<P> Šajā kolekcijā apkopoti zemāk minēto semināru materiāli:</P> <p>„Institucionālais repozitārijs pētniecības attīstībai un zinātniskās informācijas pieejamībai” (2011. gada 28. oktobris) / Workshop on "Institutional research repository for the development and availability of scientific information" (28th October, 2011.) </P> <p>Seminārs "Atbalsti Open Access kustību un piedalies institucionālo repozitāriju veidošanā" Latvijas augstskolu pārstāvjiem 2012.gada 23. martā.</P> <P> Open Access nedēļas seminārs " Brīvpieejas e-resursu puiblicēšana: iespējas un attīstība" (2012.g. 26.oktobris)</P>

Recent Submissions