Now showing items 21-27 of 27

  • Sudrabaino mākoņu novērojumu žurnāls, 1980: Sigulda 

   Latvijas Astronomijas biedrība (1980)
   Digitalizēts mezosfēras mākoņu 1980. gada SIGULDAS novērojumu žurnāls: novērojumu sezonas naktis, novērotāji, MK identifikācija, meteoroloģiskā situācija, informācija par uzņemtajām fotogrāfijām. --//-- Mesospheric cloud ...
  • Sudrabaino mākoņu novērojumu žurnāls, 1981: Sigulda 

   Latvijas Astronomijas biedrība (1981)
   Digitalizēts mezosfēras mākoņu 1981. gada SIGULDAS novērojumu žurnāls: novērojumu sezonas naktis, novērotāji, MK identifikācija, meteoroloģiskā situācija, informācija par uzņemtajām fotogrāfijām. --//-- Mesospheric cloud ...
  • Sudrabaino mākoņu novērojumu žurnāls, 1982: Sigulda 

   Latvijas Astronomijas biedrība (1982)
   Digitalizēts mezosfēras mākoņu 1982. gada SIGULDAS novērojumu žurnāls: novērojumu sezonas naktis, novērotāji, MK identifikācija, meteoroloģiskā situācija, informācija par uzņemtajām fotogrāfijām. --//-- Mesospheric cloud ...
  • Sudrabaino mākoņu novērojumu žurnāls, 1983: Sigulda 

   Latvijas Astronomijas biedrība (1983)
   Digitalizēts mezosfēras mākoņu 1983. gada SIGULDAS novērojumu žurnāls: novērojumu sezonas naktis, novērotāji, MK identifikācija, meteoroloģiskā situācija, informācija par uzņemtajām fotogrāfijām. --//-- Mesospheric cloud ...
  • Sudrabaino mākoņu novērojumi Latvijā 1957.-1983.gadā: žurnālu saturs un digitalizēšanas metodika 

   Kauliņš, Jānis (LU Astronomijas institūts, 2022)
   Latvijas Astronomijas biedrības arhīvā glabājas mezosfēras mākoņu (MC) novērojumu žurnāli par laika posmu no 1957. līdz 1983. gadam.. Tā kā pēdējos gados ir pieaugusi interese par MK novērojumu vēsturisko statistiku klimata ...
  • Sudrabaino mākoņu novērošanas žurnālu arhīvs - kopsavilkums 

   Kauliņš, Jānis (2022)
   Kopsavilkums par sudrabaino mākoņu novērošanas žurnāliem laikaposmam no 1957. līdz 1983,g,, kas ir saglabājušies Latvijas Astronomijas biedrības arhīvā. --//-- A summary of the mesospheric cloud observation logs 1957-1983 ...
  • Novērotāju piezīmes, kas apjoma dēļ nav ievietotas tieši digitalizētajos žurnālos 

   Latvijas Astronomijas biedrība (2022)
   Mezosfēras mākoņu novērojumos sastopamas novērotāju piezīmes, kas sava apjoma dēļ nav ievietojamas žurnāla failā. Vairākos gadījumos novērotāji žurnālos ir arī pievienojuši grafiskas skices. Attiecīgās piezīmes tāpēc ...