Recent Submissions

 • LVU vīru koris 

  Bernava, Laura (Latvijas Universitātes Bibliotēka, 2013)
 • Latvijas Universitātes publikāciju citējamība datubāzēs (2012-2015) 

  Rampāne, Ilga; Rozenberga, Gita (Latvijas Universitāte, 2016-06)
  Prasības izmantot citējamības datubāzes zinātniskās darbības novērtējumam ir noteiktas Latvijā spēkā esošajos normatīvajos aktos. Tās ir noderīgas arī, lai veicinātu starptautisko zinātnikso sadarbību. LU publikāciju skaits, ...
 • Izdevuma "Description de l'Égypte" oriģinālgravīras 

  Saviča, Mārīte (Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, 2014)
  Raksts par izstādē "Tutanhamona dzintars : Senā Ēģipte = The Amber of Tutankhamun : Ancient Egypt" (Rīgas birža, 2014.g. 14. novembris - 2015.g. 25. janvāris) eksponētajām senajām gravīrām no Latvijas Universitātes ...
 • Open Access movement in Latvia 

  Gudakovska, Iveta; Rozenberga, Gita; Lapsa, Evija (2014)
  This article gives information about the situation of Open Access development in Latvia between 2009 and 2013. The Library of the University of Latvia has made a serious effort to inform the scientific community through ...
 • Senās mūzikas ansamblis "Canto" 

  Nikele, Liene (2014-04-17)
 • Sieviešu koris "Latve" 

  Vēliņa-Švilpe, Ilona (2014-03-11)
 • Tautas lietišķās mākslas studija "Vāpe" 

  Vēliņa-Švilpe, Ilona (2014-03-06)
 • Augstskolu bibliotekāru profesionālās kompetences 

  Alkšbirze, Rita (Latvijas Universitātes Bibliotēka, 2014)
  Publikācija publicēta rakstu krājumā "Bibliotēka kā universitātes informācijas un mācību telpa = A Library as University Information and Education Space". Rakstā analizētas svarīgākās augstskolu bibliotekāriem nepieciešamās ...
 • Pedagoģiskā kompetence un tās vieta augstskolas bibliotēkas darbā 

  Vēliņa-Švilpe, Ilona (2014-02-24)
  Augstskolas bibliotēkas darbības specifika ir lietotāju izglītošana un informācijas prasmju veicināšana, lai sekmētu studiju un pētnieciskās darbības attīstību. Lai to sasniegtu, bibliotekāra profesionālajā darbībā tiek ...
 • Folkloras deju kopa "Dandari" 

  Avdeikina, Anžela (2014-02-19)
 • Jauktais koris "Aura" 

  Avdeikina, Anžela (2014-02-19)
 • От закрытых фондов к фондам открытого доступа: практический опыт работы Библиотеки Латвийского университета 

  Avdeikina, Anžela; Rampāne, Ilga (2014-02-19)
  Одним из главных направлений в развитии Библиотеки Латвийского университета за последние десять лет стал переход от фондов c ограниченным доступом к фондам открытого доступа, от обслуживания читателей к самообслуживанию. ...
 • Aptaujas "Publicēšanās brīvpieejā (Open Access)" rezultāti 

  Rozenberga, Gita (Latvijas Universitātes Bibliotēka, 2014)
  Rakstā izklāstīti rezultāti pētījumam, kas veltīts jautājumiem, kas saistīti ar publicēšanos brīvpieejā un Open Access kustību Latvijā. Pētījums veidots kā pilotpētījums, un, to veicot, iegūts ieskats par pētnieku pieredzi ...
 • Daži aspekti no pētījuma "Citēšanas principi Latvijas Universitātē" 

  Rozenberga, Gita (Latvijas Universitātes Bibliotēka, 2014)
  Rakstā izklāstīti rezultāti pētījumam, kurā analizēta situācija Latvijas Universitātes fakultātēs - kāda ir to noslēguma darbos pielietojamo citēšanas stilu izvēle un tās argumentācija, kā tiek nodrošināta studentu informētība ...
 • Open Access iniciatīvas Latvijas Universitātē un Latvijā 

  Gudakovska, Iveta; Rampāne, Ilga; Ranka, Sandra (Latvijas Universitātes Bibliotēka, 2014)
  Rakstā aplūkota Open Access kustība kā iespēja publicēties bez finansiāliem, tiesiskiem vai tehniskiem ierobežojumiem. Autori raksturo Open Access kustības attīstību Latvijā no 2009. līdz 2013. gadam. Šajā laika posmā ...
 • Brīvpieejas informācijas (Open Access) resursu nozīme zinātnes attīstībā 

  Ranka, Sandra (LU Sociālo zinātņu fakultāte, Informācijas un bibliotēku studiju nodaļa, 2013)
  Rakstā ir sniegts ieskats Open Access kustības teorētiskajos jautājumos — sniegta tās definīcija un raksturojums, aplūkota vēsturiskā attīstība, galvenie Open Access virzieni — Open Access žurnāli un repozitoriji un ...
 • Speciālo kolekciju raksturojums informācijas avotos 

  Saviča, Mārīte (LU Bibliotēka, 2014)
  Publikācija no rakstu krājuma "Bibliotēka kā universitātes informācijas un mācību telpa = A Library as University Information and Education Space" (Latvijas Universitātes Bibliotēka, 2014).
 • LU Studentu teātris 

  Alkšbirze, Rita (2013)
  Ieskats Latvijas Universitātes „Studentu teātra " vēsturē un radošajā darbībā. Publikācija iekļauta LU Bibliotēkas veidotajā virtuālajā izstādē "Pēc 6 mirkļiem 100 gadi".
 • Jauktais koris "DeCoro" 

  Alekšūne, Ilze (2014-01-23)
  Ieskats Latvijas Universitātes jauktā kora „”DeCoro” vēsturē un radošajā darbībā. Publikācija iekļauta LU Bibliotēkas veidotajā virtuālajā izstādē "Pēc 6 mirkļiem 100 gadi".
 • Deju ansamblis "Dancītis" 

  Alekšūne, Ilze (2014-01-23)
  Ieskats Latvijas Universitātes tautas deju ansambļa ”Dancītis” vēsturē un radošajā darbībā. Publikācija iekļauta LU Bibliotēkas veidotajā virtuālajā izstādē "Pēc 6 mirkļiem 100 gadi".

View more