Now showing items 1-1 of 1

    • CRIS (Current research information system), CRIS Slovēnijā – SICRIS 

      Ranka, Sandra (2012-07-27)
      Ziņojumā ietverts zinātniskās informācijas sistēmas CRIS (Current research information system) raksturojums un tās izmantošanas iespējas pētnieciskās darbības novērtēšanā un zinātniskās darbības atspoguļošanā, kā arī sniegts ...