Kolekcijā ir apkopoti LU Bibliotēkas organizētās LU 70.zinātniskās konferences Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes sekcijas sēdes (2012.gada 6.-7.februārī) materiāli

Recent Submissions