Rakstu krājumu „Valoda: nozīme un forma” sagatavo Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Latvistikas un baltistikas nodaļa. Krājums iznāk reizi gadā, tajā tiek publicēti pētījumi latviešu un vispārīgajā valodniecībā par dažādiem tematiem – gramatiku, pragmatiku, semantiku, kognitīvo lingvistiku u. c., kā arī mūsdienīgu lingvistisko metodoloģiju. Rakstu krājumā tiek apkopoti ikgadējo Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Latvistikas un baltistikas nodaļas rīkoto starptautisko valodniecības konferenču un semināru materiāli. Krājums „Valoda: nozīme un forma” paredzēts gan zinātniekiem un universitāšu valodniecības kursu docētājiem, gan doktorantiem u. c. līmeņu studentiem, gan citiem interesentiem.

Visi krājumā ievietotie raksti ir divkārt anonīmi recenzēti..

ISSN 2255-9256

e-ISSN 2256-0602

DOI:https://doi.org/10.22364/vnf

===============================================

Recent Submissions