Show simple item record

dc.contributor.advisorGrūzītis, Normunds
dc.contributor.authorPretkalniņa, Lauma
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Datorikas fakultāte
dc.date.accessioned2023-09-05T01:03:49Z
dc.date.available2023-09-05T01:03:49Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.other93020
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/63034
dc.description.abstractPromocijas darbs veltīts hibrīda latviešu valodas gramatikas modeļa izstrādei un transformēšanai uz Universālo atkarību (Universal Dependencies, UD) modeli. Promocijas darbā ir aizsākts jauns latviešu valodas izpētes virziens – sintaktiski marķētos tekstos balstīti pētījumi. Darba rezultātā ir izstrādāts un aprobēts fundamentāls, latviešu valodai iepriekš nebijis valodas resurss – mašīnlasāms sintaktiski marķēts korpuss 17 tūkstošu teikumu apmērā. Teikumi ir marķēti atbilstoši diviem dažādiem sintaktiskās marķēšanas modeļiem – darbā radītajam frāžu struktūru un atkarību gramatikas hibrīdam un starptautiski aprobētajam UD modelim. Izveidotais valodas resurss publiski pieejams gan lejuplādei, gan tiešsaistes meklēšanai abos iepriekš minētajos marķējuma veidos. Pētījuma laikā radīta rīku kopa un latviešu valodas sintaktiski marķētā korpusa veidošanai vajadzīgā infrastruktūra. Tajā skaitā tika definēti plašam valodas pārklājumam nepieciešamie LU MII eksperimentālā hibrīdā gramatikas modeļa paplašinājumi. Tāpat tika analizētas iespējas atbilstoši hibrīdmodelim marķētus datus pārveidot uz atkarību modeli, un tika radīts atvasināts UD korpuss. Izveidotais sintaktiski marķētais korpuss ir kalpojis par pamatu, lai varētu radīt augstas precizitātes (91%) parsētājus latviešu valodai. Savukārt dalība UD iniciatīvā ir veicinājusi latviešu valodas un arī citu fleksīvu valodu resursu starptautisko atpazīstamību un fleksīvām valodām piemērotāku rīku izveidi datorlingvistikā – pētniecības jomā, kuras vēsturiskā izcelsme pamatā meklējama darbā ar analītiskajām valodām. Atslēgvārdi: sintakses korpuss, Universal Dependencies, valodu tehnoloģijas
dc.description.abstractThe given doctoral thesis describes the creation of a hybrid grammar model for the Latvian language, as well as its subsequent conversion to a Universal Dependencies (UD) grammar model. The thesis also lays the groundwork for Latvian language research through syntactically annotated texts. In this work, a fundamental Latvian language resource was developed and evaluated for the first time – a machine-readable treebank of 17 thousand syntactically annotated sentences. The sentences are annotated according to two syntactic annotation models: the hybrid grammar model developed in the thesis, and the internationally recognised UD model. Both annotated versions of the treebank are publicly available for downloading or querying online. Over the course of the study, a set of tools and infrastructure necessary for treebank creation and maintenance were developed. The language coverage of the IMCS UL experimental hybrid model was extended, and the possibilities were defined for converting data annotated according to the hybrid grammar model to the dependency grammar model. Based on this work, a derived UD treebank was created. The resulting treebank has served as a basis for the development of high accuracy (91%) Latvian language parsers. Furthermore, the participation in the UD initiative has promoted the international recognition of Latvian and other inflective languages and the development of better-fitted tools for inflective language processing in computational linguistics, which historically has been more oriented towards analytic languages. Keywords: treebank, Universal Dependencies, language technologies
dc.description.sponsorshipEiropas Sociālā fonda projekts „Atbalsts doktora studijām Latvijas Universitātē ” Nr. 2009/0138/1DP/1.1.2.1.2./09/IPIA/VIAA/004.
dc.language.isolav
dc.publisherLatvijas Universitāte
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectDatorzinātnes
dc.subjectDatoru un sistēmu programmatūra
dc.subjectComputer Science
dc.titleFormāls latviešu valodas gramatikas modelis un tā realizācija mašīnlasāmā sintakses korpusā
dc.title.alternativePromocijas darbs
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record