Now showing items 1-1 of 1

    • Littera Scripta, Nr. 9: Jauno filologu rakstu krājums 

      Latvijas Universitāte. Rusistikas centrs (LU Akadēmiskais apgāds, 2017)
      Krājumā apkopoti materiāli no LU Rusistikas centra organizētās starptautiskās zinātniskās konferences “Valoda, mīts, folklora, literatūra, komunikācija: virs robežām” (2016. gada 3.–4. novembrī).