Show simple item record

dc.contributor.advisorHelmane, Ineta
dc.contributor.authorKomkova, Megija
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
dc.date.accessioned2023-09-06T01:03:07Z
dc.date.available2023-09-06T01:03:07Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.other96191
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/64158
dc.description.abstractBakalaura darba nosaukums – Vizualizācija matemātikas prasmju apguves veicināšanai skolēniem 3. klasē. Darba autore – Megija Komkova Darba vadītāja – Asoc. Prof., Dr.paed Ineta Helmane Bakalaura darba mērķis ir pētīt iespējas vizualizācijas izmantošanai matemātikas prasmju apguvei skolēniem matemātikas mācībā sākumskolā un apkopot ieteikumus matemātisko prasmju apguvei ar vizualizāciju. Bakalaura darbs sastāv no teorētiskās un empīriskās daļas , secinājumiem un priekšlikumiem. Teorētiskajā daļā analizēta un apkopota pedagoģijas un psiholoģijas zinātniskā literatūra un pētījuma par vizualizācijas būtību, matemātikas mācību sākumskolā, vizualizācijas matemātikas satura apguves veicināšanu. Empīriskajā daļā veikts pētījums un apkopoti ieteikumi vizualizācijas iekļaušanai matemātikas satura apguvei skolēniem matemātikas mācībā 3. klasei. Pētījuma jautājums – kā matemātisko prasmju apguvē izmanot vizualizāciju? Darba kopējais apjoms ir 49 lapaspuses. Tajās ir iekļautas 4 tabulas, 18 attēli, 4 pielikumi. Atslēgas vārdi – vizualizācija, matemātikas mācība
dc.description.abstractThe title of the bachelor’s theses is The use of visualisation to promote the learning of mathematics skills for pupils in the 3rd grade. Author – Megija Komkova Supervisor – Asoc. Prof., Dr.ped Ineta Helmane The aim of the bachelor's thesis is to research the possibilities of using visualisation for learning mathematical skills for pupils in primary school and to compile recommendations for learning mathematical skills with the use of visualisation. The bachelor’s thesis consists of the theoretical and empirical sections, conclusion and proposals. The theoretical part analyses and summarizes the scientific literature of pedagogy and psychology as well as research on the nature of visualisation, mathematics teaching in primary school, and promotion of visualisation for learning mathematics. In the empirical section, a study was carried out and recommendations were collected for the inclusion of visualisation in the learning of mathematics content for pupils in the 3rd grade. Research question – how to use visualisation for learning mathematical skills? The length of the bachelor’s theses is 49 pages. It includes 4 tables, 18 images, 4 appendixs. Keywords – visualisation, mathematics teaching
dc.language.isolav
dc.publisherLatvijas Universitāte
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectIzglītības zinātnes
dc.subjectVizualizācija
dc.subjectMatemātikas mācība
dc.titleVizualizācija matemātikas prasmju apguves veicināšanai skolēniem sākumskolā
dc.title.alternativeUse of visualisation to promote the learning of mathematics skills for pupils in primary school
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record