Recent Submissions

 • Dažādu avotu zinātnisko publikāciju datu kvalitātes analīze un informācijas vizualizācija 

  Babris, Artūrs (Latvijas Universitāte, 2023)
  Latvijas Universitātes personāla zinātnisko publikāciju dati tiek glabāti dažādās datubāzēs, kā ALEPH un Scopus. Publikāciju datu sinhronizācijā identificētas nepilnības un to iespējamie cēloņi. Pētījumā aprakstīta datu ...
 • No-code izstrādes platformas algoritms starpsistēmu API integrāciju izveidei 

  Vladimirovs, Daniils (Latvijas Universitāte, 2023)
  Pastāvīgi pieaugot mākoņdatošanas risinājumu skaitam visās jomās, vajadzība pēc starpsistēmu integrācijām ir kļuvusi arvien kritiskāka. Tradicionālās pieejas API (lietojumprogrammas saskarņu) integrāciju veidošana bieži ...
 • Jaunvārdu automātiska atpazīšana 

  Ivanovs, Pavels (Latvijas Universitāte, 2023)
  Šajā darba tiek pētīts, plānots un beigās arī izstrādāts risinājums jaunvārdu automātiskai atpazīšanai latviešu valodā. Tiek apskatīti latviešu valodā sastopamie vārddarināšanas procesi, esošie pētījumi jaunvārdu automātiskā ...
 • Mašīnmācīšanās metožu lietojums latviešu valodas tekstu vienkāršošanā 

  Upeniece, Anete Alise (Latvijas Universitāte, 2023)
  Bakalaura darba mērķis ir izpētīt latviešu valodas teksta vienkāršošanas sistēmas izstrādes procesu, kā arī apkopot un analizēt sistēmas īstenošanā izmantotās mašīnmācīšanās metodes un citus pielietotos rīkus. Darbā ...
 • DDoS aizsardzības veidi 

  Koņevņikovs, Artūrs (Latvijas Universitāte, 2023)
  Vietnēm katra cilvēka mūsdienu dzīvē ir liela nozīme. Internetā ir iespējams atrast jebkuru informāciju un saņemt jebkuru pakalpojumu. Tagad tiešsaistē ir daudz darījumu: piemēram, pārtikas pārdošana, tiešsaistes izglītība, ...
 • Ģeopozicionēšana telpās, izmantojot Wi-Fi piekļuves punktus 

  Zakovskis, Ronalds (Latvijas Universitāte, 2023)
  Ģeopozicionēšana ir plaši izpētīta nozare, bet uzdevums kļūst grūtāks, kad tas ir jādara iekštelpās. Ārpus telpām pozicionēšanai primāri tiek lietots plaši zināmais GPS, bet iekštelpās GPS mēdz nestrādāt vispār vai strādāt ...
 • Šķērsmodālo saistījumu ietekme saskarņu uztverē 

  Ņitočkina, Marina (Latvijas Universitāte, 2023)
  21. gadsimtā ir bezgalīgu tehnoloģisko iespēju un neierobežotu cilvēku centienu laikmets. Tehnoloģijas aizņem neatņemamu cilvēku ikdienas dzīves sastāvdaļu, piemēram, internets, dators un telefons. Mūsdienās saskarnes un ...
 • BI rīku datizraces funkcionalitātes izvērtējums 

  Baumane, Kristiāna (Latvijas Universitāte, 2023)
  Bakalaura darba “BI rīku datizraces funkcionalitātes izvērtējums” ietvaros tiek padziļināti apskatīts pats datizraces process, kā arī procesa sasaiste ar biznesa inteliģences (BI) rīkiem un to piedāvātajām datizraces ...
 • Dažādu e-komercijas modeļu realizācijas izpēte e-komercijas rīkos 

  Istjagina, Iveta (Latvijas Universitāte, 2023)
  Bakalaura darba “Dažādu e-komercijas modeļu realizācijas izpēte e-komercijas rīkos” ietvaros tiek apskatīta e-komercijas un informācijas tehnoloģiju saistība. E-komercija kā nozare savu attīstību uzsāka aptuveni 30 gadus ...
 • Atvērto saistīto datu struktūras analīze 

  Kasmiņins, Igors (Latvijas Universitāte, 2023)
  Atvērtie saistītie dati ir tīmeklī pieejamu atvērtu, savstarpēji saistītu, RDF formātā strukturētu datu kopu kopums. Pateicoties atvērtiem saistītiem datiem, datu integrācija un pārlūkošana starp sarežģītiem datiem kļūst ...
 • Neirona tīkla izveide, to īpašību izpēte un pielietošanās iespējas latviešu valodas vārdu nozīmju nošķiršanai 

  Čižikovs, Maksims (Latvijas Universitāte, 2023)
  Ar digitālās komunikācijas straujo paplašināšanos, nepieciešamība pēc progresīvām dabiskās valodas apstrādes (NLP) tehnikām ir ievērojami pieaugusi. Vārdu nozīmes nošķiršana (WSD), kas ir būtisks uzdevums NLP, ir īpaši ...
 • Emociju, krāsu izpēte saskarnēs 

  Doksvele, Anastasija (Latvijas Universitāte, 2023)
  Noteiktas krāsas ir saistītas ar noteiktām emocijām, un to pareiza izmantošana var būtiski ietekmēt vispārējo lietotāja pieredzi, tāpēc, veidojot tīmekļa vietni, ir ļoti svarīgi prast izmantot pareizo krāsu paleti, lai ...
 • Digitāla reakcijas laiku mērīšanas metode: rīka izstrāde un eksperimentāla testēšana 

  Iļjina, Annija (Latvijas Universitāte, 2023)
  Ērti lietojamu un uzticamu digitālu reakcijas laiku mērīšanas metožu un rīku izstrāde ir svarīga, lai sniegtu iespēju veikt plaša mēroga pētījumus. Šāda informācija palīdzētu sekmēt turpmākus zinātniskos atklājumus gan ...
 • Automātiska satiksmes dalībnieku uzskaite nevalstiskajām organizācijām 

  Kadiķis, Niklāvs (Latvijas Universitāte, 2023)
  Satiksmes uzskaite dod iespēju iegūt datus satiksmes tendenču analizēšanai, transporta sistēmas plānošanai, kā arī transporta infrastruktūras vajadzības novērtēšanai. NVO ir būtiska loma dažādu sabiedrības kopienu viedokļu ...
 • Koda lasāmības uzlabošana ar neironu tīkliem 

  Novickis, Eduards (Latvijas Universitāte, 2023)
  Koda lasāmības uzlabošana ir ļoti svarīga, lai veicinātu efektīvu koda izpratni un izstrādātāju sadarbību. Šajā darbā ir pētīta neironu tīklu izmantošana, it īpaši komentāru ģenerēšanas modeļiem, lai automātiski ģenerētu ...
 • Algoritmiskas pieejas izmantošana nodarbību plānojuma uzlabošanai izglītības iestādē. 

  Ozols, Atis (Latvijas Universitāte, 2023)
  Bakalaura darbā tiek apskatītas un salīdzinātas algoritmisku risinājumu pieejas laika plāna problēmai. Veicot pielāgojumus un uzlabojumus esošam ģenētiskā algoritma pieejas risinājuma prototipam, pētījuma daļā tiek ...
 • Universāla arhitektūra lietotāju autentifikācijai un autorizācijai heterogēnās sistēmās 

  Šļuncevs, Jurijs (Latvijas Universitāte, 2023)
  Šobrīd eksistē vairākas autentifikācijas un autorizācijas (turpmāk tekstā AA) metodes ar atšķirīgam realizācijām. Dažādas AA metodes var būt nepieciešamas gan klienta pusē, piemēram, izmantojot Google vai Microsoft servisus, ...
 • Automātiska mūzikas transkripcija 

  Červjakovs, Sergejs (Latvijas Universitāte, 2023)
  Automātiska mūzikas transkripcija ir izaicinošs uzdevums, kas ietver audio ierakstu pārvēršanu par simbolisku attēlojumu, piemēram, notis, MIDI failiem vai klavieru ruļļa atveidojumu. Šī bakalaura darba mērķis ir sniegt ...
 • Darbvirsmas lietotņu izstrādes ietvaru salīdzinājums 

  Romāns, Jānis (Latvijas Universitāte, 2023)
  Bakalaura darba ietvaros tika apskatīti un salīdzināti Windows operētājsistēmas darbvirsmas lietotņu izstrādes ietvari. Izpētot literatūras avotus, apskatīti gan aktuālie izstrādes ietvari, gan saistītie ...
 • Teksta sentimenta klasificēšana latviešu valodā, izmantojot lielo valodas modeļu vaicājumus un reddit datu kopu 

  Purviņš, Pauls (Latvijas Universitāte, 2023)
  Šajā bakalaura darbā tiek apskatīta lielo valodu modeļu (LVM) izmantošana sentimenta analīzē, un tiek piedāvāta jauna pieeja latviešu valodas datu kopu veidošanai, izmantojot Reddit foruma datus un sistemātiskas vaicājumu ...

View more