Now showing items 1-20 of 27

  • Novērotāju piezīmes, kas apjoma dēļ nav ievietotas tieši digitalizētajos žurnālos 

   Latvijas Astronomijas biedrība (2022)
   Mezosfēras mākoņu novērojumos sastopamas novērotāju piezīmes, kas sava apjoma dēļ nav ievietojamas žurnāla failā. Vairākos gadījumos novērotāji žurnālos ir arī pievienojuši grafiskas skices. Attiecīgās piezīmes tāpēc ...
  • Sudrabaino mākoņu novērojumi Latvijā 1957.-1983.gadā: žurnālu saturs un digitalizēšanas metodika 

   Kauliņš, Jānis (LU Astronomijas institūts, 2022)
   Latvijas Astronomijas biedrības arhīvā glabājas mezosfēras mākoņu (MC) novērojumu žurnāli par laika posmu no 1957. līdz 1983. gadam.. Tā kā pēdējos gados ir pieaugusi interese par MK novērojumu vēsturisko statistiku klimata ...
  • Sudrabaino mākoņu novērojumu žurnāli, 1957: Rīga 

   Latvijas Astronomijas biedrība (1957)
   Digitalizētie mezosfēras mākoņu 1957. gada RĪGAS novērojumu žurnāli: novērojumu sezonas naktis, novērotāji, MK identifikācija, meteoroloģiskā situācija, informācija par uzņemtajām fotogrāfijām. --//-- Mesospheric cloud ...
  • Sudrabaino mākoņu novērojumu žurnāli, 1958 : Baldone, Sigulda 

   Latvijas Astronomijas biedrība (1958)
   Digitalizētie mezosfēras mākoņu 1958. gada BALDONES un SIGULDAS novērojumu žurnāli: novērojumu sezonas naktis, novērotāji, MK identifikācija, meteoroloģiskā situācija, informācija par uzņemtajām fotogrāfijām. --//-- ...
  • Sudrabaino mākoņu novērojumu žurnāli, 1959: Baldone, Sigulda 

   Latvijas Astronomijas biedrība (1959)
   Digitalizētie mezosfēras mākoņu 1959. gada BALDONES un SIGULDAS novērojumu žurnāli: novērojumu sezonas naktis, novērotāji, MK identifikācija, meteoroloģiskā situācija, informācija par uzņemtajām fotogrāfijām. --//-- ...
  • Sudrabaino mākoņu novērojumu žurnāli, 1960: Rīga, Sigulda 

   Latvijas Astronomijas biedrība (1960)
   Digitalizētie mezosfēras mākoņu 1960. gada RĪGAS un SIGULDAS novērojumu žurnāli: novērojumu sezonas naktis, novērotāji, MK identifikācija, meteoroloģiskā situācija, informācija par uzņemtajām fotogrāfijām. --//-- Mesospheric ...
  • Sudrabaino mākoņu novērojumu žurnāli, 1961: Rīga, Sigulda 

   Latvijas Astronomijas biedrība (1961)
   Digitalizētie mezosfēras mākoņu 1961. gada RĪGAS un SIGULDAS novērojumu žurnāli: novērojumu sezonas naktis, novērotāji, MK identifikācija, meteoroloģiskā situācija, informācija par uzņemtajām fotogrāfijām. --//-- Mesospheric ...
  • Sudrabaino mākoņu novērojumu žurnāli, 1963: Rīga, Sigulda 

   Latvijas Astronomijas biedrība (1963)
   Digitalizētie mezosfēras mākoņu 1963. gada RĪGAS un SIGULDAS novērojumu žurnāli: novērojumu sezonas naktis, novērotāji, MK identifikācija, meteoroloģiskā situācija, informācija par uzņemtajām fotogrāfijām. --//-- Mesospheric ...
  • Sudrabaino mākoņu novērojumu žurnāli, 1964: Rīga, Sigulda 

   Latvijas Astronomijas biedrība (1964)
   Digitalizētie mezosfēras mākoņu 1964. gada RĪGAS un SIGULDAS novērojumu žurnāli: novērojumu sezonas naktis, novērotāji, MK identifikācija, meteoroloģiskā situācija, informācija par uzņemtajām fotogrāfijām. --//-- Mesospheric ...
  • Sudrabaino mākoņu novērojumu žurnāli, 1965: Rīga, Sigulda 

   Latvijas Astronomijas biedrība (1965)
   Digitalizētie mezosfēras mākoņu 1965. gada RĪGAS un SIGULDAS novērojumu žurnāli: novērojumu sezonas naktis, novērotāji, MK identifikācija, meteoroloģiskā situācija, informācija par uzņemtajām fotogrāfijām. --//-- Mesospheric ...
  • Sudrabaino mākoņu novērojumu žurnāli, 1966: Rīga, Sigulda 

   Latvijas Astronomijas biedrība (1966)
   Digitalizētie mezosfēras mākoņu 1966. gada RĪGAS un SIGULDAS novērojumu žurnāli: novērojumu sezonas naktis, novērotāji, MK identifikācija, meteoroloģiskā situācija, informācija par uzņemtajām fotogrāfijām. --//-- Mesospheric ...
  • Sudrabaino mākoņu novērojumu žurnāli, 1967: Rīga, Sigulda 

   Latvijas Astronomijas biedrība (1967)
   Digitalizētie mezosfēras mākoņu 1967. gada RĪGAS un SIGULDAS novērojumu žurnāli: novērojumu sezonas naktis, novērotāji, MK identifikācija, meteoroloģiskā situācija, informācija par uzņemtajām fotogrāfijām. --//-- Mesospheric ...
  • Sudrabaino mākoņu novērojumu žurnāli, 1968: Rīga 

   Latvijas Astronomijas biedrība (1968)
   Digitalizētie mezosfēras mākoņu 1968. gada RĪGAS novērojumu žurnāls: novērojumu sezonas naktis, novērotāji, MK identifikācija, meteoroloģiskā situācija, informācija par uzņemtajām fotogrāfijām. Nepilnīgi dati. --//-- ...
  • Sudrabaino mākoņu novērojumu žurnāli, 1969: Rīga, Sigulda 

   Latvijas Astronomijas biedrība (1969)
   Digitalizētie mezosfēras mākoņu 1969. gada RĪGAS (nepilnīgi dati) un SIGULDAS novērojumu žurnāli: novērojumu sezonas naktis, novērotāji, MK identifikācija, meteoroloģiskā situācija, informācija par uzņemtajām fotogrāfijām. ...
  • Sudrabaino mākoņu novērojumu žurnālis 1962: Sigulda 

   Latvijas Astronomijas biedrība (1962)
   Digitalizēts mezosfēras mākoņu 1962. gada SIGULDAS novērojumu žurnāls: novērojumu sezonas naktis, novērotāji, MK identifikācija, meteoroloģiskā situācija, informācija par uzņemtajām fotogrāfijām. --//-- Mesospheric cloud ...
  • Sudrabaino mākoņu novērojumu žurnāls, 1973: Sigulda 

   Latvijas Astronomijas biedrība (1973)
   1973. gada SIGULDAS novērojumu žurnāls: novērojumu sezonas naktis, novērotāji, MK identifikācija, meteoroloģiskā situācija, informācija par uzņemtajām fotogrāfijām. --//-- Mesospheric cloud observation data in Sigulda, ...
  • Sudrabaino mākoņu novērojumu žurnāls, 1974: Sigulda 

   Latvijas Astronomijas biedrība (1974)
   Digitalizēts mezosfēras mākoņu 1974. gada SIGULDAS novērojumu žurnāls: novērojumu sezonas naktis, novērotāji, MK identifikācija, meteoroloģiskā situācija, informācija par uzņemtajām fotogrāfijām. --//-- Mesospheric cloud ...
  • Sudrabaino mākoņu novērojumu žurnāls, 1975: Sigulda 

   Latvijas Astronomijas biedrība (1975)
   Digitalizēts mezosfēras mākoņu 1975. gada SIGULDAS novērojumu žurnāls: novērojumu sezonas naktis, novērotāji, MK identifikācija, meteoroloģiskā situācija, informācija par uzņemtajām fotogrāfijām. --//-- Mesospheric cloud ...
  • Sudrabaino mākoņu novērojumu žurnāls, 1976: Sigulda 

   Latvijas Astronomijas biedrība (1976)
   Digitalizēts mezosfēras mākoņu 1976. gada SIGULDAS novērojumu žurnāls: novērojumu sezonas naktis, novērotāji, MK identifikācija, meteoroloģiskā situācija, informācija par uzņemtajām fotogrāfijām. --//-- Mesospheric cloud ...
  • Sudrabaino mākoņu novērojumu žurnāls, 1977: Sigulda 

   Latvijas Astronomijas biedrība (1977)
   Digitalizēts mezosfēras mākoņu 1977. gada SIGULDAS novērojumu žurnāls: novērojumu sezonas naktis, novērotāji, MK identifikācija, meteoroloģiskā situācija, informācija par uzņemtajām fotogrāfijām. --//-- Mesospheric cloud ...