Kolekcijā ir apkopoti LU Bibliotēkas organizētās LU 69.zinātniskās konferences Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes sekcijas sēdes (2011.gada 3.februārī) materiāli

Recent Submissions