Show simple item record

dc.contributor.advisorKaļķe, Baiba
dc.contributor.authorDriksna, Mārtiņš
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
dc.date.accessioned2022-05-27T12:29:11Z
dc.date.available2022-05-27T12:29:11Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.other85002
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/57220
dc.description.abstractIzglītības darba vadītāju kompetences aktuālajā izglītības terminoloģijā, Mārtiņš Driksna, darba vadītāja asoc. prof. Dr. paed. Baiba Kaļķe. Maģistra darbs, 82 lpp., 98 literatūras avoti, 11 pielikumu, 21 attēls un 3 tabulas. Latviešu valodā. Maģistra darba mērķis ir izpētīt izglītības darba vadītāju kompetences aktuālajā izglītības terminoloģijā. Mērķa sasniegšanai tika veikta teorētiskās literatūras, zinātnisko pētījumu un statistikas analīze; tika veikts izmēģinājuma pētījums, lai noskaidrotu tēmas aktualitāti, izstrādāta un veikta izglītības darba vadītāju anketēšana, veikta intervija ar nozares speciālistiem; apkopoti pētījuma rezultāti. Izstrādāti ieteikumi izglītības darba vadītājiem aktuālās izglītības terminoloģijas apgūšanai un nodošanai tālāk. Empīriskajā pētījuma daļā noskaidrots, kādas izglītības darba vadītāju kompetences ietekmē izglītības terminoloģijas attīstību un kādas sakarības veidojas. Atslēgvārdi: izglītība, izglītības darba vadītāji, izglītības terminoloģija, kompetences izglītības terminoloģijā.
dc.description.abstractCompetencies of heads of education in the current terminology of education, Martins Driksna, scientific supervisor associate professor Baiba Kaļķe, PhD. Master Theses, 82 pages, 98 literature sources, 11 annexes, 21 picture and 3 tables. In Latvian language. The aim of the master’s thesis is to study competencies of heads of education in the current terminology of education. To achieve the objective, analysis of theoretical literature, scientific research and statistics has been performed; a pilot study was carried out to find out the topicality, a survey for heads of education was developed and conducted, an interview with industry professionals was conducted; the results of the study have been compiled. Recommendations for heads of education on how to master and pass on current terminology of education have been developed. In the empirical part of the thesis, it is clarified which competencies of heads of education influence the development of terminology of education and what relationships are formed. Keywords: education, heads of education, terminology of education, competencies in the terminology of education.
dc.language.isolav
dc.publisherLatvijas Universitāte
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectIzglītības zinātnes
dc.subjectizglītība
dc.subjectizglītības darba vadītāji
dc.subjectizglītības terminoloģija
dc.subjectkompetences izglītības terminoloģijā
dc.titleIzglītības darba vadītāju kompetences aktuālajā izglītības terminoloģijā
dc.title.alternativeCompetencies of Heads of Education in the Current Terminology of Education
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record