Users of this system, can login to view this document.

Login

Enter the following information to request a copy of the document from the responsible person.

Pirmās Latvijas brīvvalsts valdību un Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas spriedze pirmo 10 pastāvēšanas gadu laikā (1918.-1928.)

This email address is used for sending the document.