Recent Submissions

 • Spēles ar nepilnīgu informāciju, Texas holdem spēles situāciju modelēšana 

  Āboliņš, Roberts (Latvijas Universitāte, 2020)
  Bakalaura darbā pētītas pretinieku modelēšanas metodes, risināti un analizēti spēlētāju stratēģiju veidi. Lai to paveiktu, ir nepieciešams iepazīties ar Spēļu teoriju. Skaidrākam kontekstam tiek aplūkoti spēļu teorijas ...
 • Cilvēka fizioloģijas un uztveres aktuālie pētījumi 2020. gadā 

  Ikaunieks, Gatis; Krūmiņa, Gunta; Švede, Aiga; Panke, Karola (Latvijas Universitāte, 2020-09-30)
  Šajā izdevumā apkopoti LU FMOF Optometrijas un redzes zinātnes nodaļas un tās sadarbības partneru aktuālie pētījumi par cilvēka fizioloģiju un uztveri. 2020. gadā. Pētījumi ir saistīti ar redzes zinātni un klīnisko ...
 • A Numbers-Based Approach to a Free Particle's Spacetime 

  Ferber, Ruvin (2020)
  A possibility is proposed to define the proper spacetime of a free nonzerorest- mass m_0 particle based on the connection of its lasting proper time to an open sequence of natural numbers counting de Broglie time periods ...
 • Priekšējās kameras kakta novērtēšana ar optiskās koherences tomogrāfu 

  Bērziņa, Annemarija (Latvijas Universitāte, 2020)
  Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā uz 25 lapaspusēm, tas satur 6 tabulas, 19 attēlus un 30 literatūras atsauces. Pētījuma mērķis bija izpētīt acs priekšējā kameras kakta struktūras atvērta un slēgta kakta glaukomas ...
 • Ambliopija un ekscentriskā fiksācija bērniem 

  Kalnupa, Marika (Latvijas Universitāte, 2020)
  Darbs ir uzrakstīts latviešu valodā uz 28 lapaspusēm, satur 13 attēlus, 3 tabulas, 46 literatūras avotu atsauces. Darba mērķis un uzdevumi bija novērtēt bērniem ar ambliopiju ekscentriskās fiksācijas esamību, izmantojot ...
 • Divu lomu spēļu statistiska salīdzināšana 

  Stafeckis, Andris (Latvijas Universitāte, 2020)
  Šis darbs apskata divas lomu spēles: Pathfinder 1st Edition, jeb 1E, un Dungeons & Dragons 5th Edition, jeb 5E. Specifiski, tika pētīts, cik atšķirīgi ir radījumi abu spēļu klāstā, lai nonāktu pie secinājuma - vai tie, un ...
 • Studentu augstākās izglītības mācību procesa analīze izmantojot Markova ķēdes 

  Grodņa, Elīna (Latvijas Universitāte, 2020)
  Bakalaura darbā apskatīta Markova modeļu teorija ar absorbējošiem stāvokļiem, ar mērķi šos modeļus pielietot izglītības datu analīzei. Tiek izmantoti Latvijas Universitātes Fizikas, Matemātikas un Optomerijas fakultātes ...
 • Akomodācijas un verģences sistēmas darbības traucējumu izplatība Azerbaidžānā 

  Musayev, Rufat (Latvijas Universitāte, 2020)
  Maģistra darb ir uzrakstīts angļu valodā uz 35 lpp. Tas satur 19 tabulas, 2 pielikumus un 16 atsauces uz literatūras avotiem. Maģistra darba mērķis ir izvērtēt akomodācijas un verģences traucējumu izplatību un veidus ...
 • Homogēnu un heterogēnu reakciju modelēšana gazifikācijas procesā 

  Strakova, Malvīne Nelda (Latvijas Universitāte, 2020)
  Ik gadu pieaugošais pieprasījums pēc enerģijas, kas saistīts ar pasaules populācijas pieaugšanu un nepārtrauktu industralizāciju, liek meklēt veidus, kā enerģiju iegūt pēc iespējas videi draudzīgākā ceļā. Tiek paredzēts, ...
 • Empīriskās ticamības funkcija kodolu gludināšanas metodēm 

  Siņukova, Anna (Latvijas Universitāte, 2020)
  Maģistra darbā aplūkota varbūtību blīvuma funkcijas un neparametriskās regresijas funkcijas novērtēšana ar kodolu gludināšanas un empīriskās ticamības funkcijas metodēm. Darbā tika veikta simulāciju izpēte, kas parāda, ka ...
 • Siltuma ģenerēšanas un pārneses procesu modelēšana grafos 

  Leja, Laura (Latvijas Universitāte, 2020)
  Šajā maģistra darbā ir apskatīts siltuma pārneses un starojuma pārneses process siltumvadīšanas vienādojumam, ar kuriem tālāk izveidoti matemātiskie modeļi. Vispirms analizē diskrēto Laplasa operatoru siltumvadīšanas ...
 • Paramagnētisku daļiņu ķēdes rotējošā laukā 

  Užulis, Jānis (Latvijas Universitāte, 2020)
  Šajā darbā ir veikti paramagnētisku daļiņu kustības skaitliskie aprēķini viskozā šķidrumā rotējošā laukā. Modelī tiek izmantotas daļiņas ar vienas ass magnētisko anizotropiju. Pēc veikto simulāciju rezultātiem tika izpētīti ...
 • Gradientu pastiprināšanas algoritmu salīdzinājums un mainīgo būtiskuma analīze 

  Lazareva, Lana (Latvijas Universitāte, 2020)
  Šajā darbā tiek izpētīti un salīdzināti trīs no jaunākiem un plaši izmantotiem gradienta pastiprināšanas algoritmiem - XGBoost, LightGBM un CatBoost. Šie algoritmi tiek salīdzināti pēc to ātrdarbības, kā arī tendences uz ...
 • Eiropija jonu fotoluminiscence sudraba nanodaļiņas saturošā oksifluorīdu stikla keramikā 

  Vītols, Kaspars (Latvijas Universitāte, 2020)
  Eiropija jonu un sudraba nanodaļiņu pētniecība oksifluorīda stikla keramikā ir aktuāla mūsdienu zinātnes joma. Pēdējos gados tiek atklāti jauni veidi, kā var uzlabot luminiscences īpašības vai materiālu struktūras, lai tās ...
 • Ar gradientu saistītās minimizācijas metodes 

  Temirjova, Anastasija (Latvijas Universitāte, 2020)
  Bakalaura darbs veltīts vairākargumentu funkciju optimizācijas metodēm, kuras sauc par gradienta metodēm. Darbā apskatītas četras metodes: gradienta metode, gradienta projekcijas metode, nosacītā gradienta metode un ...
 • PEDOT saturošu nanošķiedru iegūšana, izmantojot elektrovērpšanas metodi, un to elektrisko īpašību raksturošana 

  Bitmets, Oskars (Latvijas Universitāte, 2020)
  Šajā darbā ir veikti pētījumi ar PEDOT:PSS polimēra nanodiegiem un plānajām kārtiņām. Nanodiegi tika iegūti izmantojot elektrovērpšanas metodi. Tika pētītas iegūto paraugu īpašības – elektriskā vadītspēja un Zēbeka ...
 • Divu izlašu salīdzināšana izdzīvošanas datu analīzē 

  Sulojeva, Anastasija (Latvijas Universitāte, 2020)
  Darbā apskatītas vairākas iespējamās divu izlašu problēmas izdzīvošanas datu analīzē, kā arī šīm problēmām pielāgoti hipotēžu pārbaudes testi. Izdzīvošanas datu īpatnība ir cenzēšana, kas jāņem vērā, izvēloties statistiskās ...
 • Viedās polimēru struktūras mikrokapsulētās pildvielas stabilitāte ultravioletā starojuma ietekmē 

  Druska, Edvīns (Latvijas Universitāte, 2020)
  Polimēriem ir iespējams pievienot mikrokapsulas ar aktīvu pildvielu, piemēram termohromisko vai fotohromisko, iegūstot viedo materiālu ar sensorām funkcijām. Šādu mikrokapsulu pildvielu sastāvā ir krāsvielas, kas degradējas, ...
 • Vienargumenta funkciju ekstrēmu atrašanas skaitliskās metodes 

  Krilova, Dagnija (Latvijas Universitāte, 2020)
  Šajā darbā ir apskatītas vairākas vienargumenta funkciju optimizācijas skaitliskās metodes, lai noskaidrotu, kura metode dod vislabākos rezultātus. Šajā darbā tiks apskatītas tādas metodes kā visaptverošā meklēšanas metode, ...
 • Balansētas imputācijas metodes analīze 

  Šmite, Santa (Latvijas Universitāte, 2020)
  Bakalaura darba tēma ir “Balansētas imputācijas metodes analīze”. Nerespondence ir un vienmēr būs aktuāla problēma, ar kuru var sastapties praktiski jebkurā apsekojumā. Darbā tiek apskatīta balansētas imputācijas metode, ...

View more