contributor.authorLatvijas Universitāte. 80. zinātniskā konference
dc.contributor.authorLatvijas Universitāte. Latvijas vēstures institūts
dc.date.accessioned2022-03-07T07:57:09Z
dc.date.available2022-03-07T07:57:09Z
dc.date.issued2022-03-03
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/57007
dc.descriptionThis volume brings together the abstracts of papers presented at the session “Society in the Territory of Latvia: Contacts and Processes in History” held by the Institute of Latvian History, University of Latvia on 3–4 March 2022 in the frame of the 80th International Scientific Conference of the University of Latvia. The abstracts reflect the contribution by historians, archaeologists and ethnologists from the Institute of Latvian History, University of Latvia, National Library of Latvia, Specially Protected Cultural Monument – Turaida Museum Reserve, and the Museum of the Occupation of Latvia to the study of topical issues in history. Archaeological research reveals issues of origin and distribution related to imported ceramics, as well as the results of archaeological research at Turaida Church Hill. The research of the history of Latvian peasants of the 17th–19th century is dedicated to the information found in the materials of the Jesuit archives of Dünaburg, mobility and diversity of economic activities, women's traditional clothing and the possibilities of its reconstruction. The activities of a British merchant resident in Riga and issues of enlightenment and history in the literature have also been assessed. Archival evidence of the families of the recruits and photographs as a source of research on peasants’ clothing have been analyzed. With the help of information published in the press, the reflection of the performance of Africans’ troupe in the 700th anniversary program of Riga, and the Soviet occupation in the regions of Latvia has been investigated. The reports analyze the Nazi actions in the extermination of mentally ill patients, the control methods used by the KGB and the militia, aspects of the political activities of the Latvians in exile and the tools of social memory mobilization in Russia. The reports included in the conference reflect the latest achievements of historians, in which the research of contacts and processes important in the history of Latvia is revealed.en_US
dc.description.abstractKrājumā apkopotas 2021. gada 3. un 4. martā Latvijas Universitātes 80. Starptautiskās zinātniskās konferences ietvaros Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta organizētās sekcijas “Sabiedrība Latvijas teritorijā: saskarsmes un procesi vēsturē” nolasīto referātu tēzes. Tēzēs atspoguļojas LU Latvijas vēstures institūta, Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Turaidas muzejrezervāta un Latvijas Okupācijas muzeja vēsturnieku, arheologu un etnologu ieguldījums aktuālu vēstures jautājumu izpētē. Arheologu pētījumos atklājas ar importēto keramiku saistīti izcelsmes un izplatības jautājumi, kā arī Turaidas Baznīckalna arheoloģiskās izpētes rezultāti. 17.–19. gadsimta latviešu zemnieku vēstures pētniecība veltīta Dinaburgas jezuītu arhīva materiālos atrodamajām ziņām, mobilitātei un ekonomiskās darbības daudzveidībai, sieviešu tradicionālajam apģērbam un tā rekonstrukcijas iespējām. Izvērtēta arī Rīgā rezidējoša britu tirgotāja darbība un apgaismības un vēstures jautājumi literatūrā. Analizētas arhīvu liecības par rekrutēto ģimenēm un fotogrāfijas kā zemnieku apģērba izpētes avots. Ar presē publicētās informācijas palīdzību analizēts Rīgas 700. jubilejas programmā ietvertā afrikāņu uzveduma un padomju okupācijas Latvijas reģionos atspoguļojums. Referātos analizētas nacistu akcijas psihiski slimo pacientu iznīcināšanā, VDK un milicijas izmantotās kontroles metodes, latviešu trimdas politiskās darbības aspekti un sociālās atmiņas mobilizācijas instrumenti Krievijā. Konferencē iekļautie referāti atspoguļo vēsturnieku jaunāko veikumu, kurā atklājas Latvijas vēsturē nozīmīgu saskarsmju un procesu izpēte.en_US
dc.language.isolaven_US
dc.publisherLatvijas Universitātes Latvijas vēstures institūtsen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::HUMANITIES and RELIGIONen_US
dc.subjectImporta akmensmasas keramikaen_US
dc.subjectTuraidas Baznīckalna arheoloģiskā izpēteen_US
dc.subjectZemnieku mobilitāte 17.-18. gs.en_US
dc.subjectK. Šulca "Kurzemes stāstu grāmata"en_US
dc.subjectFotogrāfiju nozīme 19. gs. apģērba vēstures pētniecībāen_US
dc.subjectOkupācija Latvijas provincē preses skatījumāen_US
dc.subjectPadomju sieviešu un ārzemnieku kontaktien_US
dc.subjectCilvēktiesību neievērošana PSRSen_US
dc.titleSabiedrība Latvijas teritorijā: saskarsmes un procesi vēsturē: tēzes, 2022. gada 3. un 4. martsen_US
dc.title.alternativeSabiedrība Latvijas teritorijā: saskarsmes un procesi vēsturēen_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/conferenceObjecten_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record