Show simple item record

dc.contributor.authorBeķere, Kristīne
dc.date.accessioned2023-04-11T09:17:42Z
dc.date.available2023-04-11T09:17:42Z
dc.date.issued2023-03
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/61840
dc.descriptionThe collection contains the abstracts of the papers presented at the section "Conflicts and Cooperation in History" organised by the Institute of Latvian History as part of the 81st International Scientific Conference of the University of Latvia on 30 and 31 March 2023. The theses reflect the contributions of researchers from the Institute of Latvian History, the Faculty of History and Philosophy, the Institute of Philosophy and Sociology, Kalnciema Museum, several independent Latvian researchers, as well as Romanian and Lithuanian researchers to the study of topical historical issues. The studies analyse cases of conflict and cooperation in history in the broadest sense and over a wide geographical and chronological scope: from the Middle Ages to the 1980s. It looks at interactions between Livonian towns, the influence of craft decoration and clothing styles from certain models, and examples of political, economic and military cooperation in Latvia and, for example, between Romania and Sweden. Studies on conflicts analyse written and archaeological evidence of 18th century warfare, events during the Latvian War of Independence, the Spanish Civil War and World War II. Episodes of both cooperation and conflict are explored in the relations of the Brethren Churches with the administration of the Russian Empire, between Latvians and Baltic Germans, and after the Second World War - both in exile and in the bureaucracy of Soviet-occupied Latvia.en_US
dc.description.abstractKrājumā apkopotas 2023. gada 30. un 31. martā Latvijas Universitātes 81. starptautiskās zinātniskās konferences ietvaros Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta organizētās sekcijas “Konflikti un sadarbība vēsturē” nolasīto referātu tēzes. Tēzēs atspoguļojas LU Latvijas vēstures institūta, LU Vēstures un filozofijas fakultātes, LU Filozofijas un socioloģijas institūta, Kalnciema muzeja pētnieku, vairāku neatkarīgo Latvijas pētnieku, kā arī Rumānijas un Lietuvas pētnieku ieguldījums aktuālu vēstures jautājumu izpētē. Pētījumos analizēti konfliktu un sadarbības gadījumi vēsturē visplašākajā nozīmē un plašā ģeogrāfiskā un hronoloģiskā tvērumā: no viduslaikiem līdz pat 1980. gadiem. Aplūkota Livonijas mazpilsētu mijiedarbība, amatniecības darinājumu dekoru un apģērbu stilu ietekmēšanās no paraugiem, kā arī politiskas, ekonomiskas un militāras sadarbības piemēri gan Latvijā, gan arī, piemēram, starp Rumāniju un Zviedriju. Konfliktiem veltītie pētījumi analizē rakstiskas un arheoloģiskas liecības par 18. gadsimta karadarbību, norises Latvijas Neatkarības kara, Spānijas pilsoņu kara un arī Otrā pasaules kara laikā. Gan sadarbības, gan konfliktu epizodes savukārt apskatītas Brāļu draudžu attiecībās ar Krievijas impērijas pārvaldi, latviešu un vācbaltiešu starpā, kā arī pēc Otrā pasaules kara – gan trimdā, gan padomju okupētās Latvijas birokrātijā.en_US
dc.language.isolaven_US
dc.publisherLatvijas Universitāteen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::HUMANITIES and RELIGIONen_US
dc.subjectLatvijas Neatkarības karšen_US
dc.subjectLivonijaen_US
dc.subjectBrāļu draudzesen_US
dc.subjectLielais Ziemeļu karšen_US
dc.subjectEtnogrāfiskās izrādesen_US
dc.subjectLatvijas PSR vēstureen_US
dc.titleLU 81. starptautiskās zinātniskās konferences sekcijas "Konflikti un sadarbība vēsturē" : tēzesen_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/conferenceObjecten_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record