Show simple item record

dc.contributor.advisorVanags, Edmunds
dc.contributor.authorTreilone-Kalniņa, Linda
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
dc.date.accessioned2023-09-06T01:03:08Z
dc.date.available2023-09-06T01:03:08Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.other96219
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/64165
dc.description.abstractPētījuma mērķis ir noskaidrot emociju regulācijas, vadības funkciju un uzmanības deficīta un hiperaktivitātes traucējumu pazīmju saistības pieaugušo izlasē. Pētījuma ietvaros piedalījās 116 respondenti vecumā no 18 līdz 60 gadiem. Respondenti aizpildīja piecus vadības funkciju testus: Simbolu virknes testu, Pirksta uzsitiena testu, Ciparu atmiņas testu, Vizuālās uzmanības noturības B testu un Strūpa vārdu un krāsu testu. Kā arī divas aptaujas: Emociju regulāciju aptauju (Emotion Regulation Queastionnaire, Gross & John, 2003) un Pieaugušo UDHS pašnovērtējuma skalas (ASRS-v1.1) Simptomu kontrollapu (Adult ADHD Self-Report Scale (ASRS-v1.1) Symptom Checklist, Kessler et al., 2005). Šī darba ietvaros tika tulkota Pieaugušo UDHS pašnovērtējuma skalas (ASRS-v1.1) Simptomu kontrollapa (Adult ADHD Self-Report Scale (ASRS-v1.1) Symptom Checklist, Kessler et al., 2005) uz latviešu valodu. Pētījuma rezultātos tika noskaidrots, ka pastāv statistiski nozīmīga korelācija starp kognitīvo elastību, uzmanības noturību un UDHS pazīmēm. Interesanti, ka iekļaujot vecumu kā mainīgo lielumu korelācija netika konstatēta. Turklāt, emociju regulācijas stratēģiju lietošana neuzrādīja statistiski nozīmīgu korelāciju ar UDHS pazīmēm.
dc.description.abstractThe aim of this study was to find out the relationship between emotion regulation and executive function in adults with ADHD indication. In the study, 116 respondents were aged 18 to 60. Respondents completed five executive functions tests: the Digital Symbol Substitution Test, the Finger Tapping Test, the Digital Span test, the Sustained Attention B Test, and the Stoop Word and Color Test and two surveys: Emotion Regulation Questionnaire (Gross & John, 2003) and Adult ADHD Self-Report Scale (ASRS-v1.1) Symptom Checklist (Kessler et al., 2005). The study included a translation of the survey - Adult ADHD SelfReport Scale (ASRS-v1.1) Symptom Checklist (Kessler et al., 2005) to latvian language. Results indicated statistically significant correlations between cognitive flexibility, attention fatigue, and ADHD indication. Interestingly, there was no correlation with age as a variable. There are no statistically significant correlations between emotion regulation strategies and ADHD indication.
dc.language.isolav
dc.publisherLatvijas Universitāte
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectPsiholoģija
dc.subjectUDHS
dc.subjectvadības funkcijas
dc.subjectemociju regulācija
dc.subjectpieaugušie
dc.titleEmociju regulācijas, vadības funkciju un uzmanības deficīta un hiperaktivitātes traucējuma pazīmju saistības pieaugušo izlasē
dc.title.alternativeThe Relationship Between Emotion Regulation and Executive Function in Adults with ADHD Indication
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record