Show simple item record

dc.contributor.advisorAusters, Ivarsen_US
dc.contributor.authorStafecka, Agateen_US
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāteen_US
dc.date.accessioned2015-03-23T10:05:55Z
dc.date.available2015-03-23T10:05:55Z
dc.date.issued2012en_US
dc.identifier.other39943en_US
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/6117
dc.description.abstractŠī pētījuma mērķis bija noskaidrot, saistību starp piesaistes stiliem un finanšu risku un noskaidrot, kurš piesaistes stils paredz lielāku finanšu riska uzņemšanos. Pētījumā piedalījās 105 ekonomikas studenti, no kuriem 40 bija vīrieši un 65 – sievietes, vecumā no 19 – 25 gadiem, ar vidējo vecumu 19,6 gadi. Respondenti bija no 3 dažādām ekonomikas studiju programmām. Piesaistes stilu noteikšanai tika izmantota „Attiecību aptauja” (Relationship Questionnaire, Bartholomew & Horowzit, 1991; Latvijā adaptējusi Ieva Bite, 2002) un finanšu riska noteikšanai tika izmantota „Finanšu riska aptauja” (Grable & Lytton, 1999, Fleishel, 2006, Ibbotson Associates, 2007; Latvijā adaptējusi autore, 2011). . Pētījumā tika iegūta statistiski nozīmīga pozitīva saistība starp izvairīgi noraidošo piesaistes stilu un finanšu risku, tas nozīmē – jo augstāka izvairīgi bailīgā piesaistes stila izteiktība, jo augstāki finanšu riska rādītāji. Rezultāti apliecina, ka piesaistes stils (izvairīgi noraidošais) ir nozīmīgs finanšu riska prognozētājs, tas pierāda, ka bērnības pieredze, attiecības ar māti ietekmē indivīda attieksmi un rīcību ar finansēm. Šajā pētījumā netika konstatētas statistiski nozīmīgas atšķirības starp vīriešu un sieviešu aritmētiskiem vidējiem piesaistes stilu un finanšu riska rādījumos, lai gan citi pētījumi atklāj, ka vīrieši uzrāda augstākus finanšu riska rādītājus.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study was to determine, whether there is a connection between attachment styles and financial risk and to find out which attachment style provides greater financial risk-taking. In this study participated 105 economic students, of which 40 were men and 65 – woman aged 19 – 25 years, with a mean age 19,6 years. Respondents were from 3 different economic study programs. To determine participant`s attachment style, the author used „Relationship Questionnaire” (Bartholomew & Horowzit, 1991, adapted in Latvia by Ieva Bite, 2002), and to determine financial risk, the author used „Financial Risk Survey” (Grable & Lytton, 1999, Fleishel, 2006, Ibbotson Associates, 2007, adapted in Latvia by the author2011). The results show that attachment style (dismissing) is an important predictor of financial risk-taking, it shows that childhood experiences, relationship with the mother affect an individual's attitude and behavior with the finances. This study did not show statistically significant differences between men and women in the mean values of attachment styles and financial risk-taking, although other studies show that men display higher financial risk-taking. In this study were found a statistically significant positive correlation between dismissing attachment style and financial risk, it means – the higher the dismissing attachment style results, the higher the financial risk-taking results.en_US
dc.language.isoN/Aen_US
dc.publisherLatvijas Universitāteen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectPsiholoģijaen_US
dc.titlePiesaistes stils un finanšu risks ekonomikas studentiem.en_US
dc.title.alternativeAttachment style and financial risk taking: Study of economic studentsen_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record