Recent Submissions

 • Darbinieku labklājības nozīme 

  Kasilevičiūtė, Lurda (Latvijas Universitāte, 2024)
  Šis pētījums tiek veikts Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes bakalaura darbam. Šī bakalaura darba pētījuma mērķis ir analizēt darbinieku labklājības nozīmi un tās ietekmi uz vispārējiem ...
 • ĀĀtrās modes uzņēmumu konkurētspējas stratēģijas pilnveide. 

  Aļeksejeva, Ajūna (Latvijas Universitāte, 2024)
  Bakalaura darba tēma ir “Ātrās modes uzņēmumu konkurētspējas stratēģijas pilnveide”. Bakalaura darba tēma ir aktuāla, jo Latvijas tirgū ātrās modes nozare ir ieguvusi ievērojamu popularitāti, piesaistot lielu skaitu klientu. ...
 • Patērētāju uzvedība eko apģērbu iegādes kontekstā. 

  Regiņa, Dmitrijs (Latvijas Universitāte, 2024)
  Pēdējo gadu laikā cilvēki ir izrādījuši pieaugošu interesi par ekoloģiskiem apģērbiem ne tikai Latvijā, bet arī citur pasaulē. Šī interese ir saistīta ar pieaugošo izpratni par klimata pārmaiņām, vides problēmām un sociālo ...
 • Digitālās transformācijas izaicinājumi Latvijā 

  Gudakovskis, Ģirts (Latvijas Universitāte, 2024)
  Bakalaura darba “Digitālās transformācijas izaicinājumi Latvijā” mērķis ir identificēt digitālās transformācijas izaicinājumus kā publiskajā, tā privātajā sektorā, izvērtēt digitālās transformācijas iespējamos vērtēšanas ...
 • Uzņēmuma autoparka nomaiņa no automašīnām ar iekšdedzes dzinējiem uz elektroauto un tā ekonomiskā ietekme 

  Krūmiņš, Roberts (Latvijas Universitāte, 2024)
  Bakalaura darba teorētiskajā daļā autors apraksta elektroauto tendences, priekšrocības un trūkumus. Dziļāk izpētot ilgstspējas jēdzienu uznēmējdarbībā, kā arī elektroauto vides ieguvumus un izaicinājumus. Praktiskajā daļā ...
 • Korporatīvās vadības attīstība banku sistēmā Uzbekistānā 

  Zufarov, Tokhirjon (Latvijas Universitāte, 2024)
  Bankas ir īpašas, tāpat kā banku un citu finanšu iestāžu korporatīvā pārvaldība, salīdzinot to ar nebanku vispārējo korporatīvo pārvaldību. Empīriskie pierādījumi, kas galvenokārt savākti pēc finanšu krīzes, to apstiprina. ...
 • Cilvēka faktoru loma aviācijas drošības vadībā 

  Krivoguzova, Ksenija (Latvijas Universitāte, 2024)
  Pētījums sniedz izsmeļojošu analīzi par cilvēktiesībām, kas būtiski veicina aviācijas drošību. Pētījums sākas ar demogrāfisku analīzi, kas atklāj nelīdzsvarotu dzimumu sadalījumu, ar dominējošu klātbūtni cilvēku ar vidējiem ...
 • Diferencētā mārketinga stratēģijas novērtējums Indijas IT nozarē 

  Sureshkumar, Arjun (Latvijas Universitāte, 2024)
  Šis pētījums piedāvā rūpīgu demogrāfisko, statistisko un stratēģisko faktoru pārbaudi, kas saistīti ar mārketinga stratēģiju ieviešanu informācijas tehnoloģiju (IT) nozarē Indijā. Demogrāfiskā analīze atklāj nelīdzsvarotu ...
 • Latvijas gaļas ražošanas uzņēmumu darbības kvalitātes vērtējums un kvalitātes potenciāla uzlabošana konkurētspējas paaugstināšanai. 

  Znotiņš, Andris (Latvijas Universitāte, 2024)
  Bakalaura darbā izvirzītais mērķis - izpētīt Latvijas gaļas pārstrādes uzņēmumu esošo kvalitāti kā arī konkurētspēju un faktorus tās pilnveidošanai. Bakalaura darba ietvaros Autors pārbauda izvirzīto hipotēzi: gaļas ...
 • Mazumtirdzniecības veikala krājumu pārvaldības optimizēšana: statistiskā analīze. 

  Čapkovska, Endija Dārija (Latvijas Universitāte, 2024)
  Darbā galvenā uzmanība pievērsta krājumu pārvaldības optimizēšanai mazumtirdzniecībā, īpaši, jaunu uzņēmumu un pārtikas mazumtirdzniecības ķēdes SIA Snackoland kontekstā. Pētījums risina problēmas, ar kurām saskaras jauni ...
 • Vadības metodes analīze un tās pilnveidošanas iespējas arhitektūras pakalpojumu uzņēmumā. 

  Deružinska, Anastasija (Latvijas Universitāte, 2024)
  Bakalaura darba tēma ir “Vadības metodes analīze un tās pilnveidošanas iespējas arhitektūras pakalpojumu uzņēmumā”. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt un izanalizēt vadības nozīmi, un projekta vadības metodes, lai noskaidrotu, ...
 • Nekustāmā īpašuma tirgus attīstības novērtējums Latvijā. 

  Voiceha, Estere (Latvijas Universitāte, 2024)
  Bakalaura darba tēma ir ‘’Nekustamā īpašuma tirgus attīstības novērtējums Latvijā’’. Šis tirgus ir būtiski atkarīgs no dažādiem mainīgajiem faktoriem, un daļa no faktoriem nav ietekmējama. Pēdējo gadu laikā nekustamā īpašuma ...
 • Mārketinga komunikācijas pilnveidošanas iespējas SIA „tJ MEDIA”. 

  Lāže, Tomass (Latvijas Universitāte, 2024)
  Bakalaura darba tēma ir Mārketinga komunikācijas pilnveidošanas iespējas SIA “tJ MEDIA”. Darbā ir pētīta mārketinga komunikāciju ieviešanas iespējas uzņēmumu kontekstā. Veiksmīgai darba izstrādei tiek definēts mērķis. ...
 • „Wolt” un “Bolt Food” digitālā mārketinga aktivitāšu analīze. 

  Rekalo, Santa (Latvijas Universitāte, 2024)
  Bakalaura darba tēma ir “Wolt” un “Bolt Food” digitālā mārketinga aktivitāšu analīze. Darba mērķis ir, pamatojoties uz digitāla mārketinga teorijas atziņām un interneta lietotāju aptaujas rezultātiem, novērtēt uzņēmuma ...
 • Sabiedrības integrācijas fonda organizācijas kultūras novērtējums. 

  Vagule, Gerda (Latvijas Universitāte, 2024)
  Bakalaura darba mērķis ir pamatojoties uz pieejamo teorētisko literatūras avotu izpēti un zinātnisko publikāciju analīzi, interviju un aptauju rezultātiem, novērtēt Sabiedrības integrācijas fonda organizācijas kultūru un ...
 • Patērētāju tiesību aizsardzības mārketinga aspekti. 

  Ciganska, Katrīna (Latvijas Universitāte, 2024)
  Mūsdienu patērētājs saskaras ar milzum daudz piedāvājumu preču un pakalpojumu tirgū, kas būtiski liek apdomāt savas iegādes nozīmīgumu. Daudzveidīgais piedāvājums ir iespēja patērētājam salīdzināt, kurš no tiem ir vislabākais ...
 • Uzņēmuma “SEB Global Services” tēls un to ietekmējošie faktori. 

  Kaļeņikova, Katrina (Latvijas Universitāte, 2024)
  Uzņēmuma “SEB Global Services” tēls un to ietekmējošie faktori. Darba autore Katrina Kaļeņikova. Darba vadītāja Dr. oec., asoc.prof. Jeļena Šalkovska. Bakalaura darba mērķis ir, balstoties uz teorētiskiem aspektiem par ...
 • Augstākās izglītības iestāžu reputācijas novērtējums, izmantojot adaptēto RepTrak modeli. 

  Žorža, Laura (Latvijas Universitāte, 2024)
  Bakalaura darba mērķis ir izvērtēt RepTrak modeļa adaptēšanas iespējas augtākās izglītības iestāžu reputācijas novērtējumam un identificēt, kuri faktori ir nozīmīgāki augstskolu un koledžu reputācijas veidošanas un uzturēšanas ...
 • ZS "Vainadziņi" saimnieciskās darbības analīze un pilnveides iespējas. 

  Āžele, Madara (Latvijas Universitāte, 2024)
  Bakalaura darbs sastāv no 3 nodaļām. Darba pirmajā nodaļā tiek teorētiski apskatīta saimnieciskā darbības izvērtēšanas būtība, tās mērķi, uzdevumi un metodes, kādas tiek pielietotas saimnieciskās darbības analīzei. Darba ...
 • Mārketinga pilnveidošanas virzieni SIA “Alpha Insurance”. 

  Misa, Kristers (Latvijas Universitāte, 2024)
  Bakalaura darba tēma ir “Mārketinga pilnveidošanas virzieni SIA “Alpha Insurance”. Bakalaura darba mērķis ir izstrādāt priekšlikumus SIA “Alpha Insurance” mārketinga pilnveidošanai, lai veicinātu uzņēmuma konkurētspēju un ...

View more