• Вокруг теоремы Геделя 

   Podnieks, Karlis (Latvia State University, 1981)
   Проведен методологический анализ природы математики. Показано, что сущность математического метода состоит в исследовании застывших моделей. Обоснована несостоятельность утверждений об ограниченности аксиоматического метода. ...
  • Вокруг теоремы Геделя 

   Podnieks, Karlis (Рига: Зинатне, 1992)
   Проведен методологический анализ природы математики. Показано, что сущность математического метода состоит в исследовании застывших моделей. Обоснована несостоятельность утверждений об ограниченности аксиоматического ...
  • Varbūtības. Mācību grāmata vidusskolām. 

   Podnieks, Kārlis (Rīga, 1992)
   Saturs. 1. Trīs etīdes. 2. Varbūtības jēdziens. 3. Varbūtību īpašības. 4. Kombinatorikas lietošana varbūtību teorijā. 5. Nosacītās varbūtības. 6. Beijesa formula. 7. Gadījuma lielumi. 8. Dispersija. Čebiševa ...
  • Informācijas tehnoloģijas nozares tiesību un standartu pamati 

   Šmite, Darja; Dosbergs, Dainis; Borzovs, Juris (LU Apgāds, 2005)
   Fundamentals of laws and standards in information and communication technology sector are presented.
  • Combinatorial Maps. Tutorial 

   Zeps, Dainis (2012-03-22)
   This tutorial introduces a reader in the theory of combinatorial maps theory as it is outlined in the author's article Graphs as rotations, KAM Series, Prague, 1996, arxiv.org/abs/0909.0104.
  • What is Mathematics: Gödel's Theorem and Around (Edition 2013) 

   Podnieks, Karlis (2013-06-23)
   Hyper-textbook for students in mathematical logic and foundations of mathematics. Edition 2013. ATTENTION! New Edition 2015 available at https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/5306.
  • Introduction to Mathematical Logic (Edition 2014) 

   Detlovs, Vilnis; Podnieks, Karlis (2014-08-25)
   Hyper-textbook for students. This is Edition 2014. ATTENTION! New Edition 2021 available at https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/53914
  • What is Mathematics: Gödel's Theorem and Around (Edition 2015) 

   Podnieks, Karlis (2015-01-25)
   Hyper-textbook for students in mathematical logic and foundations of mathematics. Edition 2015.
  • Introduction to Mathematical Logic (Edition 2017) 

   Podnieks, Karlis (2017-05-24)
   This is Edition 2017. Read the NEW Edition 2021 at https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/53914. Hyper-textbook for students in mathematical logic. First order languages. Axioms of constructive and classical logic. Proving ...
  • Introduction to Mathematical Logic, Edition 2021 

   Detlovs, Vilnis; Podnieks, Karlis (2021-02-07)
   Textbook for students in mathematical logic. First order languages. Axioms of constructive and classical logic. Proving formulas in propositional and predicate logic. Glivenko's theorem and constructive embedding. Axiom ...